Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-CT-AV-ONL

Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych wg AIAG - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·         Poznanie wymagań podręczników referencyjnych AIAG: APQP, Plany kontroli, SPC, MSA, PPAP oraz podręcznika AIAG&VDA – FMEA pod kątem efektywnego prowadzenia audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej,

·         Poznanie szczegółowych wymagań dla powiązań w dokumentacji procesu produkcji: Schemat przepływu procesu, FMEA oraz Plan kontroli.

Symbol szkolenia

AW-CT-AV-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 45%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wymagania podręcznika APQP

·       Fazy wdrożenia wyrobu i procesu

·       Identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu

·       Dokumentacja procesu produkcji

2. FMEA – podstawowe wymagania i błędy

·       7 kroków procesu realizacji PFMEA:

·         planowanie i przygotowanie (reguła „5T”),

·         analiza struktury,

·         analiza funkcji,

·         analiza wad,

·         analiza ryzyka,

·         optymalizacja (redukcja ryzyka),

·         dokumentowanie wyników.

·       Formularz PFMEA – zmiana układu kolumn, nowe kolumny, wada jako „focus element”,

·       Nowe tabele szacowania ryzyka dla wskaźników Severity, Occurrence, Detection.

3. Plan kontroli – podstawowe wymagania i błędy

·       Plany kontroli i właściwości specjalne - wymagania IATF 16949.

·       Wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w podręczniku „APQP” („Advanced Product Quality Planning and Control Plan”, AIAG).

·       Wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w IATF 16949:2016

4. Powiązanie Schematu przepływu, FMEA i Planu kontroli – spójność dokumentów i najważniejsze błędy

5. Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC)

·       Podstawowe założenia Statystycznego Sterowania Procesem produkcji (SPC)

·       Podstawowe pojęcia statystyczne- zdolność, stabilność, średnia, odchylenie standardowe, …

·       Zdolność procesu – wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk

·       Interpretacja wskaźników zdolności procesu / maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk.

6. Analiza systemu pomiarowego (MSA)

·       Wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej – podstawowe wymagania

·       %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej – założenia, interpretacja
i najczęstsze błędy

·       Kappa jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli atrybutowej – założenia, interpretacja
i najczęstsze błędy

7. Zatwierdzenie części (PPAP)

·       Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości.

·       Zasady oceny klienta i wymagania wobec przedłożenia

·       Przedłożenie do klienta – poziomy dowodów

·       Nadanie statusu PPAP przez klienta

·       Raport 8D jako narzędzia rozwiązywania problemów

 

Ćwiczenia:

·       Określanie konieczności działań zmniejszających występowanie i wykrywalność

·       Powiązanie między schematem przepływu procesu, PFMEA i Planem kontroli

·       Interpretacja wskaźników Cp, Cpk

·       Interpretacja wyników analizy MSA - %GRR, Kappa

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

·         Prowadził audyt z zastosowania kluczowych narzędzi jakości jak PF, FMEA, CP, MSA i SPC.

·         Pracował z podręcznikami referencyjnymi AIAG oraz AIAG&VDA

·         Eliminował błędne metody postępowania, wynikające z rutyny.

 

Uczestnik dowie się:

·         Jak szukać zgodności w dokumentacji procesu

·         Jakie są najczęściej popełniane błędy w dokumentacji procesu i jak je wyłapać

·         Na co zwracać szczególną uwagę podczas audytowania Core Tools.

·         Jak interpretować wskaźniki MSA i SPC

 

Adresaci

  • Auditorzy wewnętrzni IATF 16949, audytorzy w łańcuchu dostaw
  • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości
  • Członkowie zespołów wdrożeniowych

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania