Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AD-P-ONL

Audit jakości u dostawcy- szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z aktualnymi zasadami audytowania. 
 • Poznanie zasad zarzadzania programem audytów, kompetencjami i oceną auditorów, przygotowaniem raportu, planowaniem i nadzorowaniem działań poauditowych zgodnie z zasadami audytowania zgodnie z wytycznymi audytowania zawartymi w ISO 19011. 
 • Prezentacja dobrych praktyk, przykłady, ćwiczenia, symulacje sytuacji audytowych.

Symbol szkolenia

AD-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Wymagania normy ISO 9001:2015 w kontekście dostawców.
2.  Wytyczne dotyczące auditowania w oparciu o normę ISO 19011:
 • zasady auditowania,
 • zarządzanie programem auditów,
 • działania auditowe,
 • kompetencje i ocena auditorów.
3.  Prowadzenie auditów u dostawców posiadających i nie posiadających Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z wytycznymi auditowania oraz ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami.
4.  Zadania auditora: identyfikacja i klasyfikacja niezgodności, formułowanie dowodu z auditu, formułowanie motywów zaklasyfikowania niezgodności, formułowanie sposobu postępowania z niezgodnością, formułowanie proponowanych działań korygujących i zapobiegawczych.
5.  Przygotowywanie raportów z auditów zawierających konstruktywną informację zwrotną dla auditowanego dostawcy oraz zlecającego audit.
6.  Umowa z dostawcą a audity u dostawcy.
7.  Test końcowy.
 
Ćwiczenia:
 • analiza SWOT dla firmy w odniesieniu do dostawcy/dostawców,
 • przygotowanie fragmentów umowy z dostawcą w zakresie wymagań jakościowych oraz jej wykorzystanie przy przygotowaniu auditu u dostawcy,
 • przygotowanie i przeprowadzenie symulacyjnego auditu u dostawcy,
 • opracowanie raportu z auditu z położeniem szczególnego nacisku na:
  a) klasyfikację niezgodności i formułowanie motywów zaklasyfikowania niezgodności,
  b) formułowanie dowodu z auditu,
  c) formułowanie sposobu postępowania z niezgodnością i proponowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych oraz z wykorzystaniem zasad konstruktywnej informacji zwrotnej,
  d) badanie stopnia asertywności auditora.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy zyskają wiedzę i praktyczne umiejętności, potrzebne do zaplanowania i przeprowadzenia audytu dostawcy. Liczne ćwiczenia warsztatowe pozwalają na efektywne przyswojenie umiejętności oceny ryzyka, planowania, prowadzenia i raportowania audytu dostawcy.
 
Uczestnik nauczy się:
 • Wymagań branży automotive i normy ISO 9001. 
 • Planowania auditu dostawcy w oparciu o wymagania branży automotive i normy ISO 9001. 
 • Sposobów audytowania zagadnień normy ISO 9001.
 • Wymagania normy ISO 19011.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Usystematyzowany sposób prowadzenia auditów dostawcy w oparciu o ujednolicone standardy.
Wdrożenie narzędzia służącego rozwojowi dostawców oraz umożliwiającego zarządzanie transferami produkcji.
Zarządzanie auditami w rozbiciu na audity systemu i procesu produkcyjnego.
Przygotowanie do projektowania i przygotowywania list kontrolnych.
Określenie obszarów krytycznych podczas auditu.

Adresaci

 • auditorzy wewnętrzni SZJ wykonujący audity u dostawców lub kandydaci na auditorów,
 • osoby realizujące audity jakości u dostawców nie będące audytorami wewnętrznymi,
 • Pełnomocnicy ds. jakości, osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów kontroli,
 • pracownicy działów zaopatrzenia.

 

Zastosowanie

Audyt systemu jakości oraz procesu u dostawcy, jako narzędzie do doskonalenia dostawcy oraz procesu kwalifikacji i oceny dostawcy. Dla auditorów dostawców w branży motoryzacyjnej istotna jest wiedza na jakie kluczowe elementy procesu i systemu jakości należy zwracać szczególną uwagę również pod kątem spełnianie specyficznych wymagań klienta. Uczestnicy poznają również umiejętność skutecznej komunikacji, która wykorzystywana jest podczas przeprowadzania audytu.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania