Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DSKP-PS-ONL

Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobów - szkolenie online

Oferta archiwalna
Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Poznanie czym jest proces pomiarowy i system pomiarowy.
 • Zapoznanie się z kryteriami i zasadami doboru wyposażenia pomiarowego.
 • Poznanie wskaźników i kryteriów oceny  jakości systemów pomiarowych.
 • Poznanie zasad konstruowania sprawdzianów go-nogo oraz sprawdzianów funkcjonalnych wg norm ASME.
 • Poznanie wymagań specyficznych dla branży motoryzacyjnej.

Symbol szkolenia

DSKP-PS-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Źródła informacji dotyczące tematyki szkolenia.
2.  Przegląd norm.
3.  Cechy idealnego sprzętu pomiarowego.
4.  Krótki przegląd podstawowych terminów używanych podczas szkolenia.
5.  Dobór jako pierwszy etap nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.
6.  Pomiar a kontrola - różnice w podejściu do doboru i projektowania.
7.  System pomiarowy i wpływające na niego czynniki.
8.  Kryteria doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego (czas, koszty, "jakość", zasoby ludzkie i inne).
9.  "Trójkąt bermudzki projektów" a projektowanie, walidacja i implementacja sprzętu kontrolno-pomiarowego.
10.  Wymagania normy ISO14253-1 czyli zasady orzekania o zgodności / niezgodności wyrobów.
11.  Zasady doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego (wg tolerancji oraz wg "szumu" procesu).
12.  Przegląd wskaźników opisujących "jakość" systemu pomiarowego.
13.  Rozdzielczość przyrządu a dokładność przyrządu.
14.  Dokładność przyrządu a dokładność pomiaru.
15.  Najszybsze metody sprawdzania "jakości" systemu pomiarowego.
16.  CMM a sprawdziany funkcjonalne - porównanie kosztów, zalet i wad.
17.  Pomiary przed i po SOP - różnice w podejściu do doboru.
18.  Aspekty pracy zespołowej i umiejętności personelu w doborze.
19.  Eliminacja wąskich gardeł przez odpowiednie planowanie i dobór.
20.  Wymagania rysunkowe a możliwości pomiaru czyli współpraca konstruktor - metrolog.
21.  Skąd się biorą różnice w wynikach pomiarowych pomiędzy dostawcą a klientem i jak ich unikać?
22.  Zasady dobru sprzętu kontrolno-pomiarowego dla charakterystyk specjalnych.
23.  Wpływ "jakości" procesu pomiarowego na wskaźniki Pp/Ppk, Cp/Cpk procesów.
24.  Reguły dot. weryfikacji zasady powłoki.
25.  Jak modyfikatory tolerancji wpływają na dobór?
26.  Pomiary i weryfikacja części niesztywnych.
27.  Wirtualna granica maksimum materiału jako wstęp do projektowania sprawdzianów funkcjonalnych.
28.  Wałeczki pomiarowe i płytki wzorcowe jako najprostsze sprawdziany funkcjonalne.
29.  Sprawdziany kształtu.
30.  Symulatory baz.
31.  Sprawdziany położenia.
32.  Obliczanie wymiarów elementów sprawdzających.
33.  Tolerancje wykonania elementów sprawdzających.
34.  Jak modyfikatory tolerancji wpływają na projektowanie?
35.  Wady zastosowania domniemania zasady maksimum materiału.
36.  Materiały, naddatki na zużycie, Poka Yoke, KIS i inne.
37.  Sprawdziany i dedykowane przyrządy pomiarowe - wady i pułapki czyli czego unikać.
38.  Tolerancje dla części ruchomych w sprawdzianach.
39.  Wskazówki dot. użytkowania sprawdzianów i dedykowanych przyrządów pomiarowych.
40.  Podsumowanie.
 
Ćwiczenia i przykłady:
 • Określanie cech idealnego sprzętu pomiarowego. 
 • Określanie kryteriów planowania sprzętu kontrolno-pomiarowego do SOP i po SOP. 
 • Dobór metod i strategii pomiarowych do wybranych charakterystyk rysunkowych. 
 • Problem wybranego dedykowanego urządzenia pomiarowego - studium przypadku. 
 • Dobór właściwego przyrządu pomiarowego do wybranej charakterystyki dla części niesztywnej. 
 • Projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych (kształtu oraz położenia). 
 • Tworzenie instrukcji pomiarowej do opisu realizacji wybranego pomiaru.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Co to jest proces pomiarowy i system pomiarowy oraz co na niego wpływa.
 • Jakie są zasady i kryteria doboru wyposażenia pomiarowego.
 • Jakie są metody walidacji systemów pomiarowych.
 • Jakie są wytyczne oraz zasady projektowania oraz użytkowania sprawdzianów.

Uczestnik nauczy się:
 • Uwzględniać różne kryteria w doborze wyposażenia pomiarowego.
 • Obliczać i interpretować wskaźniki Cg/Cgk oraz GRR.
 • Interpretować wyniki walidacji systemów pomiarowych.
 • Interpretować wyniki ze świadectw kalibracji.
 • Projektować proste sprawdziany funkcjonalne oraz go-nogo.
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Umiejętność doboru wyposażenia pomiarowego wg wymagań branży motoryzacyjnej.
 • Umiejętność projektowania prostych sprawdzianów go-nogo oraz sprawdzianów funkcjonalnych.

Adresaci

 • pracownicy laboratoriów i izb pomiarowych, 
 • inżynierowie metrolodzy, inżynierowie pomiaru, 
 • kontrolerzy i inspektorzy jakości, 
 • kontrolerzy dostaw, 
 • inżynierowie rozwoju dostawców, 
 • inżynierowie procesu, 
 • konstruktorzy,
 • inżynierowie jakości, 
 • pracownicy narzędziowni, 
 • inżynierowie produktu, 
 • inżynierowie i kierownicy projektu, 
 • wszyscy którzy generują, analizują i przetwarzają dane pomiarowe.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania