Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-EAHR

Ekonomiczne aspekty HR (rachunkowość i kontroling w służbie HR)

HR

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest, aby jego uczestnik zrozumiał:

 • rolę działu finansowego (dyrektora, kontrolera) w organizacji,
 • ograniczenia zewnętrzne/prawne mające wpływ na podejmowane decyzje,
 • proces planowania finansowego oraz powiązanie celów finansowych z celami pracowników,
 • kryteria oceny projektów finansowych,
 • oraz kilka finansowych pomysłów na tzw. finansowe „quick wins” (jak poprawić wyniki w krótkim okresie).

Symbol szkolenia

UO-EAHR

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?I.  Finanse przedsiębiorstw.
1.  Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw, czyli jak powstaje zysk.
2.  Rola działu finansowego w przedsiębiorstwie:

 • podstawowe funkcje,
 • komunikacja z działem finansowym (język, styl, rozumienie), 
 • czego dział finansowy wymaga od organizacji,
 • czego organizacja powinna wymagać od działu finansowego,
 • wsparcie dla organizacji przy zarządzaniu ryzykiem.

3.  Rola dyrektora finansowego w organizacji:

 • tradycyjne zadania dyrektora finansowego,
 • nowe funkcje i kompetencje,
 • kompetencje przyszłości (szukanie nowych szans czy unikanie ryzyka).
II.  Rachunkowość finansowa.
1.  Rozumienie podstawowych zasad rachunkowości.
2.  Sprawozdania finansowe.
3.  Jak zrozumieć sprawozdania (analiza pionowa, analiza pozioma danych):
 • praktyczne metody oceny sytuacji finansowej,
 • kalkulacja i analiza kluczowych wskaźników finansowych,
  przykład praktyczny.

4.  Rachunkowość podatkowa (księgowość a VAT, CIT, PIT).

III.  Rachunkowość zarządcza (controlling).
1.  Rachunkowość zarządcza, rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
2.  Zarządzanie rentownością:

 • powstawanie przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie,
 • kryteria podziału i systematyzacja kosztów,
 • rodzaje rachunku kosztów (wsparcie decyzji zarządczych).
3.  Analiza punktu zrównania,
 •  przykład praktyczny.
4.  Budżetowanie, proces planowania:
 • cykl planowania,
 • założenia ekonomiczne,
 • budżet strategiczny,
 • budżet operacyjny (plan sprzedaży, decentralizacja organizacji na potrzeby planowania kosztów),
 • sprawozdania pro forma,
 • przykład praktyczny.
5.  Kapitał obrotowy.
6.  Jak ustalać cele organizacji by były spójne z planami finansowymi przedsiębiorstwa,
 • przykład praktyczny.
IV.  Rola finansów w procesie inwestycyjnym.
1.  Wartość pieniądza w czasie,
 • przykład praktyczny.
2.  Koszt kapitału.
3.  Kryteria finansowe (niefinansowe) projektów inwestycyjnych,
 • przykład praktyczny.
 
Ćwiczenia:
 • Analiza sprawozdań finansowych oraz analiza wskaźnikowa na przykładzie raportu rocznego spółki.
 • Kalkulacja punktu zrównania.
 • „Business case” planowanie finansowe w przedsiębiorstwie oraz ustalenie spójnych celów dla działów przedsiębiorstwa.
 • Analiza wartości pieniądza w czasie oraz projektu inwestycyjnego.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik dowie się:

 • jakie są podstawowe cele działu finansowego,
 • jakie są metody analizy sprawozdań finansowych oraz kalkulacji podstawowych wskaźników,
 • jak ustalić strukturę przychodów i kosztów oraz punkt zrównania,
 • będzie współuczestniczyć w tworzeniu planu (budżetu) przedsiębiorstwa,
 • gdzie znajdują zastosowanie finansowe i niefinansowe kryteria oceny projektów inwestycyjnych.

Uczestnik nauczy się:

 • znaczenia podstawowych pojęć rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • dokonać podstawowej analizy sprawozdań oraz obliczyć i zinterpretować główne wskaźniki finansowe,
 • rozumienia ograniczeń wynikających z systemu fiskalnego,
 • jak przygotować prosty plan finansowy oraz ustalić spójne dla organizacji cele finansowe,
 • jak zinterpretować finansowe i niefinansowe kryteria wyboru projektów inwestycyjnych,
 • jak poprawić wyniki finansowe w krótkim okresie („quick wins”).

Adresaci

 • Specjaliści działu HR, aspirujący do roli HRBP.
 • HR Business Partnerzy.
 • Liderzy projektów HR.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania