Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-AUT

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Oferta archiwalna

Symbol szkolenia

UO-AUT

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla przedsiębiorstwa: Wyższa skuteczność pracowników prowadzących prezentacje; Rozwój organizacji poprzez świadome działanie pracowników zaangażowanych w główne procesy w firmie; Wzrost lojalności pracowników do firmy; Posiadanie silnego i zaangażowanego zespołu pracowniczego; Wyższa motywacja kierowników do świadomego i celowanego działania; Rozumienie i utożsamienie się przez pracowników z celami biznesowymi Organizacji. Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności. Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie: zastosować w praktyce zasady efektywnej komunikacji z audytorium; przyjąć właściwą postawę podczas przeprowadzania prezentacji; formułować cele wobec siebie i uczestników prezentacji; zaplanować i przygotować prezentację opartą na jasnej i zrozumiałej strukturze; zastosować techniki aktywizujące słuchaczy; efektywnie przeprowadzić profesjonalnie przygotowaną prezentację (indywidualną lub zespołową)

Adresaci

Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania, Pracownicy działów handlowych , Osoby prowadzące wystąpienia publiczne

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania