Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-EOA

Auditor wewnętrzny - doskonalenie kompetencji osobistych

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • omówienie matrycy kompetencji auditorów
 • doskonalenie i rozwój kompetencji związanych z efektywnym planowaniem, przeprowadzeniem i dokumentowaniem auditów wewnętrznych,
 • nauczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych pojawiających się podczas procesu auditowego

 

Dobrze przeprowadzony audit wewnętrzny może mieć realny wpływ na rozwój firmy i odwrotnie – audit czysto formalny, bez zrozumienia drzemiącego w nim potencjału może stanowić jałowy, frustrujący pracowników akt spełnienia wymagań jednostki certyfikacyjnej, warunkujący otrzymanie lub utrzymanie certyfikatu.

Symbol szkolenia

UO-EOA

Terminy i miejsce

10 - 11 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 22 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.     Praktyczna interpretacja siedmiu zasad zarządzania jakością.

2.     Sylwetka auditora.

·         cechy auditora

3.     Efektywna komunikacja podczas audytów.

·         zasady skutecznej komunikacji

·         reakcja na zastrzeżenia i krytykę

·         ocena innych

·         błędy w komunikowaniu się

·         kompetencja społeczna i jej znaczenie w zarządzaniu

4.     Style prowadzenia rozmów.

·         Style zachowań rozmówców.

·         Typologia zachowań w sytuacjach trudnych.

·         Przyjmowanie pożądanych zachowań podczas rozmowy (np.: sposoby angażowania  rozmówcy milczącego, “zamkniętego”; sterowanie  przebiegiem rozmowy z rozmówcą agresywnym, który nie zgadza się z argumentami, itp.).

5.     Asertywne zachowania w kontakcie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

·         Zasady wywierania wpływu

·         Techniki asertywne

·         Techniki receptywne i ekspresywne wywierania wpływu

6.     Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych.

·         style rozwiązywania konfliktów

·         style wywierania wpływu

·         zachowanie asertywne

·         radzenie sobie z emocjami – inteligencja emocjonalna

7.     Zadania i role audytora na poszczególnych etapach audytu.

·         faza wstępna – planowanie

·         faza zasadnicza – audyt na miejscu

·         faza zamykająca – spotkanie poauditowe i zamknięcie auditu

8.     Omówienie przykładowych sposobów oceny kompetencji audytorów wewnętrznych.

 

Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:

a) analizy przypadku i przykładu – polegające  na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości  sytuacji analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,

b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,

c) dyskusje –  zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również  dyskusje wielokrotne,

d) kwestionariusze/testy – służące ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

 

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

Po ukończeniu modułu uczestnik będzie znał i potrafił:

n  Praktyczne aspekty realizowania auditów wewnętrznych w tym w szczególności:

?    Opracowanie schematu procesu auditowania.

?    Umiejętność opracowania i posługiwania się formularzami niezbędnymi przy realizacji zadań auditowych.

?    Klasyfikacja niezgodności.

?    Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych.

?    Wykorzystanie metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu właściwej atmosfery auditu.

?    Stosowanie technik aktywnego słuchania.

?    Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych występujących w czasie prowadzenie auditów

n  kształtować swój komunikat perswazyjny, w taki sposób, by osiągać założone cele;

n  skutecznie bronić się przed manipulacją;

n  budować swoją wypowiedź wykorzystując zasady ekspresywnego i receptywnego wywierania wpływu społecznego w zależności od preferencji osobistych i sytuacji;

n  określić typ konfliktu i określić możliwość podjęcia skutecznej interwencji,

n  udoskonali umiejętności interpersonalne istotne przy prowadzeniu rozmów auditowych

n  rozwinie umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów auditowych pod kątem zarządzania przebiegiem rozmowy,

n  radzić sobie z trudnymi zachowaniami komunikacyjnymi  rozmówców,

n  inicjować prawidłowe zachowania w sytuacjach konfliktowych i unikać błędów.


 

Adresaci

 • auditorzy wewnętrzni
 • kandydaci na audytorów

Opinie użytkowników

"Miła atmosfera, ciekawe ćwiczenia, rzetelnie przygotowane materiały szkoleniowe."
"Dużo ciekawych praktycznych ćwiczeń. Miła atmosfera."
"Bardzo dobry kontakt z trenerem, cechującym się bardzo wysokimi kwalifikacjami. Polecam."
"Miła, sympatyczna atmosfera."
"Pozytywna atmosfera, dużo atrakcyjnych ćwiczeń uświadamiających nasze braki."
"Bardzo dobry kontakt trenera z grupą, otwartość, wiedza teoretyczna przekazywana na praktycznych przykładach."
"Ciekawe, praktyczne ćwiczenia."
"Zrozumiałe przekazanie treści."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania