Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-CI

Coaching indywidualny - skuteczny rozwój biznesowy (7 sesji)

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Coaching indywidualny biznesowy - jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Preferowane jest podejście holistyczne, które zakłada że na zachowanie Klienta ma wpływ więcej czynników niż posiadane kompetencje (czyli wiedza i umiejętności). Ważne są również: system przekonań i poglądów, hierarchia wartości, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, poczucie przynależności i umiejętność określenia własnej osobowości. Czynniki te mogą podnieść lub obniżyć efektywność wykonywanej pracy.

Symbol szkolenia

UO-CI

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 100%

Czas trwania:

Program i ćwiczenia

Standardowy proces coachingowy to 7 sesji, każda z nich trwa ok 1-1,5h. Sesje mogą być prowadzone w formie: spotkania, rozmowy telefonicznej lub video konferencji. Modele i techniki:
 • model GROW,
 • pytania, 
 • zadania do wykonania, 
 • podejście zorientowane na szukanie rozwiązań.
Podana cena nie uwzględnia kosztów logistycznych ewentualnego dojazdu do Klienta w przypadku wybrania formy kontaktu bezpośredniego. Istnieje możliwość płatności w formie abonamentu - warunki ustalane są indywidualnie z Klientem. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

Korzyści dla uczestnika

 • Poprawa samoświadomości.
 • Zwiększenie poziomu motywacji i zaangażowania.
 • Rozwinięcie inteligencji przywódczej.
 • Poprawa jakości życia w sferze zawodowej.
 • Skuteczne wdrażanie nabytych umiejętności.
 • Wydobycie potencjału.
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie relacji międzyludzkich i komunikacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Polepszenie wydajności zespołowej.Łatwość w formułowaniu wizji przyszłych celów i sposobów realizacji.Pogłębianie efektu synergii.Klarowna komunikacja w grupie.Większa wprawa w zakresie transferu wiedzy i emocji w grupie - polepszenie zdolności organizacyjnych.Podniesienie zyskowności, rentowności i wydajności organizacji.Zmniejszenie fluktuacji kadr.Efektywne budowanie organizacji uczącej się.Promowanie postaw stałego rozwoju i pogłębiania posiadanej wiedzy.

Metodyka

case study

Adresaci

 • Menedżer średniego szczebla,
 • menedżer liniowy,
 • specjalista.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania