Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
EKP-P-ONL
Online

Efektywny Kierownik Produkcji - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Uświadomienie  uczestnikom zasad nowoczesnego podejścia do zarządzania produkcją z uwzględnieniem kultury Lean  
 • Określenie roli przełożonego w nowoczesnej kulturze zarządzania (lean)
 • Zaznajomienie uczestników z elementami efektywnego zarządzania produkcją
 • Przygotowanie uczestników do pełnienia skutecznej i efektywnej roli menadżera średniego szczebla

Symbol szkolenia

EKP-P-ONL

Terminy i miejsce

05 - 06 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 15 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 1. Podejście klasyczne i nowoczesne w zarządzaniu produkcja
 2. Co to jest szczupły system zarządzania?
 3. Podstawowe wskaźniki produkcyjne
 4. Budowa tablic do zarządzania wizualnego z wykorzystaniem QCDSM (Quality, Cost, Delivery , Safety, Man).
 5. Standaryzacja metod pracy
 6. Instruowanie pracowników zgodnie z metoda TWI
 7. Praca standardowa przełożonych różnych szczebli
 8. Rola przełożonych w kulturze lean
 9. Model „dobrego przełożonego”
 10. Sterowanie wizualne – przykłady dla poszczególnych poziomów
 11. Codzienne rutyny doskonalenia procesów – dla poszczególnych szczebli zarządzania
 12. Łańcuch pomocy, co to jest i jak działa
 13. Kultura ciągłego doskonalenia
 14. Identyfikacja podstawowych typów marnotrawstwa
 15. Ciągłe doskonalenie na poziomie operatorów – program sugestii pracowniczych
 16. Rozwiazywanie problemów w podejściu klasycznym i kulturze lean
 17. Raport A3 jako skuteczne narzędzie rozwiązywania problemów
 18. Wszystko o Raporcie A3
 19. Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów
 20. Coaching pracowników z Raportem A3
 21. Przywództwo i zarządzanie – a nie rządzenie!
 22. Relacje z pracownikami
 23. Podstawy rozwiązywania problemów ludzkich
 24. Budowa samodyscypliny
 25. Kaskadowanie celów i zadań – elementy Hoshin Kanri

Ćwiczenia:
 1. Podstawowe wskaźniki produkcyjne – budowa i obliczanie
 2. Ćwiczenie ze standaryzacji pracy
 3. Opracowanie dziennego i tygodniowego planu pracy standardowej
 4. Przygotowanie jednopunktowej lekcji OPL wg metody TWI
 5. Rozpoznawanie marnotrawstwa
 6. Narzędzia rozwiązywania problemów 5WHY, Diagram Ishikawy
 7. Opracowanie przykładowego raportu A3
 8. Ćwiczenie z rozwiązywania problemów ludzkich – 4 kroki

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie:

 • Umiał wprowadzić podstawy zarządzania wizualnego
 • Zorganizuje  tablice informacyjne w obszarze produkcji
 • Efektywnie organizował i przeprowadzał spotkania produkcyjne z pracownikami.
 • Efektywnie wykorzystywał raport A3 w codziennych spotkaniach z pracownikami dot. rozwiązywania problemów
 • Umiał zidentyfikować podstawowe marnotrawstwo na hali produkcyjnej
 • Umiał opracować roczny plan pracy dla siebie i podwładnych


Uczestnik dowie się:

 • Jakie jest znaczenie i rola zarządzania wizualnego
 • Co obejmuje praca standaryzowana przełożonych
 • Jak wdrożyć proces codziennego doskonalenia z podwładnymi
 • Jaka jest rola przełożonego w kulturze lean
 • Jak rozwiązywać problemy przy użyciu Raportu A3
 • Jak być skutecznym i efektywnym kierownikiem
 • Jak radzić sobie z problemami ludzkimi


Adresaci

 • Kierownicy produkcji średniego szczebla (menedżerowie i kierownicy  produkcji, kierownicy zmian, Koordynatorzy produkcji, Mistrzowie).
 • Inżynierowie i specjaliści ds. produkcji aspirujący na stanowiska kierownicze.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2500.00 zł netto
3075.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania