Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CSJ-FMCG-II

Certyfikowany specjalista ds. jakości w branży FMCG - zjazd II

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym i kosmetycznym, potrzebnych na stanowisku specjalisty ds. Jakości.
 • Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.
 • Poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, FMEA, KAIZEN, G8D, LEAN 6SIGMA, SPC, kontroli odbiorczej.

Symbol szkolenia

CSJ-FMCG-II

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

SESJA II – 2 dni 
 
Moduł 2 – STATYSTYCZNE METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI / analizy zmienności procesu, SPC, stabilności i zdolności procesu, AQL
 
1. Podstawy zmienności procesu.

 • Istota i przyczyny (ogólne i specjalne) zmienności ; zachowanie się procesów w czasie.
 • Podstawowa terminologia; zbiór danych, populacja i próba; rodzaje danych, statystyczny opis zbioru danych.
 • Ćwiczenie indywidualne 1: Obliczenie statystycznych danych opisowych.

2. Rozkład danych i jego interpretacja.

 • Rozkłady danych, cechy rozkładu normalnego; badanie normalności rozkładu.
 • Ćwiczenie indywidualne 2: Badanie rozkładu danych.
 • Ćwiczenie indywidualne 3: Obliczenie prawdopodobieństwa defektu.

3. Wykresy danych.

 • Histogram, wykres rozproszenia, skrzynka-wąsy, wykresy kontrolne.
 • Ćwiczenie indywidualne 4: Wykonanie i interpretacja wykresów danych.

4. Istota Statystycznego Sterowania Procesem (SPC).

 • Zasady budowy kart kontrolnych; rodzaje i wybór kart kontrolnych.
 • Oprogramowanie wspomagające SPC (pokaz zastosowania  pakietu Minitab).

5. Klasyczne karty kontrolne dla właściwości ciągłych (X-R, I-MR).

 •  Budowa i Interpretacja wykresów kontrolnych X-R; typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych.
 • Ćwiczenie indywidualne 5: Wykonanie i interpretacja karty X-R.

6. Klasyczne karty kontrolne dla właściwości atrybutowych (p, np. c, u).

 • Budowa i Interpretacja wykresów kontrolnych p i np.
 • Ćwiczenie indywidualne 6: Wykonanie i interpretacja kart p i np.

7. Istota oceny zdolności procesu.

 • Istota współczynników Cp, Cpk, Pp i Ppk.
 • Ćwiczenie indywidualne 7: Obliczenie i interpretacja wskaźników zdolności procesu.

8. Statystyczne plany odbiorcze według AQL.

 •  Zasady AQL, rodzaje planów odbiorczych, zalety i wady statystycznych planów odbiorczych.
 • Ćwiczenie indywidualne 4: Wykonanie planu odbiorczego dla wybranego Case Study.

Szkolenie zawiera jeszcze dwie kolejne sesje po 2 dni. CSJ-FMCG zawiera trzy desje sesje po 2 dni.

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie metod i narzędzi zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na ich zastosowanie w  konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.
 • Weryfikacja zdobytej wiedzy podczas testu sprawdzającego.
 • Uzyskanie certyfikatów specjalisty ds. jakości firmowanego przez TQMsoftzyskanie certyfikatów specjalisty ds. jakości firmowanego przez TQMsoft.
 • Uzyskanie certyfikatów specjalisty Six Sigma White Belt firmowanego przez TQMsoft.

Metodyka

warsztaty, ćwiczenia, przykłady

Adresaci

 • pracownicy/kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • osoby zajmujące się analizami jakościowymi,
 • pracownicy laboratoriów pomiarowych,
 • Pełnomocnicy Jakości,
 • inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania