Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-ZSZJ

Audit wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Uzyskanie / poszerzenie:

 • kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania
 • kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu
 • kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011:2018
 • wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008
 • wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004
 • wiedzy o strukturze i wymaganiach norm

Symbol szkolenia

AW-ZSZJ

Terminy i miejsce

29 - 30 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 22 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
24 - 25 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 17 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Wprowadzenie:

1.       Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej firmy

2.       High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania

3.       Znowelizowane zasady zintegrowanych systemów zarządzania

4.       Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces według normy ISO 9001, w tym:

§  zastosowanie normy ISO 9001

5.       Model systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, w tym:

§  zastosowanie normy ISO 14001

6.       Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001:2018w tym:

§  zastosowanie normy PN-ISO 45001:2018

7.       Auditowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011:2018, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

§  terminologii - Słownik podstawowych pojęć

§  zasad auditowania

§  zarządzania programem auditów

§  działań audytowych

§  zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności

§  formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności.

§  ryzyka podczas procesu audytowania.

8.       Komunikowania się podczas auditu.

9.       Przeprowadzenie działań poauditowych.

10.    Kompetencji i oceny auditorów.

11.    Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego.

 

Ćwiczenia:

 • Identyfikowanie niezgodności
 • Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące
 • Cechy i umiejętności auditora
 • Komunikacja w trakcie auditu
 • Klasyfikowanie niezgodności
 • Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Identyfikowania niezgodności
  • Klasyfikacji niezgodności
  • Formułowania dowodu z auditu
  • Formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

 

Zalecane: Znajomość norm oraz posiadanie omawianych norm do wglądu.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:

 1. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001, PN-ISO 45001:2018.
 2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011:2018
 3. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:
 • Identyfikowaniem niezgodności
 • klasyfikacją niezgodności,
 • formułowaniem dowodu z auditu,
 • komunikacją w trakcie auditu
 1. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania opcjonalnych działań poauditowych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

1. Poszerzenie wiedzy uczestników o modelach systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001, ISO 14001, PN-ISO 45001.
2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymagania normy ISO 19011.
3. Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego ZSZ, w tym nabycie przez nich podstawowych kompetencji do przygotowywania i przeprowadzania auditów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z: klasyfikacją niezgodności, formułowaniem dowodu z audytu, formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności, komunikacją interpersonalną w trakcie auditu. Audytorzy wewnętrzni przedsiębiorstwa po szkoleniu będą posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przeprowadzania auditów w warunkach rzeczywistych.

Metodyka

Mini wykład, dyskusja moderowana, analiza przypadków, symulacja i analiza auditu, prezentacja dobrych praktyk, ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Zajęcia prowadzone są metodą facylitacji. Facylitacja to pomaganie grupie w osiąganiu wyjątkowych wyników, czyli proces, w którym jedna osoba pomaga innym w realizacji zamierzonych celów i podnosi jakość wspólnej pracy w spokojnej atmosferze, bez napięć i konfliktów.

Adresaci

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych ZSZ
 • Auditorzy wewnętrzni ZSZ z niewielką praktyką lub bez praktyki
 • Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie ZSZ w przedsiębiorstwie
 • Auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające

Zastosowanie

Audit wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jest efektywnym i wiarygodnym narzędziem do wspierania realizacji polityki systemu. Dostarcza informacji, na podstawie których organizacja może doskonalić swoje działania, w celu poprawy osiąganych rezultatów.

Opinie użytkowników

"Doświadczenie prowadzącego. Precyzyjne odpowiedzi na pytania. Dobra komunikacja."
"Dużo przykładów z życia. Charyzmatyczny prowadzący."
"Trener posiada wystarczającą wiedzę, w sposób rzetelny i właściwy przekazał ją uczestnikom szkolenia."
"Duża wiedza trenera."
"Duża wiedza i komunikatywność trenera. Wiele przykładów."
"Dużo przykładów z "życia firmy". Prezentacja przykładowych dokumentów / formularzy."
"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny."
"Teoria poparta praktyką, kontakt z prowadzącym. Odpowiedzi na wszystkie pytania."
"Szkolenie dostosowane do bieżących naszych pytań i potrzeb."
"Wysoki poziom wiedzy, zaangażowania trenera w sposób przekazywania informacji uczestnikom szkolenia."

Dodatkowe informacje

Zalecane: Znajomość norm oraz posiadanie omawianych norm do wglądu.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych