Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MTB-NZW

Badanie niezawodności z wykorzystaniem Minitab

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Prezentacja metod oceny niezawodności z wykorzystaniem procedur rachunkowych dostępnych w środowisku Minitab.
 • Zapoznanie z zagadnieniami przygotowania danych oraz oceną niezawodności w programie Minitab.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wyznaczania i interpretacji wskaźników niezawodności, doboru liczności próbki do testów niezawodnościowych, budowy i weryfikacji modelu niezawodności, prognozowania niezawodności, przygotowywania analiz gwarancyjnych – szacowanie okresów gwarancyjnych.

Symbol szkolenia

MTB-NZW

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

I. Podstawowa statystyczna analiza danych:
 
1. Arkusz danych:
 • wprowadzanie danych,
 • operacje na danych (łączenie, dzielenie itp.),
 • import,
 • eksport,
 • obsługiwane formaty.
2. Definiowanie projektów.
3. Sesja, zapamietywanie sesji.
4. Dostosowywanie programu do potrzeb użytkowanika (podstawowe operacje).
5. Rodzaje danych.
6. Obliczanie parametrów opisowych:
 • miary położenia - średnia, mediana,
 • miary pozycji - kwartale,
 • miary kształtu - skośność, kurtoza,
 • miary rozrzutu - rozstęp, odchylenie standardowe.
7. Graficzna prezentacja danych:
 • histogram,
 • wykresy pudełkowe (boxplot).
8. Identyfikacja i eliminacja wyników / pomiarów izolowanych / odskakujących (test Grubbsa, Dixona).

Narzędzia Minitaba:

1. Basic Statistic (Display Descriptive Statistic, Store Descriptive, Graphical Summary).
2. Graph (Histogram, Dotplot Probablity Plot, Distrbution Plot, Boxplot, Interval Plot, Individual Valu e Plot).
 
Przykłady, studium przypadku, interpretacja wyników.
 
II. Analiza niezawodności / przeżywalności - wybrane zagadnienia:
 
 
1. Podstawowe pojęcia i definicje - niezawdoność, awaria gotowość, odnawialność / nieodnawialność.
2. Funkcyjny opis niezawdoności - funkcja niezawodności / zawodności, funkcja ryzyka, krzywa wannowa.
3. Parametryczny opis niezawodności, liczbowe miary niezawodności - średni czas do wystąpienia awarii MTTF (obiekty nieodnawialne), średni czas pomiędzy awariami MTBF (obiekty odnawialne), średni czas do naprawy itp.
4. Modele niezawodności - rozkład eksponencjonalny / Weibulla / inne.
5. Dane do analizy: dokładne/ucięte prawostronnie, ucięte lewostronnie, ucięte przedziałowo, ucięte arbitalnie.
6. Ocena niezawodności:
 • analiza parametryczna: dobór rozkładu (metoda najwiekszej wiarygodności, metoda najmniejszych kwadratów),
 • analiza nieparametryczna: metoda Kaplana-Meiera, metoda "ubezpieczeniowa". naliza nieparametryczna: metoda Kaplana-Meiera, metoda "ubezpieczeniowa".
7. Analizy gwarancyjne:
 • liczba / koszty reklamacji w zależności od czasu trwania okresu gwarancyjnego,
 • optymalizacja okresów gwarancyjnych.

8. Analiza danych niezawodnosciowych - dobór liczności próbki. 
9. Testy niezawodności w warunkach symulowanych (przyśpieszonych).
10. Parametryczna i nieparametryczna analiza niezawodności w przypadku obiektów odnawialnych.
11. Prognozowanie niezawodności - regresja (związki przyczynowo-skutkowe w warunkach niepewności), regresja wielokrotna, regresja probitowa.

Narzędzia Minitaba:
 
1. Reliability / Survival (Tests Plans / Distribution Analysis Right Censoring / Arbitrary Censoring) / Warranty Analysis (Pre-process Warranty Data / Warranty Prediction).
2. Repairable System Analysis (Parametric / Nonparametric Growth Curve) / Accelerated Life Test / Regression with Life Data, Probit Analysis).
 
Przykłady, studium przypadku, interpretacja wyników.
 
III. Podsumowanie.
 
1. Niezawodność w Minitab 18, niezawodność w internecie - pożyteczne linki i podpowiedzi.
 
Ćwiczenia:
 • wprowadzenie do środowiska MInitab 18 - typy, operacje na danych, definiowanie arkuszy (.MTW), projektów (.MPJ),
 • podstawowa statystyczna analiza danych - parametry opisowe, rozkład, identyfikacja wyników izolowanych,
 • przygotowanie danych do analizy - definiowanie typów danych, szacowanie liczności próbki,
 • parametryczna analiza niezawodności - konstrukcja modelu, wyznaczanie i interpretacja wskaźników niezawodności,
 • nieparametryczna analiza niezawodnosci - metody Kaplana-Meiera, ubezpieczeniowa, schematy rachunkowe, interpretacja wyników,
 • projektowanie /ocena okresów gwarancyjnych - przygotowanie danych, analiza rachunkowa, interpretacja wyników,
 • ocena wpływu wybranych czynników na niezawodność - analizy regresji, modele rachunkowe, interpretacja wyników.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • obsługi programu Minitab 18 w zakresie podstawowej statystycznej analizy danych,
 • rachunkowej analizy danych w zakresie wykorzystania wszystkich dostępnych w programie Minitab 18 procedur analizy niezawodności,
 • interpretacji wyników niezawodnościowych.

Uczestnik dowie się:

 • jakie są metody i kryteria oceny niezawodności,
 • jak należy przygotować dane do analizy, jaką metodą przeprowadzić analizę, jak zinterpretować wyniki,
 • jakie możliwości w zakresie analiz niezawodnościowych oferuje program Minitab 18.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • znajomość problematyki oceny niezawodności,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy niezawodności za pomocą programu Minitab 18 i interpretacji wyników analizy.

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości,
 • pracownicy laboratoriów niezawodności,
 • inżynierowie produktu,
 • liderzy projektów rozwoju produktu,
 • pracownicy działów R&D.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania