Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Ergonomia

Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne wprowadzenia ergonomii na stanowiskach pracy?

Otóż zawsze opiera się ono na wielu płaszczyznach, skupiając się na korzyściach finansowych, operacyjnych lub ludzkich. Oto kilka argumentów za:

 • Poprawa efektywności operacyjnej: Ergonomia ma na celu zoptymalizowanie stanowisk pracy, aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania w sposób bardziej wydajny i dokładny. Poprawa układu narzędzi, stołów i ustawień ergonomicznych może skrócić czas potrzebny do wykonania zadania, zmniejszając tym samym czas pracy oraz ilość błędów. Efektywność operacyjna przekłada się na oszczędności kosztów produkcji.

 • Redukcja kosztów zdrowotnych: Nieergonomiczne stanowiska pracy prowadzą do urazów i długotrwałych dolegliwości zdrowotnych, takich jak bóle pleców, nadgarstków czy kręgosłupa. Poprawa ergonomii może zmniejszyć liczbę urazów i chorób związanych z pracą, co prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z leczeniem, nieobecnościami w pracy i zasiłkami chorobowymi.

 • Zwiększenie produktywności: Komfortowe i bezpieczne stanowiska pracy wpływają na samopoczucie pracowników, co może przyczynić się do zwiększenia ich motywacji i zaangażowania w wykonywane obowiązki. Zadowoleni pracownicy są bardziej skłonni do wydajnej pracy i podejmowania inicjatywy, co wg naszych obserwacji często przekłada się na zwiększoną produktywność.

 • Ograniczenie rotacji pracowników: Nieergonomiczne środowisko pracy może przyczynić się do wysokiej rotacji pracowników. Wprowadzenie ergonomii może poprawić jakość pracy i zwiększyć zadowolenie pracowników, co z kolei może ograniczyć rotację, zmniejszając koszty związane z rekrutacją, szkoleniem i wdrażaniem nowych pracowników.

 • Zmniejszenie kosztów adaptacji: Wprowadzenie nowych pracowników na stanowisko pracy może wiązać się z pewnym okresem nauki i dostosowywania się do warunków pracy. Ergonomiczne stanowiska pracy mogą pomóc nowym pracownikom szybciej przystosować się do wymagań pracy, skracając czas adaptacji i tym samym zwiększając efektywność pracy od samego początku.

 • Zgodność z przepisami i normami: Wiele krajów ma przepisy regulujące warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, w tym również aspekty ergonomiczne. Niewłaściwe spełnienie tych wymagań może prowadzić do kar finansowych i sankcji. Wdrażając ergonomię, firma może uniknąć tych kosztów.

 • Poprawa wizerunku firmy: Inwestowanie w dobre warunki pracy i dbanie o zdrowie pracowników pozytywnie wpływa na wizerunek firmy w oczach pracowników. To z kolei może przyczynić się do przyciągania utalentowanych pracowników i klientów oraz wzmocnienia pozycji firmy na rynku.

Cele główne

 • Zwiększenie produktywności na obszarach produkcyjnych.
 • Zmniejszenie liczby zachorowań.
 • Pomoc w doborze metod oceny ergonomicznej stanowisk pracy.
 • Przeszkolenie w zakresie oceny i optymalizacji stanowisk.
 • Pomoc w interpretacji danych i przygotowaniu normatywów i propozycji zmian.

METODY POMIARU 

 • Analiza Video - czynności planowane.
 • Fotografia - pomiar pozycji ciała.
 • Obserwacja migawkowa.
 • Czynności nieplanowane.
 • Pomiar odległości - Obszar pracy.

Korzyści

 • Zwiększenie produktywności dzięki poprawie efektywności na stanowisku pracy i w całym obszarze.
 • Poprawie przepływu dzięki poprawie ergonomii procesu.
 • Praktyczne zastosowanie poznanych metod w trakcie oceny miejsc pracy.
 • Zmniejszenie czasochłonności wykonywanych czynności nawet o 15% dzięki poprawie ekonomiki ruchu.
 • Wzrost zadowolenia pracowników z pracy i zwiększenie morale.
 • Zmniejszenie absencji chorobowych.

Dla kogo

 • Profesjonalna pomoc dla działów przygotowania produkcji.
 • Dla firm planujących regularną ocenę ergonomiczną odpowiednio dobranymi i przygotowanymi metodami i narzędziami.
 • Dla firm chcących przygotować się na znacznie większe obciążenia produkcyjne.
 • Dla firm chcących zredukować liczbę zachorowań i nieobecności w pracy.
 • Dla szefów dbających o swoich pracowników oraz chcących wywiązać się z założonych wskaźników.

 

Podsumowując, wprowadzenie ergonomii na stanowiskach pracy ma potencjał przyniesienia znacznych korzyści finansowych poprzez zwiększenie wydajności, ograniczenie kosztów zdrowotnych i poprawę ogólnej jakości pracy. Mając odpowiednie dane zebrane podczas obserwacji i pomiarów  możesz przedstawić powyższe argumenty osobom decyzyjnym w Firmie w formie analizy kosztów i korzyści lub jako plan działania mający na celu poprawę efektywności operacyjnej firmy poprzez wdrożenie ergonomii.

 

CO OFERUJEMY?

Służymy pomocą w merytorycznym i praktycznym przygotowaniu takiej analizy, popartej odpowiednimi raportami. Pomagamy ocenić, ile firma może zyskać, wprowadzając odpowiednie rozwiązania dla problemów z ergonomią.

Rys. 1 . Przykład zastosowania narzędzia do oceny miejsc szczególnie narażonych na problemy braku ergonomii na wybranych stanowiskach pracy. Przykład zawiera ekran programu Timer Pro Professional.

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje
 
 

Powiązany artykuł >> EKONOMIA I ERGONOMIA RUCHU JAKO CZĘŚĆ HUMANIZACJI PRACY