Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-P-ONL
Online

Auditor wewnętrzny systemów jakości zgodny z normą ISO 9001:2015 - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Uzyskanie/poszerzenie:

·         kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

  • kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu

·         kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011:2018

 

Symbol szkolenia

AW-P-ONL

Terminy i miejsce

22 - 23 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 24 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej - PDCA

2.       High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania

3.       Znowelizowane zasady zarządzania jakością

4.       Auditowanie systemów zarządzania jakością wg normy ISO 19011:2018, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

·         terminologii - Słownik podstawowych pojęć

·         zasad auditowania

·         zarządzania programem auditów

·         działań audytowych

·         zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności,

·         komunikowania się podczas auditu

·         przeprowadzenie działań poauditowych

·         kompetencji i oceny auditorów

·         ryzyka podczas przeprowadzania auditów

5.       Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego

 

Ćwiczenia:

·         Identyfikowanie niezgodności

·         Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące

·         Cechy i umiejętności auditora

·         Komunikacja w trakcie auditu

·         Klasyfikowanie niezgodności

·         Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

·         identyfikowania niezgodności

·         klasyfikacji niezgodności

·         formułowania dowodu z auditu

·         formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla uczestnika:

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:

·         Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami norm ISO 9001:2015

·         Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011:2018

·         Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

·         Identyfikowaniem niezgodności

·         klasyfikacją niezgodności,

·         formułowaniem dowodu z auditu,

·         formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności,

·         komunikacją w trakcie auditu

·         Nabycie/poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania działań poauditowych.

 

Uczestnicy po szkoleniu będą posiadali kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przeprowadzania auditów wewnętrznych
w rzeczywistych warunkach.

Adresaci

  • ·         Kandydaci na auditorów wewnętrznych SZJ

    ·         Auditorzy wewnętrzni SZJ z niewielką praktyką lub bez praktyki

    ·         Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie SZJ w przedsiębiorstwie

    ·         Auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1650.00 zł netto
2029.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania