Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-AUT

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Oferta archiwalna
Umiejętności osobiste - PersonAll®

Symbol szkolenia

UO-AUT

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla przedsiębiorstwa: Wyższa skuteczność pracowników prowadzących prezentacje; Rozwój organizacji poprzez świadome działanie pracowników zaangażowanych w główne procesy w firmie; Wzrost lojalności pracowników do firmy; Posiadanie silnego i zaangażowanego zespołu pracowniczego; Wyższa motywacja kierowników do świadomego i celowanego działania; Rozumienie i utożsamienie się przez pracowników z celami biznesowymi Organizacji. Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności. Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie: zastosować w praktyce zasady efektywnej komunikacji z audytorium; przyjąć właściwą postawę podczas przeprowadzania prezentacji; formułować cele wobec siebie i uczestników prezentacji; zaplanować i przygotować prezentację opartą na jasnej i zrozumiałej strukturze; zastosować techniki aktywizujące słuchaczy; efektywnie przeprowadzić profesjonalnie przygotowaną prezentację (indywidualną lub zespołową)

Adresaci

Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania, Pracownicy działów handlowych , Osoby prowadzące wystąpienia publiczne

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania