Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
EXL-F

Excel dla finansistów

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Umiejetność stosowania kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Symbol szkolenia

EXL-F

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 

q  Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych firmy
q  Krótka powtórka :
§  Przegląd możliwości arkusza Microsoft  EXCEL, organizacja programu, organizacja dokumentu - skoroszytu
§  Budowanie, modyfikacja, formatowanie arkuszy, tworzenie i wykorzystywanie funkcji
§  Korzystanie z odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych w formułach (np. A1, $A$1, $A1, A$1)
q  Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela
q  Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
q  Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych
q  Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe
q  Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych
q  Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
q  Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów
q  Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML)
q  Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych
q  Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
q  Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
q  Import danych  z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
q  Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
q  Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie
q  Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami
q  Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
q  Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr
q  Różne sposoby uruchamiania makr (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki)
q  Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji
q  Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
q  Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych),
q  Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie umiał:

·         Analizować w Excelu informacje z własnego systemu informatycznego
·         Budować zaawansowane raporty finansowe
·         Tworzyć złożone formuły obliczeniowe
·         Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności
·         Skutecznie wykorzystać  tabele,  wykresy przestawne i inne narzędzia analizy danych
·         Scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy
·         Będzie wiedział, kiedy warto użyć dodatków Excela, w tym również Solvera

Metodyka

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone sąw zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu.Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania