Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CAQ-P-ONL
Online

CAQ - organizacja elektronicznego zbierania danych - szkolenie online

Kompetencje cyfrowe

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacji oraz wypracowanie wytycznych jak sprawnie wdrożyć komputerowe wspomaganie systemu jakości – CAQ w firmie produkcyjnej.

Symbol szkolenia

CAQ-P-ONL

Terminy i miejsce

16 - 17 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 15 dni
Lokalizacja: Online
15 - 16 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Co to jest CAQ i dlaczego warto je wdrażać?
2. Przykładowe obszary zastosowania CAQ
3. Integracja danych jakościowych
4. Wizualizacja informacji jakościowej
5. Charakterystyka procesu kontroli
6. Definicja systemu pomiarowego
7. Rodzaje badań i charakterystyk jakościowych
8. Przyrząd pomiarowy a przyrząd atrybutywny
9. Digitalizacja i automatyzacja czynności kontrolnych
10. Rodzaje zapisów jakościowych
11. Industry 4.0 jako opcja dodatkowa w CAQ
12. Cykl PDCA w CAQ
13. Analiza przypadku wdrożenia CAQ na wydziale produkcyjnym w branży motoryzacyjnej
14. Przykład wdrożenia CAQ w laboratorium badawczo-wzorcującym
15. Systemy CAQ a narzędzia jakości
16. Przepis jak zbudować i wdrożyć CAQ – warsztat
- Ustalenie celu
- Zdefiniowanie odbiorcy
- Role i odpowiedzialności
- Projekt infrastruktury CAQ
- Plan działań
- Testy i monitorowanie
- Najczęściej wstępujące problemy
17. Analiza SWOT dla wdrożenia CAQ
18. Podsumowanie szkolenia
Ćwiczenia:
1. Budowanie przepisu na wdrożenie CAQ
2. Analiza SWOT dla wdrożenia CAQ
3. Konfiguracja wyposażenia kontrolno-pomiarowego
4. Ocena mocnych stron przykładowego wdrożenia systemu CAQ
5. Odnalezienie korzyści pomiędzy cechami atrybutywnymi a pomiarowymi

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
- Budować przepis na bezbłędne wdrożenie CAQ
- Wykonać analizę SWOT dla potrzeb przygotowania najważniejszych założeń systemu CAQ
 
Uczestnik dowie się:
- Jakie są najważniejsze zagadnienia przy konfiguracji wyposażenia kontrolno-pomiarowego
- Jakie są korzyści pomiędzy cechami atrybutywnymi a pomiarowymi

Adresaci

Kierownictwo firmy.

Menedżerowie i Kierownicy Działów Jakości, 

Inżynierowie Jakości, Inżynierowie procesu,

Pracownicy zaangażowani w działania jakościowe,

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1790.00 zł netto
2201.70 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania