Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-NDZ

Warsztaty negocjacyjne dla działu zakupów

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu negocjacji.

Symbol szkolenia

UO-NDZ

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

I. Negocjator i jego kompetencje osobiste:
1. Style myślenia a style komunikowania – kształtowanie kompetencji komunikacyjnych.
2. Reguły wywierania wpływu społecznego zarówno na etapie planowania jak i prowadzenia negocjacji.
3. Język perswazji w procesie negocjacji.
4. Typy zachowań rozmówców w procesie porozumiewania się, wywierania wpływu, prowadzenia negocjacji.
5. Obrona przed manipulacją.
 
II. Proces negocjacyjny:
1. Negocjacje jako narzędzie wykonawcze.
2. Kluczowe zagadnienia negocjacyjne.
3. Główne schematy negocjacyjne.
4. Zarządzanie konfliktem - style reagowania.
5. Negocjacje, mediacje, arbitraż, polemika, rozmowa – metody radzenia sobie w kryzysie.
6. Charakterystyka sytuacji negocjacyjnych.
7. Cele i strategie w negocjacjach.
8. Scenariusze negocjacyjne.
9. Techniki negocjacyjne:
 • Techniki na otwarcie procesu.
 • Techniki w trakcie.
 • Techniki zamknięcia.
III. Negocjacje w praktyce:
1. Praktyczne wykorzystanie pozyskanych kompetencji negocjacyjnych.
2. Symulacje.
3. Gry negocjacyjne

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie:
 • sformułować efektywne i motywujące cele i zadania negocjacyjne,
 • dokonać właściwego wyboru stylu negocjacyjnego w zależności od typów zachowań społecznych drugiej strony,
 • umiejętnie diagnozować interesy, potrzeby i motywację partnerów w negocjacjach,
 • efektywnie przeprowadzić proces negocjacji wg właściwej struktury,
 • skuteczniej rozpoznawać i radzić sobie z grami i manipulacjami partnerów/klientów w procesie negocjacji,
 • efektywniej rozróżniać, przygotowywać i prowadzić poszczególne etapy procesu negocjacji,
 • zastosować w praktyce idee negocjacji jako podstawowej metody budowania długofalowej i satysfakcjonującej współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wyższa skuteczność pracowników odpowiedzialnych za procesy klientowskie. Rozwój organizacji poprzez świadome działanie pracowników zaangażowanych w proces klienta. Wzrost lojalności pracowników do produktu i firmy. Posiadanie silnego i zaangażowanego zespołu pracowników. Wyższa motywacja pracowników do świadomego i celowanego działania.Wyższa efektywność pracowników jako rezultat zaangażowania, utożsamienia celów zawodowych z firmowymi. Przyjmowanie przez pracowników osobistej odpowiedzialności za wykonywanie zadania. Rozumienie i utożsamienie się przez pracowników z celami biznesowymi Organizacji.Rozwój organizacji poprzez rozwój pracowników i podniesienie prestiżu firmy.Promowanie przez organizację postawy pro-aktywnej w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Metodyka

wyklad, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study

Adresaci

 • Pracownicy działu zakupów.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania