Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-D

Audit wewnętrzy - szkolenie doskonalące

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

 • Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001: 2015.
 • Elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce auditora.
 • Ćwiczenia, scenki, dyskusja, analiza zachowań z uwzględnieniem możliwości doskonalenia warsztatu uczestników.

Symbol szkolenia

AW-D

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Korzyści dla uczestnika

 • Poszerzenie kompetencji auditorów na temat aspektów komunikacji interpersonalnej i jej wpływu na skuteczność przeprowadzanego auditu.
 • Poszerzenie kompetencji auditorów na temat klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności, postępowania z niezgodnością.
 • Auditorzy wewnętrzni przedsiębiorstwa po szkoleniu będą posiadali wzbogaconą wiedzę i możliwość zastosowania jej w praktyce w wyżej wymienionych zagadnieniach.
 • Wzrost kompetencji auditorów w zakresie przygotowania raportu zawierającego konstruktywną informację zwrotną dla auditowanego.

Adresaci

Auditorzy wewnętrzni SZJ z praktyką.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek