Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-ZSZJ

Audit wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Uzyskanie / poszerzenie:

·         kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania

 • kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu

·         kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011:2018

 • wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008
 • wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004
 • wiedzy o strukturze i wymaganiach norm

Symbol szkolenia

AW-ZSZJ

Terminy i miejsce

23 - 24 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 29 dni 6 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Wprowadzenie:

1.       Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej firmy

2.       High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania

3.       Znowelizowane zasady zintegrowanych systemów zarządzania

4.       Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces według normy ISO 9001, w tym:

§  zastosowanie normy ISO 9001

5.       Model systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, w tym:

§  zastosowanie normy ISO 14001

6.       Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001:2018w tym:

§  zastosowanie normy PN-ISO 45001:2018

7.       Auditowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011:2018, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

§  terminologii - Słownik podstawowych pojęć

§  zasad auditowania

§  zarządzania programem auditów

§  działań audytowych

§  zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności

§  formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności.

§  ryzyka podczas procesu audytowania.

8.       Komunikowania się podczas auditu.

9.       Przeprowadzenie działań poauditowych.

10.    Kompetencji i oceny auditorów.

11.    Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego.

 

Ćwiczenia:

·         Identyfikowanie niezgodności

·         Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące

·         Cechy i umiejętności auditora

·         Komunikacja w trakcie auditu

·         Klasyfikowanie niezgodności

·         Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

·         Identyfikowania niezgodności

·         Klasyfikacji niezgodności

·         Formułowania dowodu z auditu

·         Formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

 

Zalecane: Znajomość norm oraz posiadanie omawianych norm do wglądu.

 

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:

 1. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001, PN-ISO 45001:2018.
 2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011:2018
 3. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

·         Identyfikowaniem niezgodności

·         klasyfikacją niezgodności,

·         formułowaniem dowodu z auditu,

·         komunikacją w trakcie auditu

 1. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania opcjonalnych działań poauditowych.

 

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

1. Poszerzenie wiedzy uczestników o modelach systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001, ISO 14001, PN-ISO 45001.2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymagania normy ISO 19011.3. Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego ZSZ, w tym nabycie przez nich podstawowych kompetencji do przygotowywania i przeprowadzania auditów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:klasyfikacją niezgodności, formułowaniem dowodu z audytu, formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności, komunikacją interpersonalną w trakcie auditu. Audytorzy wewnętrzni przedsiębiorstwa po szkoleniu będą posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przeprowadzania auditów w warunkach rzeczywistych.

Metodyka

Mini wykład, dyskusja moderowana, analiza przypadków, symulacja i analiza auditu, prezentacja dobrych praktyk, ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Zajęcia prowadzone są metodą facylitacji. Facylitacja to pomaganie grupie w osiąganiu wyjątkowych wyników, czyli proces, w którym jedna osoba pomaga innym w realizacji zamierzonych celów i podnosi jakość wspólnej pracy w spokojnej atmosferze, bez napięć i konfliktów.

Adresaci

 • ·         Kandydaci na auditorów wewnętrznych ZSZ

  ·         Auditorzy wewnętrzni ZSZ z niewielką praktyką lub bez praktyki

  ·         Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie ZSZ w przedsiębiorstwie

  ·         Auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające

Zastosowanie

Audit wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jest efektywnym i wiarygodnym narzędziem do wspierania realizacji polityki systemu. Dostarcza informacji, na podstawie których organizacja może doskonalić swoje działania, w celu poprawy osiąganych rezultatów.

Opinie użytkowników

"Doświadczenie prowadzącego. Precyzyjne odpowiedzi na pytania. Dobra komunikacja."
"Dużo przykładów z życia. Charyzmatyczny prowadzący."
"Trener posiada wystarczającą wiedzę, w sposób rzetelny i właściwy przekazał ją uczestnikom szkolenia."
"Duża wiedza trenera."
"Duża wiedza i komunikatywność trenera. Wiele przykładów."
"Dużo przykładów z "życia firmy". Prezentacja przykładowych dokumentów / formularzy."
"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny."
"Teoria poparta praktyką, kontakt z prowadzącym. Odpowiedzi na wszystkie pytania."
"Szkolenie dostosowane do bieżących naszych pytań i potrzeb."
"Wysoki poziom wiedzy, zaangażowania trenera w sposób przekazywania informacji uczestnikom szkolenia."

Dodatkowe informacje

Zalecane: Znajomość norm oraz posiadanie omawianych norm do wglądu.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania