Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

 • Głównym celem szkolenia jest doskonalenie i rozwój kompetencji związanych z efektywnym planowaniem, przeprowadzeniem i dokumentowaniem auditów wewnętrznych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych pojawiających się podczas procesu auditowego.
 • Dobrze przeprowadzony audit wewnętrzny może mieć realny wpływ na rozwój firmy i odwrotnie – audit czysto formalny, bez zrozumienia drzemiącego w nim potencjału może stanowić jałowy, frustrujący pracowników akt spełnienia wymagań jednostki certyfikacyjnej, warunkujący otrzymanie lub utrzymanie certyfikatu.

Symbol szkolenia

UO-EOA

Terminy i miejsce

03 - 04 kwietnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 2 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
22 - 23 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 21 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Praktyczna interpretacja ośmiu zasad zarządzania jakością.
2.  Sylwetka auditora:

 • cechy auditora.

3.  Efektywna komunikacja podczas auditów:

 • zasady skutecznej komunikacji,
 • reakcja na zastrzeżenia i krytykę,
 • ocena innych,
 • błędy w komunikowaniu się,
 • kompetencja społeczna i jej znaczenie w zarządzaniu.

4.  Style prowadzenia rozmów:

 • style zachowań rozmówców,
 • typologia zachowań w sytuacjach trudnych,
 • przyjmowanie pożądanych zachowań podczas rozmowy (np.: sposoby angażowania rozmówcy milczącego, “zamkniętego”; sterowanie przebiegiem rozmowy z rozmówcą agresywnym, który nie zgadza się z argumentami, itp.).

5.  Asertywne zachowania w kontakcie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym:

 • zasady wywierania wpływu,
 • techniki asertywne,
 • techniki receptywne i ekspresywne wywierania wpływu.

6.  Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych:

 • style rozwiązywania konfliktów,
 • style wywierania wpływu,
 • zachowanie asertywne,
 • radzenie sobie z emocjami – inteligencja emocjonalna.

7.  Zadania i role audytora na poszczególnych etapach audytu:

 • faza wstępna – planowanie,
 • faza zasadnicza – audyt na miejscu,
 • faza zamykająca – spotkanie poauditowe i raport z auditu.

Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające  na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości  sytuacji analizie wraz z   podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) dyskusje –  zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również  dyskusje wielokrotne,
d) kwestionariusze/testy – służące  ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu modułu uczestnik będzie znał i potrafił:
 
1. Praktyczne aspekty realizowania auditów wewnętrznych w tym w szczególności:
 • Opracowanie schematu procesu auditowania.
 • Umiejętność opracowania i posługiwania się formularzami niezbędnymi przy realizacji zadań auditowych.
 • Klasyfikacja niezgodności.
 • Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Wykorzystanie metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu właściwej atmosfery auditu.
 • Stosowanie technik aktywnego słuchania.
 • Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych występujących w czasie prowadzenie auditów.

2. Kształtować swój komunikat perswazyjny, w taki sposób, by osiągać założone cele.

3. Skutecznie bronić się przed manipulacją.

4. Budować swoją wypowiedź wykorzystując zasady ekspresywnego i receptywnego wywierania wpływu społecznego w zależności od preferencji osobistych i sytuacji.

5. Określić typ konfliktu i określić możliwość podjęcia skutecznej interwencji.

6. Udoskonali umiejętności interpersonalne istotne przy prowadzeniu rozmów auditowych.

7. Rozwinie umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów auditowych pod kątem zarządzania przebiegiem rozmowy.

8. Poradzi sobie z trudnymi zachowaniami komunikacyjnymi  rozmówców.

9. Zainicjować prawidłowe zachowania w sytuacjach konfliktowych i unikać błędów.

Adresaci

 • auditorzy wewnętrzni,
 • kandydaci na audytorów.

Opinie użytkowników

"Miła atmosfera, ciekawe ćwiczenia, rzetelnie przygotowane materiały szkoleniowe."
"Dużo ciekawych praktycznych ćwiczeń. Miła atmosfera."
"Bardzo dobry kontakt z trenerem, cechującym się bardzo wysokimi kwalifikacjami. Polecam."
"Miła, sympatyczna atmosfera."
"Pozytywna atmosfera, dużo atrakcyjnych ćwiczeń uświadamiających nasze braki."
"Bardzo dobry kontakt trenera z grupą, otwartość, wiedza teoretyczna przekazywana na praktycznych przykładach."
"Ciekawe, praktyczne ćwiczenia."
"Zrozumiałe przekazanie treści."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

p.o. Kierownika Działu Szkoleń i Konsultacji

Dokumenty do pobrania