Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-ZSZJ

Audit wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Uzyskanie / poszerzenie:

·         kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania

 • kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu

·         kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011:2018

 • wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008
 • wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004
 • wiedzy o strukturze i wymaganiach norm

Symbol szkolenia

AW-ZSZJ

Terminy i miejsce

17 - 18 kwietnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
12 - 13 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Wprowadzenie:

1.       Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej firmy

2.       High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania

3.       Znowelizowane zasady zintegrowanych systemów zarządzania

4.       Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces według normy ISO 9001, w tym:

§  zastosowanie normy ISO 9001

5.       Model systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, w tym:

§  zastosowanie normy ISO 14001

6.       Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001:2018w tym:

§  zastosowanie normy PN-ISO 45001:2018

7.       Auditowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011:2018, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

§  terminologii - Słownik podstawowych pojęć

§  zasad auditowania

§  zarządzania programem auditów

§  działań audytowych

§  zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności

§  formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności.

§  ryzyka podczas procesu audytowania.

8.       Komunikowania się podczas auditu.

9.       Przeprowadzenie działań poauditowych.

10.    Kompetencji i oceny auditorów.

11.    Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego.

 

Ćwiczenia:

·         Identyfikowanie niezgodności

·         Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące

·         Cechy i umiejętności auditora

·         Komunikacja w trakcie auditu

·         Klasyfikowanie niezgodności

·         Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

·         Identyfikowania niezgodności

·         Klasyfikacji niezgodności

·         Formułowania dowodu z auditu

·         Formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

 

Zalecane: Znajomość norm oraz posiadanie omawianych norm do wglądu.

 

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:

 1. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001, PN-ISO 45001:2018.
 2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011:2018
 3. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

·         Identyfikowaniem niezgodności

·         klasyfikacją niezgodności,

·         formułowaniem dowodu z auditu,

·         komunikacją w trakcie auditu

 1. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania opcjonalnych działań poauditowych.

 

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

1. Poszerzenie wiedzy uczestników o modelach systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001, ISO 14001, PN-ISO 45001.2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymagania normy ISO 19011.3. Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego ZSZ, w tym nabycie przez nich podstawowych kompetencji do przygotowywania i przeprowadzania auditów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:klasyfikacją niezgodności, formułowaniem dowodu z audytu, formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności, komunikacją interpersonalną w trakcie auditu. Audytorzy wewnętrzni przedsiębiorstwa po szkoleniu będą posiadali podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przeprowadzania auditów w warunkach rzeczywistych.

Metodyka

Mini wykład, dyskusja moderowana, analiza przypadków, symulacja i analiza auditu, prezentacja dobrych praktyk, ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Zajęcia prowadzone są metodą facylitacji. Facylitacja to pomaganie grupie w osiąganiu wyjątkowych wyników, czyli proces, w którym jedna osoba pomaga innym w realizacji zamierzonych celów i podnosi jakość wspólnej pracy w spokojnej atmosferze, bez napięć i konfliktów.

Adresaci

 • ·         Kandydaci na auditorów wewnętrznych ZSZ

  ·         Auditorzy wewnętrzni ZSZ z niewielką praktyką lub bez praktyki

  ·         Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie ZSZ w przedsiębiorstwie

  ·         Auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające

Zastosowanie

Audit wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jest efektywnym i wiarygodnym narzędziem do wspierania realizacji polityki systemu. Dostarcza informacji, na podstawie których organizacja może doskonalić swoje działania, w celu poprawy osiąganych rezultatów.

Opinie użytkowników

"Doświadczenie prowadzącego. Precyzyjne odpowiedzi na pytania. Dobra komunikacja."
"Dużo przykładów z życia. Charyzmatyczny prowadzący."
"Trener posiada wystarczającą wiedzę, w sposób rzetelny i właściwy przekazał ją uczestnikom szkolenia."
"Duża wiedza trenera."
"Duża wiedza i komunikatywność trenera. Wiele przykładów."
"Dużo przykładów z "życia firmy". Prezentacja przykładowych dokumentów / formularzy."
"Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny."
"Teoria poparta praktyką, kontakt z prowadzącym. Odpowiedzi na wszystkie pytania."
"Szkolenie dostosowane do bieżących naszych pytań i potrzeb."
"Wysoki poziom wiedzy, zaangażowania trenera w sposób przekazywania informacji uczestnikom szkolenia."

Dodatkowe informacje

Zalecane: Znajomość norm oraz posiadanie omawianych norm do wglądu.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania