Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-P-ONL

Auditor wewnętrzny systemów jakości zgodny z normą ISO 9001:2015 - szkolenie online

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

Uzyskanie/poszerzenie:

·         kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

 • kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu

·         kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011:2018

 

Symbol szkolenia

AW-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej - PDCA

2.       High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania

3.       Znowelizowane zasady zarządzania jakością

4.       Auditowanie systemów zarządzania jakością wg normy ISO 19011:2018, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

·         terminologii - Słownik podstawowych pojęć

·         zasad auditowania

·         zarządzania programem auditów

·         działań audytowych

·         zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności,

·         komunikowania się podczas auditu

·         przeprowadzenie działań poauditowych

·         kompetencji i oceny auditorów

·         ryzyka podczas przeprowadzania auditów

5.       Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego

 

Ćwiczenia:

·         Identyfikowanie niezgodności

·         Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące

·         Cechy i umiejętności auditora

·         Komunikacja w trakcie auditu

·         Klasyfikowanie niezgodności

·         Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

·         identyfikowania niezgodności

·         klasyfikacji niezgodności

·         formułowania dowodu z auditu

·         formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla uczestnika:

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:

·         Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami norm ISO 9001:2015

·         Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011:2018

·         Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

·         Identyfikowaniem niezgodności

·         klasyfikacją niezgodności,

·         formułowaniem dowodu z auditu,

·         formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności,

·         komunikacją w trakcie auditu

·         Nabycie/poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania działań poauditowych.

 

Uczestnicy po szkoleniu będą posiadali kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przeprowadzania auditów wewnętrznych
w rzeczywistych warunkach.

Adresaci

 • ·         Kandydaci na auditorów wewnętrznych SZJ

  ·         Auditorzy wewnętrzni SZJ z niewielką praktyką lub bez praktyki

  ·         Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie SZJ w przedsiębiorstwie

  ·         Auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania