Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PDCA

PDCA w praktyce - warsztaty

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

 

Symbol szkolenia

PDCA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1 – wykład oraz ćwiczenia

1.       Pojęcie problemu
2.       Rodzaje problemów w organizacji
3.       Podstawowe założenia cyklu PDCA
4.       Proces rozwiązywania problemów w oparciu o cykl PDCA
4.1.  PLAN: Stawianie pytań i identyfikacja problemów; Tworzenie zespołu projektowego; Analiza obecnej sytuacji (procesu); Określenie celu do osiągnięcia; Identyfikacja przyczyn problemów i opracowywanie rozwiązań; Wyznaczanie priorytet ów i podejmowanie decyzji
4.2.   DO: Wdrażanie i doskonalenie rozwiązań
4.3. CHECK: Kontrola postępów i poprawa; Ocena i przedstawienie wyników
                4.4. ACT: Standaryzacja (upowszechnienie) wyników rozwiązania problemu
5.   Ćwiczenia praktyczne z wykorzystania poznanych narzędzi pomocniczych do rozwiązywania problemów*
Podsumowanie zagadnień i dyskusja
*Uwaga: W trakcie realizacji 4 punktu szkolenia przedstawione zostaną narzędzia wykorzystywane na każdym etapie procesu rozwiązywania problemów opartego na cyklu PDCA, takie jak: arkusz kontrolny, diagram Pareto, flowchart, diagram Ishikawy, analiza 5xwhy, różne odmiany burzy mózgów, metoda grupy eksperckiej, action plan.
 
Dzień 2 - warsztaty:
Na wstępie prowadzący przypomni krótko poszczególne etapy procesu rozwiązywania problemów w oparciu o cykl PDCA oraz stosowne narzędzia pomocnicze. Następnie uczestnicy przystąpią do rozwiązywania zaproponowanego przez trenera problemu. Po każdym etapie prac zespołów ćwiczeniowych nastąpi jego podsumowanie przez prowadzącego. Po zakończeniu warsztatów prowadzący przeprowadzi krótką dyskusję i odpowie na pytania uczestników.

Korzyści dla uczestnika

Zdobycie nie tylko wiedzy ale i praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów przedsiębiorstwa w oparciu o zastosowanie cyklu PDCA i jego narzędzi pomocniczych. Zdobyte umiejętności pozwolą na zespołowe rozwiązywanie szczególnie istotnych i skomplikowanych problemów przedsiębiorstwa, a przez to na znaczną obniżkę kosztów. Kilkuletnia praktyka związana z prowadzeniem tego szkolenia wskazuje na jego uniwersalność i widoczne praktyczne efekty w postaci projektów usprawnień opracowanych w oparciu o PDCA.

Adresaci

Pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych firm zainteresowanych wdrożeniem standardowego podejścia do rozwiązywania problemów PDCA, niezależnie od specyfiki przedsiębiorstwa (instytucji) oraz charakterystyki zajmowanego stanowiska.

Opinie użytkowników

"Przydatne szkolenie, pozytywna atmosfera. Zwiększona wiedza dotycząca FMEA i innych analiz dotyczących jakości. Polecam.""Trener bardzo dobry fachowiec umiejętnie przekazuje informacje. Szkolenie bardzo dobre.""Proste, a zarazem przydatne metody rozwiązywania problemów.""Ogromna fachowość prowadzącego." "Bardzo dobra forma zajęć, wysokie kompetencje." "Bardzo pozytywne wrażenie ze szkolenia! Godne polecenia.""Kompetentny, bardzo komunikatywny prowadzący. Ciekawie przygotowany program szkoleń." "Ciekawie prowadzone, bardzo przydatne, wysokie kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego." "Bardzo dobre dostosowanie przykładów do specyfiki firmy. Uwaga uczestników była zachowana przez cały czas szkolenia, dobre rozplanowanie przerw.""Szczegółowe - krok po kroku - wyjaśnienie tematyki wraz z praktycznymi ćwiczeniami."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek