Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-TS-W

Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009 - szkolenie doskonalące

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Symbol szkolenia

AW-TS-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Istota zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej:
 • Geneza i struktura ISO/TS 16949.
 • Wprowadzenie do specyfikacji motoryzacyjnej.
 • Podejście procesowe, ocena ryzyka procesów.
 • PDCA w powiązaniu z ciągłym doskonaleniem.
2. ISO/TS 16949 – Interpretacja założeń normy motoryzacyjnej w kontekście identyfikacji dowodów na spełnienie wymagań:
 • System zarządzania jakością.
 • Odpowiedzialność kierownictwa.
 • Zarządzanie zasobami.
 • Realizacja wyrobu.
 • Pomiary, analiza wobec doskonalenia.
 • Badanie i ocena podręczników APQP, PPAP, FMEA, MSA.
3. Komunikacja w procesie auditu:
 • Omówienie zasad komunikacji.
 • Prowadzenie rozmów– zadawanie pytań, aktywne słuchanie.
 • Aktywne słuchanie.
 • Wykorzystywanie techniki parafrazy.
4. Wymagania stawiane auditorom w oparciu normę ISO 19011:
 • Wymagania wobec auditorów.
 • Wybór auditorów, kwalifikacje auditorów.
 • Omówienie szczegółowo zadań i metodyki pracy auditora w trakcie przygotowywania i prowadzenia auditu.
 • Techniki badania auditowego.
5. Proces przeprowadzania auditu:
 • Planowanie działań auditowych.
 • Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji systemowej, formułowanie listy pytań).
 • Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów - scenki auditowe.
 • Raportowanie.
 • Dokumentacja związana z auditem.
 • Podejmowanie działań poauditowych.
Ćwiczenia:
 • Podejście procesowe - analiza ryzyka wybranego procesu, diagram żółwia.
 • Omówienie wymagań normy przez opracowywanie listy pytań kontrolnych do auditu (ćwiczenia).
 • Prowadzenie rozmów auditowych - aktywne pytanie i słuchanie.
 • Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji systemowej, formułowanie listy pytań).
 • Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki auditowe).

Korzyści dla uczestnika

 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO/TS 16949.
 • Poznanie „dobrej praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych ISO/TS 16949.
 • Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej ze specjalistą - praktykiem.
 • Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Adresaci

 • Auditorzy wewnętrzni ISO/TS 16949, audytorzy w łańcuchu dostaw.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości.
 • Członkowie zespołów wdrożeniowych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania