Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-CT-AV

Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych wg AIAG i VDA

Oferta archiwalna
Narzędzia jakości

Cele szkolenia

·         Poznanie wymagań podręczników referencyjnych AIAG: APQP, Plany kontroli, SPC, MSA, PPAP oraz podręcznika AIAG&VDA – FMEA pod kątem efektywnego prowadzenia audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej,

·         Poznanie szczegółowych wymagań dla powiązań w dokumentacji procesu produkcji: Schemat przepływu procesu, FMEA oraz Plan kontroli.

Symbol szkolenia

AW-CT-AV

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 45%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wymagania podręcznika APQP

·       Fazy wdrożenia wyrobu i procesu

·       Identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu

·       Dokumentacja procesu produkcji

2. FMEA – podstawowe wymagania i błędy

·       7 kroków procesu realizacji PFMEA:

·         planowanie i przygotowanie (reguła „5T”),

·         analiza struktury,

·         analiza funkcji,

·         analiza wad,

·         analiza ryzyka,

·         optymalizacja (redukcja ryzyka),

·         dokumentowanie wyników.

·       Formularz PFMEA – zmiana układu kolumn, nowe kolumny, wada jako „focus element”,

·       Nowe tabele szacowania ryzyka dla wskaźników Severity, Occurrence, Detection.

3. Plan kontroli – podstawowe wymagania i błędy

·       Plany kontroli i właściwości specjalne - wymagania IATF 16949.

·       Wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w podręczniku „APQP” („Advanced Product Quality Planning and Control Plan”, AIAG).

·       Wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w IATF 16949:2016

4. Powiązanie Schematu przepływu, FMEA i Planu kontroli – spójność dokumentów i najważniejsze błędy

5. Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC)

·       Podstawowe założenia Statystycznego Sterowania Procesem produkcji (SPC)

·       Podstawowe pojęcia statystyczne- zdolność, stabilność, średnia, odchylenie standardowe, …

·       Zdolność procesu – wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk

·       Interpretacja wskaźników zdolności procesu / maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk.

6. Analiza systemu pomiarowego (MSA)

·       Wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej – podstawowe wymagania

·       %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej – założenia, interpretacja
i najczęstsze błędy

·       Kappa jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli atrybutowej – założenia, interpretacja
i najczęstsze błędy

7. Zatwierdzenie części (PPAP)

·       Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości.

·       Zasady oceny klienta i wymagania wobec przedłożenia

·       Przedłożenie do klienta – poziomy dowodów

·       Nadanie statusu PPAP przez klienta

·       Raport 8D jako narzędzia rozwiązywania problemów

 

Ćwiczenia:

·       Określanie konieczności działań zmniejszających występowanie i wykrywalność

·       Powiązanie między schematem przepływu procesu, PFMEA i Planem kontroli

·       Interpretacja wskaźników Cp, Cpk

·       Interpretacja wyników analizy MSA - %GRR, Kappa

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

·         Prowadził audyt z zastosowania kluczowych narzędzi jakości jak PF, FMEA, CP, MSA i SPC.

·         Pracował z podręcznikami referencyjnymi AIAG oraz AIAG&VDA

·         Eliminował błędne metody postępowania, wynikające z rutyny.

 

Uczestnik dowie się:

·         Jak szukać zgodności w dokumentacji procesu

·         Jakie są najczęściej popełniane błędy w dokumentacji procesu i jak je wyłapać

·         Na co zwracać szczególną uwagę podczas audytowania Core Tools.

·         Jak interpretować wskaźniki MSA i SPC

Adresaci

  • Auditorzy wewnętrzni IATF 16949, audytorzy w łańcuchu dostaw
  • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości
  • Członkowie zespołów wdrożeniowych

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki: