Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CSJ-FMCG-II

Certyfikowany specjalista ds. jakości w branży FMCG - zjazd II

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym i kosmetycznym, potrzebnych na stanowisku specjalisty ds. Jakości.
 • Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.
 • Poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, FMEA, KAIZEN, G8D, LEAN 6SIGMA, SPC, kontroli odbiorczej.

Symbol szkolenia

CSJ-FMCG-II

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

SESJA II – 2 dni 
 
Moduł 2 – STATYSTYCZNE METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI / analizy zmienności procesu, SPC, stabilności i zdolności procesu, AQL
 
1. Podstawy zmienności procesu.

 • Istota i przyczyny (ogólne i specjalne) zmienności ; zachowanie się procesów w czasie.
 • Podstawowa terminologia; zbiór danych, populacja i próba; rodzaje danych, statystyczny opis zbioru danych.
 • Ćwiczenie indywidualne 1: Obliczenie statystycznych danych opisowych.

2. Rozkład danych i jego interpretacja.

 • Rozkłady danych, cechy rozkładu normalnego; badanie normalności rozkładu.
 • Ćwiczenie indywidualne 2: Badanie rozkładu danych.
 • Ćwiczenie indywidualne 3: Obliczenie prawdopodobieństwa defektu.

3. Wykresy danych.

 • Histogram, wykres rozproszenia, skrzynka-wąsy, wykresy kontrolne.
 • Ćwiczenie indywidualne 4: Wykonanie i interpretacja wykresów danych.

4. Istota Statystycznego Sterowania Procesem (SPC).

 • Zasady budowy kart kontrolnych; rodzaje i wybór kart kontrolnych.
 • Oprogramowanie wspomagające SPC (pokaz zastosowania  pakietu Minitab).

5. Klasyczne karty kontrolne dla właściwości ciągłych (X-R, I-MR).

 •  Budowa i Interpretacja wykresów kontrolnych X-R; typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych.
 • Ćwiczenie indywidualne 5: Wykonanie i interpretacja karty X-R.

6. Klasyczne karty kontrolne dla właściwości atrybutowych (p, np. c, u).

 • Budowa i Interpretacja wykresów kontrolnych p i np.
 • Ćwiczenie indywidualne 6: Wykonanie i interpretacja kart p i np.

7. Istota oceny zdolności procesu.

 • Istota współczynników Cp, Cpk, Pp i Ppk.
 • Ćwiczenie indywidualne 7: Obliczenie i interpretacja wskaźników zdolności procesu.

8. Statystyczne plany odbiorcze według AQL.

 •  Zasady AQL, rodzaje planów odbiorczych, zalety i wady statystycznych planów odbiorczych.
 • Ćwiczenie indywidualne 4: Wykonanie planu odbiorczego dla wybranego Case Study.

Szkolenie zawiera jeszcze dwie kolejne sesje po 2 dni. CSJ-FMCG zawiera trzy desje sesje po 2 dni.

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie metod i narzędzi zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na ich zastosowanie w  konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.
 • Weryfikacja zdobytej wiedzy podczas testu sprawdzającego.
 • Uzyskanie certyfikatów specjalisty ds. jakości firmowanego przez TQMsoftzyskanie certyfikatów specjalisty ds. jakości firmowanego przez TQMsoft.
 • Uzyskanie certyfikatów specjalisty Six Sigma White Belt firmowanego przez TQMsoft.

Metodyka

warsztaty, ćwiczenia, przykłady

Adresaci

 • pracownicy/kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • osoby zajmujące się analizami jakościowymi,
 • pracownicy laboratoriów pomiarowych,
 • Pełnomocnicy Jakości,
 • inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania