Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
EXL-F

Excel dla finansistów

Excel

Cele szkolenia

Umiejetność stosowania kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Symbol szkolenia

EXL-F

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 

q  Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych firmy
q  Krótka powtórka :
§  Przegląd możliwości arkusza Microsoft  EXCEL, organizacja programu, organizacja dokumentu - skoroszytu
§  Budowanie, modyfikacja, formatowanie arkuszy, tworzenie i wykorzystywanie funkcji
§  Korzystanie z odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych w formułach (np. A1, $A$1, $A1, A$1)
q  Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela
q  Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
q  Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych
q  Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe
q  Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych
q  Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
q  Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów
q  Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML)
q  Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych
q  Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
q  Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
q  Import danych  z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
q  Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
q  Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie
q  Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami
q  Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
q  Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr
q  Różne sposoby uruchamiania makr (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki)
q  Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji
q  Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
q  Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych),
q  Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie umiał:

·         Analizować w Excelu informacje z własnego systemu informatycznego
·         Budować zaawansowane raporty finansowe
·         Tworzyć złożone formuły obliczeniowe
·         Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności
·         Skutecznie wykorzystać  tabele,  wykresy przestawne i inne narzędzia analizy danych
·         Scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy
·         Będzie wiedział, kiedy warto użyć dodatków Excela, w tym również Solvera

Metodyka

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone sąw zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu.Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania