Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
EKP-P-ONL
Online

Efektywny Kierownik Produkcji - szkolenie online

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Uświadomienie  uczestnikom zasad nowoczesnego podejścia do zarządzania produkcją z uwzględnieniem kultury Lean  
 • Określenie roli przełożonego w nowoczesnej kulturze zarządzania (lean)
 • Zaznajomienie uczestników z elementami efektywnego zarządzania produkcją
 • Przygotowanie uczestników do pełnienia skutecznej i efektywnej roli menadżera średniego szczebla

Symbol szkolenia

EKP-P-ONL

Terminy i miejsce

04 - 05 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 29 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 1. Podejście klasyczne i nowoczesne w zarządzaniu produkcja
 2. Co to jest szczupły system zarządzania?
 3. Podstawowe wskaźniki produkcyjne
 4. Budowa tablic do zarządzania wizualnego z wykorzystaniem QCDSM (Quality, Cost, Delivery , Safety, Man).
 5. Standaryzacja metod pracy
 6. Instruowanie pracowników zgodnie z metoda TWI
 7. Praca standardowa przełożonych różnych szczebli
 8. Rola przełożonych w kulturze lean
 9. Model „dobrego przełożonego”
 10. Sterowanie wizualne – przykłady dla poszczególnych poziomów
 11. Codzienne rutyny doskonalenia procesów – dla poszczególnych szczebli zarządzania
 12. Łańcuch pomocy, co to jest i jak działa
 13. Kultura ciągłego doskonalenia
 14. Identyfikacja podstawowych typów marnotrawstwa
 15. Ciągłe doskonalenie na poziomie operatorów – program sugestii pracowniczych
 16. Rozwiazywanie problemów w podejściu klasycznym i kulturze lean
 17. Raport A3 jako skuteczne narzędzie rozwiązywania problemów
 18. Wszystko o Raporcie A3
 19. Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów
 20. Coaching pracowników z Raportem A3
 21. Przywództwo i zarządzanie – a nie rządzenie!
 22. Relacje z pracownikami
 23. Podstawy rozwiązywania problemów ludzkich
 24. Budowa samodyscypliny
 25. Kaskadowanie celów i zadań – elementy Hoshin Kanri

Ćwiczenia:
 1. W ramach części warsztatowej Uczestnicy zorganizują tablice do zarządzania wizualnego dla obszaru produkcyjnego - Centrum Spotkań i Informacji dla Wydziału w skrócie zwanym CSI. Takie Centrum będzie obejmowało wszystkie aspekty zarządzania produkcją jak Jakość, Koszty, Dostawy, Bezpieczeństwo, Ludzie. Uczestnicy będą pracować na przykładowym miejscu spotkań z załogą tzw. Lean Corner.
 2. Podstawowe wskaźniki produkcyjne – budowa i obliczanie
 3. Ćwiczenie ze standaryzacji pracy
 4. Opracowanie dziennego i tygodniowego planu pracy standardowej
 5. Przygotowanie jednopunktowej lekcji OPL wg metody TWI
 6. Rozpoznawanie marnotrawstwa
 7. Narzędzia rozwiązywania problemów 5WHY, Diagram Ishikawy
 8. Opracowanie przykładowego raportu A3
 9. Ćwiczenie z rozwiązywania problemów ludzkich – 4 kroki

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie:

 • Umiał wprowadzić podstawy zarządzania wizualnego
 • Zorganizuje  tablice informacyjne w obszarze produkcji
 • Efektywnie organizował i przeprowadzał spotkania produkcyjne z pracownikami.
 • Efektywnie wykorzystywał raport A3 w codziennych spotkaniach z pracownikami dot. rozwiązywania problemów
 • Umiał zidentyfikować podstawowe marnotrawstwo na hali produkcyjnej
 • Umiał opracować roczny plan pracy dla siebie i podwładnych


Uczestnik dowie się:

 • Jakie jest znaczenie i rola zarządzania wizualnego
 • Co obejmuje praca standaryzowana przełożonych
 • Jak wdrożyć proces codziennego doskonalenia z podwładnymi
 • Jaka jest rola przełożonego w kulturze lean
 • Jak rozwiązywać problemy przy użyciu Raportu A3
 • Jak być skutecznym i efektywnym kierownikiem
 • Jak radzić sobie z problemami ludzkimi


Adresaci

 • Kierownicy produkcji średniego szczebla (menedżerowie i kierownicy  produkcji, kierownicy zmian, Koordynatorzy produkcji, Mistrzowie).
 • Inżynierowie i specjaliści ds. produkcji aspirujący na stanowiska kierownicze.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2250.00 zł netto
2767.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania