Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CAQ-P

CAQ - Organizacja elektronicznego zbierania danych

Kompetencje cyfrowe

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacji oraz wypracowanie wytycznych jak sprawnie wdrożyć komputerowe wspomaganie systemu jakości – CAQ w firmie produkcyjnej.

Symbol szkolenia

CAQ-P

Terminy i miejsce

16 - 17 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 7 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
15 - 16 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 6 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.      Co to jest CAQ i dlaczego warto je wdrażać?
2.      Przykładowe obszary zastosowania CAQ
3.      Integracja danych jakościowych
4.      Wizualizacja informacji jakościowej
5.      Charakterystyka procesu kontroli
6.      Definicja systemu pomiarowego
7.      Rodzaje badań i charakterystyk jakościowych
8.      Przyrząd pomiarowy a przyrząd atrybutywny
9.      Digitalizacja i automatyzacja czynności kontrolnych
10.  Rodzaje zapisów jakościowych
11.  Industry 4.0 jako opcja dodatkowa w CAQ
12.  Cykl PDCA w CAQ
13.   Analiza przypadku wdrożenia CAQ na wydziale produkcyjnym w branży motoryzacyjnej
14.  Przykład wdrożenia CAQ w laboratorium badawczo-wzorcującym
15.  Systemy CAQ a narzędzia jakości
16.  Przepis jak zbudować i wdrożyć CAQ – warsztat
- Ustalenie celu
- Zdefiniowanie odbiorcy
- Role i odpowiedzialności
- Projekt infrastruktury CAQ
- Plan działań
- Testy i monitorowanie
- Najczęściej wstępujące problemy
 
17.  Analiza SWOT dla wdrożenia CAQ
18.  Podsumowanie szkolenia
 
Ćwiczenia:
1.      Budowanie przepisu na wdrożenie CAQ
2.      Analiza SWOT dla wdrożenia CAQ
3.      Konfiguracja wyposażenia kontrolno-pomiarowego
4.      Ocena mocnych stron przykładowego wdrożenia systemu CAQ
5.      Odnalezienie korzyści pomiędzy cechami atrybutywnymi a pomiarowymi

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
- Budować przepis na bezbłędne wdrożenie CAQ
- Wykonać analizę SWOT dla potrzeb przygotowania najważniejszych założeń systemu CAQ
 
Uczestnik dowie się:
- Jakie są najważniejsze zagadnienia przy konfiguracji wyposażenia kontrolno-pomiarowego
- Jakie są korzyści pomiędzy cechami atrybutywnymi a pomiarowymi

Adresaci

Kierownictwo firmy.

Menedżerowie i Kierownicy Działów Jakości, 

Inżynierowie Jakości, Inżynierowie procesu,

Pracownicy zaangażowani w działania jakościowe,

 

?

Dodatkowe informacje

 

Najbliższe szkolenie otwarte:

1890.00 zł netto
2324.70 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania