Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
BLP-W-ONL

Balansowanie procesów pracy - warsztaty - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

Skuteczne balansowanie procesów pracy i przepływu materiału w przedsiębiorstwie, czego wyznacznikiem wartości dodanej jest eliminacja czynności lub ich uproszczenie w systemie pracy. Celem pośrednim jest poznanie elementów przepływu zleceń, możliwości oceny i  ich kształtowania jak również zapoznanie z metodami redukcji kosztów związanych z przepływem.

Balansowanie zawsze poprzedzone jest podziałem czynności roboczych,  określeniem ich wartości i zależności między nimi występujących.  Kolejnym elementem jest badanie czasu trwania przebiegu pracy w odniesieniu do człowieka, środka produkcji i przedmiotu pracy. Poznanie technik pomiaru, sposobu przetwarzania wyników pomiaru i sposobu ich przechowywania.

Symbol szkolenia

BLP-W-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1

·         Podział i klasyfikacja czynności roboczych

O  Kolejność przebiegu procesów

O  Wydzielenie czynności pomocniczych

O  Wydzielenie czynności logistycznych

O  Zależności między procesami

O  Wartość dodana

·         Ćwiczenie 1. Na podstawie filmu podział i klasyfikacja czynności roboczych

·         Badanie procesów pracy

O  Podstawy chronometrażu

O  Obserwacja ciągła

O  Analiza Video

O  Statystyczna analiza pomiarów

·         Ćwiczenie 2. Na podstawie filmu wykonanie pomiaru czasu trwania czynności roboczych

·         Wizualizacja procesów pracy

O  Wykres Gantta

O  Wykres kaskadowy

O  Diagram Spaghetti

O  Schematy blokowe

·         Ćwiczenie 3. Wizualizacja czynności roboczych wybranymi technikami

·         Ćwiczenie 4. Eliminacja marnotrawstwa – Burza mózgów

Dzień 2

·         Organizacja przepływu materiału

O  Mapa przepływu wartości strumienia

O  Balans procesów

O  Przepływ jednej sztuki

O  Konfekcjonowanie

O  Organizacja przechowywania materiału miedzy procesami

·         Ćwiczenie 5. Organizacja przepływu materiału - Mapa stanu przyszłego

·         Narzędzia wspomagające

O  PDCA

O  Poka – yoka

O  Andon

·         Standaryzacja czynności roboczych

·         Ćwiczenie 6 Analiza czynności roboczych - warsztaty

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Umiejętność kształtowania przepływu materiału

·         Umiejętność kształtowanie stanowisk pracy w oparciu o wartość dodaną

·         Balansowanie procesów

·         Pomiar czasu trwania czynnosci

 

Uczestnik nauczy się:

·         Dokonywać pomiaru czasu pracy na stanowiskach roboczych metody uproszczone (orientacyjne)

·         Wykorzystywać dane o procesie występujące w przedsiębiorstwie

·         Dzielić czynności robocze według wartości dodanej – organizować przepływ

·         Organizować przepływ materiału (zlecenia)

·         Balansować linię

·         Tworzyć optymalny layout

 

Uczestnik dowie się:

·          Jak poprawnie kształtować stanowisko pracy.

·          Jak jest rola pracownika w systemach produkcyjnych.

·          Jakie są zagrożenia w systemach produkcyjnych i jak i dostrzegać

·          Jak obserwować zmiany w systemach produkcyjnych

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Skrócenie czasów realizacji / lead time poprzez poprawę efektywności procesów produkcyjnych i eliminację procesów zbędnych, czyli nietworzących wartości dodanej.

·         Ograniczenie kosztów produkcji – poprzez kształtowanie przepływu zleceń między gniazdami produkcyjnymi ukierunkowane na jej ekonomiczność.

·         Budowanie wiedzy w organizacji dla dalszego samodzielnego optymalizowania procesów produkcyjnych

Adresaci

Specjaliści ds. organizacji, inżynierowie procesu.

·         Liderzy projektów.

·         Pracownicy działów planowania

·         Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy produkcji).

·         Pracownicy przedsiębiorstwa

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania