Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LPA-W

Audit warstwowy procesu - wg CQI-8 - warsztaty

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Nauczenie poprawnego budowania zasad pracy standaryzowanej w procesie.
 • Poprawne definiowanie kluczowych punktów, krytycznych elementów jakie powinny znaleźć się w pracy standaryzowanej. 
 • Pozyskanie umiejętności tworzenia arkuszy pracy standaryzowanej oraz arkuszy krytycznego elementu i instruktaży na stanowisku pracy.

Symbol szkolenia

LPA-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie oraz zajęcia praktyczne w zakresie:
 • pracy standaryzowanej,
 • ciągłego doskonalenia w oparciu o cykl SDCA i PDCA,
 • instruktażu stanowiskowego.
 
Ćwiczenia:
 
GAP Analysis Opracowanie Arkuszy pracy Standaryzowanej.
Zasady definiowania punktów kluczowych w instrukcjach pracy Tworzenie JES – arkusza krytycznego pracy.
Instruowanie pracownika wg. AOS, JES.

1. Wprowadzenia oraz zajęcia praktyczne w zakresie Auditów warstwowych procesu (Layered Process Audit - LPA) a w tym: rola najwyższego kierownictwa.
2. Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla branży motoryzacyjnej – CQI 8 w zakresie:
 • tworzenia skutecznej i efektywnej listy audytowej,
 • zasad prowadzenia audytu warstwowego,
 • etapów audytu warstwowego.
3. Realizacji audytu - ćwiczenia:
 • tworzenie list kontrolnych (jakość / BHP / produktywność / środowisko),  
 • doskonalenie list kontrolnych.

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia Uczestnik nauczy się:
 • opracowania Arkuszy pracy Standaryzowanej, 
 • zasad definiowania punktów kluczowych w instrukcjach pracy,
 • tworzenie JES – arkusza krytycznego pracy  Tworzenie JES – arkusza krytycznego pracy, 
 • instruowania pracownika wg. AOS, JES, 
 • ?tworzenia list kontrolnych do audytu warstwowego, 
 • uruchomienia LPA dla obszaru pilotażowego  (w przypadku szkolenia zamkniętego).

Metodyka

warsztaty, ćwiczenia, przykłady, dyskusje.

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie audytu warstwowego procesu,
 • przedstawiciele kierownictwa firm poszukujących metod doskonalenia organizacji, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych,
 • pracownicy działów jakości,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • średni szczebel zarządzania procesem produkcji – mistrzowie, kierownicy produkcji, itp.,
 • osoby odpowiedzialne za BHP, 
 • osoby odpowiedzialne za system zarządzania środowiskowego.

Opinie użytkowników

25-26.01.2016 r. "Krótko i na temat (zgodnie z naszą praktyką zakładową)."
25-26.01.2016 r. "Rzeczowe dyskusje. Duże kompetencje trenera."
25-26.01.2016 r. "Wykonanie ankiet LPA do stosowania w obszarze zakładu, oraz przekazanie odpowiedniej wiedzy w celu prowadzenia LPA w zakładzie."
20-21.05.2015 r. "Ćwiczenia, praktyka."
03-04.11.2014 r. "Wiedza prowadzącego, zaangażowanie."
03-04.11.2014 r. "Duże doświadczenie praktyczne prowadzącego."
12-13.05.2014 r. "Miła atmosfera, bezstresowo."
12-13.05.2014 r. "Konkretne szkolenie."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania