Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CSJ-FMCG-III

Certyfikowany specjalista ds. jakości w branży FMCG - zjazd III

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

·         Usystematyzowanie wiedzy w zakresie: systemów, metod oraz narzędzi i technik doskonalenia jakości obowiązujących w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym i kosmetycznym, potrzebnych
na stanowisku specjalisty ds. Jakości
·         Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania
w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów.
·         Poznanie zagadnień definiowania i szacowania kosztów jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w działach jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, FMEA, KAIZEN, G8D, LEAN 6SIGMA, SPC, kontroli odbiorczej..

Symbol szkolenia

CSJ-FMCG-III

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

SESJA III - 2 dni
 
Moduł 3 – METODYKI PLANOWANIA I  DOSKONALENIA PROCESÓW/ Kaizen, RCA (G8D), Six Sigma
 
1. Analiza potencjalnych ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych
          Istota FMEA (Failure Mode Effect Analysis); analiza DFMEA i PFMEA; projektowanie działań prewencyjnych
          Ćwiczenie zespołowe 1: Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych dla wybranego produktu/ procesu
2. Analiza systemów pomiarowych (MSA)
          Analizy GageR&R  (powtarzalności i odtwarzalności) systemu pomiarowego
          Ćwiczenie zespołowe 2: Wykonanie GageR&R dla wybranego wymiaru produktu
          MSA dla pomiarów atrybutowych
          Ćwiczenie zespołowe 3: Wykonanie MSA dla wybranego Produktu (ocena atrybutowa)
3. Ciągłe doskonalenie - metodyki
          KAIZEN / Lean / Six Sigma – omówienie założeń – podobieństwa i różnice
          7 Wastes + 1
          5S
          Ćwiczenie indywidualne 5: 5S
4. Metodyka KAIZEN
          Istota Kaizen; metodyka Kaizen (PDCA);
          System Sugestii;
          Koła Jakości;
5. Metodyka RCA (G8D)
          Metodyka RCA (G8D); metody identyfikacji i opisu problemu ( zasada SMART; metoda 5W2H); analiza przyczyn problemu (Root Causes Analysis); Is/Is not Analysis; generowanie I wyboru rozwiązań, analizy ryzyk i uwarunkowań wdrożenia
          Ćwiczenie zespołowe 6: Case Study problemu (z wykorzystaniem: metodyki i narzędzi RCA-G8D)
6. Metodyka Six Sigma (szkolenie White Belt)
          Metodyka DMAIC; identyfikacji i opisu problemu,  pomiar CTQ; analiza danych, identyfikacja krytycznych X (KPIV), generowanie I wyboru rozwiązań, projektowanie systemu sterowania nowym procesem.
          Ćwiczenie zespołowe 7: Case Study problemu (z wykorzystaniem: metodyki i narzędzi DMAIC Six Sigma)
 7. System Lean Six Sigma  
          Istota programów Lean Management I Six Sigma
          Integracja Lean I Six Sigma
             Teoria ograniczeń
 
Zakończenie
Test potwierdzający nabyte umiejętności (samoocena) realizowany na zasadzie Open Book.
Zaliczony test uprawnia do uzyskania certyfikatu Six Sigma White Belt
 
Uwaga: Pełne szkolenie składa sie z 3 seji po 2 dni.

Korzyści dla uczestnika

poznanie metod i narzędzi zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na ich zastosowanie w  konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów,
weryfikacja zdobytej wiedzy podczas testu sprawdzającego,
• uzyskanie certyfikatów specjalisty ds. jakości firmowanego przez TQMsoft
• uzyskanie certyfikatów specjalisty Six Sigma White Belt firmowanego przez TQMsoft

Metodyka

warsztaty, ćwiczenia, przykłady

Adresaci

pracownicy/kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,
osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
osoby zajmujące się analizami jakościowymi,
pracownicy laboratoriów pomiarowych,
Pełnomocnicy Jakości,
inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość
• pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania