Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LPA-W

Audit warstwowy procesu - wg CQI-8 - warsztaty

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

 • Nauczenie poprawnego budowania zasad pracy standaryzowanej w procesie.
 • Poprawne definiowanie kluczowych punktów, krytycznych elementów jakie powinny znaleźć się w pracy standaryzowanej. 
 • Pozyskanie umiejętności tworzenia arkuszy pracy standaryzowanej oraz arkuszy krytycznego elementu i instruktaży na stanowisku pracy.

Symbol szkolenia

LPA-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie oraz zajęcia praktyczne w zakresie:
 • pracy standaryzowanej,
 • ciągłego doskonalenia w oparciu o cykl SDCA i PDCA,
 • instruktażu stanowiskowego.
 
Ćwiczenia:
 
GAP Analysis Opracowanie Arkuszy pracy Standaryzowanej.
Zasady definiowania punktów kluczowych w instrukcjach pracy Tworzenie JES – arkusza krytycznego pracy.
Instruowanie pracownika wg. AOS, JES.

1. Wprowadzenia oraz zajęcia praktyczne w zakresie Auditów warstwowych procesu (Layered Process Audit - LPA) a w tym: rola najwyższego kierownictwa.
2. Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla branży motoryzacyjnej – CQI 8 w zakresie:
 • tworzenia skutecznej i efektywnej listy audytowej,
 • zasad prowadzenia audytu warstwowego,
 • etapów audytu warstwowego.
3. Realizacji audytu - ćwiczenia:
 • tworzenie list kontrolnych (jakość / BHP / produktywność / środowisko),  
 • doskonalenie list kontrolnych.

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia Uczestnik nauczy się:
 • opracowania Arkuszy pracy Standaryzowanej, 
 • zasad definiowania punktów kluczowych w instrukcjach pracy,
 • tworzenie JES – arkusza krytycznego pracy  Tworzenie JES – arkusza krytycznego pracy, 
 • instruowania pracownika wg. AOS, JES, 
 • ?tworzenia list kontrolnych do audytu warstwowego, 
 • uruchomienia LPA dla obszaru pilotażowego  (w przypadku szkolenia zamkniętego).

Metodyka

warsztaty, ćwiczenia, przykłady, dyskusje.

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie audytu warstwowego procesu,
 • przedstawiciele kierownictwa firm poszukujących metod doskonalenia organizacji, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych,
 • pracownicy działów jakości,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • średni szczebel zarządzania procesem produkcji – mistrzowie, kierownicy produkcji, itp.,
 • osoby odpowiedzialne za BHP, 
 • osoby odpowiedzialne za system zarządzania środowiskowego.

Opinie użytkowników

25-26.01.2016 r. "Krótko i na temat (zgodnie z naszą praktyką zakładową)."
25-26.01.2016 r. "Rzeczowe dyskusje. Duże kompetencje trenera."
25-26.01.2016 r. "Wykonanie ankiet LPA do stosowania w obszarze zakładu, oraz przekazanie odpowiedniej wiedzy w celu prowadzenia LPA w zakładzie."
20-21.05.2015 r. "Ćwiczenia, praktyka."
03-04.11.2014 r. "Wiedza prowadzącego, zaangażowanie."
03-04.11.2014 r. "Duże doświadczenie praktyczne prowadzącego."
12-13.05.2014 r. "Miła atmosfera, bezstresowo."
12-13.05.2014 r. "Konkretne szkolenie."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania