Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-P-ONL
Online

Auditor wewnętrzny systemów jakości zgodny z normą ISO 9001:2015 - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Uzyskanie/poszerzenie:

 • kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
 • kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu
 • kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011:2018

Symbol szkolenia

AW-P-ONL

Terminy i miejsce

14 - 15 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Online

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej - PDCA

2.  High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania

3.  Znowelizowane zasady zarządzania jakością

4.  Auditowanie systemów zarządzania jakością wg normy ISO 19011:2018, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

 • terminologii - Słownik podstawowych pojęć
 • zasad auditowania
 • zarządzania programem auditów
 • działań audytowych
 • zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności,
 • komunikowania się podczas auditu
 • przeprowadzenie działań poauditowych
 • kompetencji i oceny auditorów
 • ryzyka podczas przeprowadzania auditów

5.  Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego

 

Ćwiczenia:

 • Identyfikowanie niezgodności
 • Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące
 • Cechy i umiejętności auditora
 • Komunikacja w trakcie auditu
 • Klasyfikowanie niezgodności
 • Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:
 • identyfikowania niezgodności
 • klasyfikacji niezgodności
 • formułowania dowodu z auditu
 • formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla uczestnika:

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:

 • Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami norm ISO 9001:2015
 • Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011:2018
 • Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:
 • identyfikowaniem niezgodności,
 • klasyfikacją niezgodności,
 • formułowaniem dowodu z auditu,
 • formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności,
 • komunikacją w trakcie auditu
 • Nabycie/poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania działań poauditowych.

 

Uczestnicy po szkoleniu będą posiadali kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przeprowadzania auditów wewnętrznych
w rzeczywistych warunkach.

Adresaci

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych SZJ
 • Auditorzy wewnętrzni SZJ z niewielką praktyką lub bez praktyki
 • Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie SZJ w przedsiębiorstwie
 • Auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1500.00 zł netto
1845.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych