Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

Metody systemu oceny zgodności i analizy ryzyka dla wyrobów wprowadzanych do obrotu na terytorium UE wg dyrektyw Unii Europejskiej oraz polskich aktów prawnych. Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej. Oznakowanie zgodności CE. Wymagania dla producentów i importerów. Kryteria skutecznej oceny zgodności prowadzonej samodzielnie przez producenta oraz z udziałem strony trzeciej. Zasady oceny, powiązania z odpowiednimi aktami prawnymi RP i dyrektywami UE. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi. Przykłady, panel dyskusyjny.

Symbol szkolenia

BP-UE

Terminy i miejsce

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Korzyści dla uczestnika

 • Uzyskanie umiejętności przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu.
 • Poszerzenie wiedzy i świadomości odpowiedzialności za wyrób.
 • Poznanie metodyki i drogi dochodzenia do oznakowania wyrobu symbolem CE.
 • Spełnienie oczekiwań swoich odbiorców pod kątem zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Adresaci

 • Przedstawiciele producentów i importerów.
 • Specjaliści ds. systemów zarządzania jakością.
 • Pracownicy działów konstrukcji.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostawców materiałów / komponentów.
 • Liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, audytorzy wewnętrzni.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych