Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

FMEA

Cele główne

 • Spełnienie oczekiwań klientów w zakresie szybkiego przygotowania lub uzupełnienia dokumentacji dot. analizy ryzyka wg analizy FMEA.
 • Przyspieszenie projektów wdrażania nowych produktów poprzez wsparcie zespołów FMEA przygotowujących stosowną dokumentację.
 • Doskonalenie zespołów FMEA dzięki weryfikacji prowadzonych analiz i szczegółową informację zwrotną.
 • Przygotowanie organizacji do nowych wymagań FMEA wg wytycznych AIAG i VDA.
 • Przygotowanie moderatorów i zespołów FMEA do samodzielnego i efektywnego działania.

Działania

 1. Opracowanie strategii przejścia na nowe wymagania FMEA
 2. Pomoc w przygotowaniu / weryfikacja dokumentacji FMEA procesu
 3. Pomoc w przygotowaniu / weryfikacja dokumentacji FMEA konstrukcji
 4. Pomoc w przygotowaniu zespołu FMEA pod katem merytorycznym
 5. Przygotowanie koncepcji prowadzenia FMEA przed wyborem oprogramowania
 6. Opracowanie FMEA zgodnie z 7 krokami:
 • Krok 1 – Planowanie i przygotowanie
 • Krok 2 – Analiza struktury
 • Krok 3 – Analiza funkcji
 • Krok 4 – Analiza wad
 • Krok 5 – Analiza ryzyka
 • Krok 6 - Optymalizacja
 • Krok 7 – Dokumentowanie

       7. W FMEA ed 1. Wg AIAG i VDA od nowa należy opracować kroki:

 • Krok 2 – Analiza struktury
 • Krok 3 – Analiza funkcji

 

Korzyści

 • Identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości, jak: błędy, wady, awarie, które mogą wystąpić w procesie, produkcie lub systemie. Dzięki temu można w porę rozpoznać potencjalne problemy i podjąć odpowiednie działania zanim one wystąpią.
 • Ocena ryzyka związanego z poszczególnymi awariami lub błędami. Pozwala także na ustalenie priorytetów w zakresie działań naprawczych i zapobiegawczych, aby skoncentrować wysiłki na najważniejszych obszarach.
 • Redukcja ryzyka reklamacji i poprawa jakości – poprzez prewencyjne działania w procesie oraz baza wiedzy do ciągłego doskonalenia.

Czas trwania: do ustalenia w zależności od zakresu prac.

Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 90%

Dla kogo

 • Inżynierowie procesu i technologowie odpowiedzialni za zmiany w procesie i ich odpowiednią dokumentację.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla zarzadzania zaangażowane w projekty klienckie wg APQP.
 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje