Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-NDZ

Warsztaty negocjacyjne dla działu zakupów

Sprzedaż, komunikacja, negocjacje

Cele szkolenia

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu negocjacji.

Symbol szkolenia

UO-NDZ

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

I. Negocjator i jego kompetencje osobiste:
1. Style myślenia a style komunikowania – kształtowanie kompetencji komunikacyjnych.
2. Reguły wywierania wpływu społecznego zarówno na etapie planowania jak i prowadzenia negocjacji.
3. Język perswazji w procesie negocjacji.
4. Typy zachowań rozmówców w procesie porozumiewania się, wywierania wpływu, prowadzenia negocjacji.
5. Obrona przed manipulacją.
 
II. Proces negocjacyjny:
1. Negocjacje jako narzędzie wykonawcze.
2. Kluczowe zagadnienia negocjacyjne.
3. Główne schematy negocjacyjne.
4. Zarządzanie konfliktem - style reagowania.
5. Negocjacje, mediacje, arbitraż, polemika, rozmowa – metody radzenia sobie w kryzysie.
6. Charakterystyka sytuacji negocjacyjnych.
7. Cele i strategie w negocjacjach.
8. Scenariusze negocjacyjne.
9. Techniki negocjacyjne:
 • Techniki na otwarcie procesu.
 • Techniki w trakcie.
 • Techniki zamknięcia.
III. Negocjacje w praktyce:
1. Praktyczne wykorzystanie pozyskanych kompetencji negocjacyjnych.
2. Symulacje.
3. Gry negocjacyjne

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą w stanie:
 • sformułować efektywne i motywujące cele i zadania negocjacyjne,
 • dokonać właściwego wyboru stylu negocjacyjnego w zależności od typów zachowań społecznych drugiej strony,
 • umiejętnie diagnozować interesy, potrzeby i motywację partnerów w negocjacjach,
 • efektywnie przeprowadzić proces negocjacji wg właściwej struktury,
 • skuteczniej rozpoznawać i radzić sobie z grami i manipulacjami partnerów/klientów w procesie negocjacji,
 • efektywniej rozróżniać, przygotowywać i prowadzić poszczególne etapy procesu negocjacji,
 • zastosować w praktyce idee negocjacji jako podstawowej metody budowania długofalowej i satysfakcjonującej współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wyższa skuteczność pracowników odpowiedzialnych za procesy klientowskie. Rozwój organizacji poprzez świadome działanie pracowników zaangażowanych w proces klienta. Wzrost lojalności pracowników do produktu i firmy. Posiadanie silnego i zaangażowanego zespołu pracowników. Wyższa motywacja pracowników do świadomego i celowanego działania.Wyższa efektywność pracowników jako rezultat zaangażowania, utożsamienia celów zawodowych z firmowymi. Przyjmowanie przez pracowników osobistej odpowiedzialności za wykonywanie zadania. Rozumienie i utożsamienie się przez pracowników z celami biznesowymi Organizacji.Rozwój organizacji poprzez rozwój pracowników i podniesienie prestiżu firmy.Promowanie przez organizację postawy pro-aktywnej w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Metodyka

wyklad, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study

Adresaci

 • Pracownicy działu zakupów.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania