Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MTB-NZW

Badanie niezawodności z wykorzystaniem Minitab

Minitab

Cele szkolenia

 • Prezentacja metod oceny niezawodności z wykorzystaniem procedur rachunkowych dostępnych w środowisku Minitab.
 • Zapoznanie z zagadnieniami przygotowania danych oraz oceną niezawodności w programie Minitab.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wyznaczania i interpretacji wskaźników niezawodności, doboru liczności próbki do testów niezawodnościowych, budowy i weryfikacji modelu niezawodności, prognozowania niezawodności, przygotowywania analiz gwarancyjnych – szacowanie okresów gwarancyjnych.

Symbol szkolenia

MTB-NZW

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

I. Podstawowa statystyczna analiza danych:
 
1. Arkusz danych:
 • wprowadzanie danych,
 • operacje na danych (łączenie, dzielenie itp.),
 • import,
 • eksport,
 • obsługiwane formaty.
2. Definiowanie projektów.
3. Sesja, zapamietywanie sesji.
4. Dostosowywanie programu do potrzeb użytkowanika (podstawowe operacje).
5. Rodzaje danych.
6. Obliczanie parametrów opisowych:
 • miary położenia - średnia, mediana,
 • miary pozycji - kwartale,
 • miary kształtu - skośność, kurtoza,
 • miary rozrzutu - rozstęp, odchylenie standardowe.
7. Graficzna prezentacja danych:
 • histogram,
 • wykresy pudełkowe (boxplot).
8. Identyfikacja i eliminacja wyników / pomiarów izolowanych / odskakujących (test Grubbsa, Dixona).

Narzędzia Minitaba:

1. Basic Statistic (Display Descriptive Statistic, Store Descriptive, Graphical Summary).
2. Graph (Histogram, Dotplot Probablity Plot, Distrbution Plot, Boxplot, Interval Plot, Individual Valu e Plot).
 
Przykłady, studium przypadku, interpretacja wyników.
 
II. Analiza niezawodności / przeżywalności - wybrane zagadnienia:
 
 
1. Podstawowe pojęcia i definicje - niezawdoność, awaria gotowość, odnawialność / nieodnawialność.
2. Funkcyjny opis niezawdoności - funkcja niezawodności / zawodności, funkcja ryzyka, krzywa wannowa.
3. Parametryczny opis niezawodności, liczbowe miary niezawodności - średni czas do wystąpienia awarii MTTF (obiekty nieodnawialne), średni czas pomiędzy awariami MTBF (obiekty odnawialne), średni czas do naprawy itp.
4. Modele niezawodności - rozkład eksponencjonalny / Weibulla / inne.
5. Dane do analizy: dokładne/ucięte prawostronnie, ucięte lewostronnie, ucięte przedziałowo, ucięte arbitalnie.
6. Ocena niezawodności:
 • analiza parametryczna: dobór rozkładu (metoda najwiekszej wiarygodności, metoda najmniejszych kwadratów),
 • analiza nieparametryczna: metoda Kaplana-Meiera, metoda "ubezpieczeniowa". naliza nieparametryczna: metoda Kaplana-Meiera, metoda "ubezpieczeniowa".
7. Analizy gwarancyjne:
 • liczba / koszty reklamacji w zależności od czasu trwania okresu gwarancyjnego,
 • optymalizacja okresów gwarancyjnych.

8. Analiza danych niezawodnosciowych - dobór liczności próbki. 
9. Testy niezawodności w warunkach symulowanych (przyśpieszonych).
10. Parametryczna i nieparametryczna analiza niezawodności w przypadku obiektów odnawialnych.
11. Prognozowanie niezawodności - regresja (związki przyczynowo-skutkowe w warunkach niepewności), regresja wielokrotna, regresja probitowa.

Narzędzia Minitaba:
 
1. Reliability / Survival (Tests Plans / Distribution Analysis Right Censoring / Arbitrary Censoring) / Warranty Analysis (Pre-process Warranty Data / Warranty Prediction).
2. Repairable System Analysis (Parametric / Nonparametric Growth Curve) / Accelerated Life Test / Regression with Life Data, Probit Analysis).
 
Przykłady, studium przypadku, interpretacja wyników.
 
III. Podsumowanie.
 
1. Niezawodność w Minitab 18, niezawodność w internecie - pożyteczne linki i podpowiedzi.
 
Ćwiczenia:
 • wprowadzenie do środowiska MInitab 18 - typy, operacje na danych, definiowanie arkuszy (.MTW), projektów (.MPJ),
 • podstawowa statystyczna analiza danych - parametry opisowe, rozkład, identyfikacja wyników izolowanych,
 • przygotowanie danych do analizy - definiowanie typów danych, szacowanie liczności próbki,
 • parametryczna analiza niezawodności - konstrukcja modelu, wyznaczanie i interpretacja wskaźników niezawodności,
 • nieparametryczna analiza niezawodnosci - metody Kaplana-Meiera, ubezpieczeniowa, schematy rachunkowe, interpretacja wyników,
 • projektowanie /ocena okresów gwarancyjnych - przygotowanie danych, analiza rachunkowa, interpretacja wyników,
 • ocena wpływu wybranych czynników na niezawodność - analizy regresji, modele rachunkowe, interpretacja wyników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • obsługi programu Minitab 18 w zakresie podstawowej statystycznej analizy danych,
 • rachunkowej analizy danych w zakresie wykorzystania wszystkich dostępnych w programie Minitab 18 procedur analizy niezawodności,
 • interpretacji wyników niezawodnościowych.

Uczestnik dowie się:

 • jakie są metody i kryteria oceny niezawodności,
 • jak należy przygotować dane do analizy, jaką metodą przeprowadzić analizę, jak zinterpretować wyniki,
 • jakie możliwości w zakresie analiz niezawodnościowych oferuje program Minitab 18.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • znajomość problematyki oceny niezawodności,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy niezawodności za pomocą programu Minitab 18 i interpretacji wyników analizy.

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości,
 • pracownicy laboratoriów niezawodności,
 • inżynierowie produktu,
 • liderzy projektów rozwoju produktu,
 • pracownicy działów R&D.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania