Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-P

Auditor wewnętrzny systemów jakości zgodny z normą ISO 9001:2015

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

Uzyskanie/poszerzenie:

·         kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

 • kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu

·         kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011:2018

Symbol szkolenia

AW-P

Terminy i miejsce

30 - 31 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej - PDCA

2.       High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania

3.       Znowelizowane zasady zarządzania jakością

4.       Auditowanie systemów zarządzania jakością wg normy ISO 19011:2018, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

·         terminologii - Słownik podstawowych pojęć

·         zasad auditowania

·         zarządzania programem auditów

·         działań audytowych

·         zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności,

·         komunikowania się podczas auditu

·         przeprowadzenie działań poauditowych

·         kompetencji i oceny auditorów

·         ryzyka podczas przeprowadzania auditów

5.       Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego

Ćwiczenia:

·         Identyfikowanie niezgodności

·         Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące

·         Cechy i umiejętności auditora

·         Komunikacja w trakcie auditu

·         Klasyfikowanie niezgodności

·         Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

·         identyfikowania niezgodności

·         klasyfikacji niezgodności

·         formułowania dowodu z auditu

·         formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:

·         Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami norm ISO 9001:2015

·         Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011:2018

·         Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

·         Identyfikowaniem niezgodności

·         klasyfikacją niezgodności,

·         formułowaniem dowodu z auditu,

·         formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności,

·         komunikacją w trakcie auditu

·         Nabycie/poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania działań poauditowych.

 

Uczestnicy po szkoleniu będą posiadali kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przeprowadzania auditów wewnętrznych
w rzeczywistych warunkach.

 

 

Metodyka

mini wykład,dyskusja moderowana, analiza przypadków, symulacja i analiza auditu, prezentacja dobrych praktyk, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.Zajęcia prowadzone są metodą facylitacji.  Facylitacja to pomaganie grupie w osiąganiu wyjątkowych wyników, czyli proces, w którym jedna osoba pomaga innym w realizacji zamierzonych celów i podnosi jakość wspólnej pracy w spokojnej atmosferze, bez napięć i konfliktów.

Adresaci

 • ·         Kandydaci na auditorów wewnętrznych SZJ

  ·         Auditorzy wewnętrzni SZJ z niewielką praktyką lub bez praktyki

  ·         Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie SZJ w przedsiębiorstwie

  ·         Auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające

Opinie użytkowników

"Fachowość i wiedza trenera."
"Duża część czasu szkolenia poświęcana na kwestie praktyczne i ćwiczenia nabytych umiejętności. "
"Bardzo duża wiedza praktyczna szkolącego."
"Bardzo interesujące, ciekawe szkolenie."
"Wspaniały prowadzący, ciekawie i wciągająco przekazał wiedzę i nauczył wykorzystać w praktyce. Oceniam pracę trenera na 6+"
"Bardzo dobry kontakt szkolącego z osobami szkolonymi. Szkolenie w przyjaznej atmosferze."
"Profesjonalne podejście do szkolenia przez prowadzącego. Bardzo dobry kontakt ze słuchaczami."
"Ciekawe ćwiczenia praktyczne dla uczestników. Duża elastyczność prowadzącego odnośnie zmiany, dostosowania szkolenia do potrzeby uczestników."
"Bardzo dobra komunikacja szkoleniowca z uczestnikami."
"Dobra atmosfera, rzeczowość trenera."
"Dużo wiedzy praktycznej."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

1900.00 zł netto
2337.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania