Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-CI

Coaching indywidualny - skuteczny rozwój biznesowy (7 sesji)

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Coaching indywidualny biznesowy - jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Preferowane jest podejście holistyczne, które zakłada że na zachowanie Klienta ma wpływ więcej czynników niż posiadane kompetencje (czyli wiedza i umiejętności). Ważne są również: system przekonań i poglądów, hierarchia wartości, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, poczucie przynależności i umiejętność określenia własnej osobowości. Czynniki te mogą podnieść lub obniżyć efektywność wykonywanej pracy.

Symbol szkolenia

UO-CI

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 100%

Czas trwania:

Program i ćwiczenia

Standardowy proces coachingowy to 7 sesji, każda z nich trwa ok 1-1,5h. Sesje mogą być prowadzone w formie: spotkania, rozmowy telefonicznej lub video konferencji. Modele i techniki:
 • model GROW,
 • pytania, 
 • zadania do wykonania, 
 • podejście zorientowane na szukanie rozwiązań.
Podana cena nie uwzględnia kosztów logistycznych ewentualnego dojazdu do Klienta w przypadku wybrania formy kontaktu bezpośredniego. Istnieje możliwość płatności w formie abonamentu - warunki ustalane są indywidualnie z Klientem. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

Korzyści dla uczestnika

 • Poprawa samoświadomości.
 • Zwiększenie poziomu motywacji i zaangażowania.
 • Rozwinięcie inteligencji przywódczej.
 • Poprawa jakości życia w sferze zawodowej.
 • Skuteczne wdrażanie nabytych umiejętności.
 • Wydobycie potencjału.
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie relacji międzyludzkich i komunikacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Polepszenie wydajności zespołowej.Łatwość w formułowaniu wizji przyszłych celów i sposobów realizacji.Pogłębianie efektu synergii.Klarowna komunikacja w grupie.Większa wprawa w zakresie transferu wiedzy i emocji w grupie - polepszenie zdolności organizacyjnych.Podniesienie zyskowności, rentowności i wydajności organizacji.Zmniejszenie fluktuacji kadr.Efektywne budowanie organizacji uczącej się.Promowanie postaw stałego rozwoju i pogłębiania posiadanej wiedzy.

Metodyka

case study

Adresaci

 • Menedżer średniego szczebla,
 • menedżer liniowy,
 • specjalista.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania