Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HK

Hoshin Kanri - budowanie wskaźników KPI i strategia zarządzania firmą

Kompetencje menadżerskie

Cele szkolenia

·         dokładne wykazanie w jaki sposób Hoshin Kanri wpływa na zarządzanie biznesem,

·         praktyczne przedstawienie, jak identyfikować wartości kluczowe dla firmy,

·         zmapowanie organizacji po kątem wskaźników Hoshin Kanri i wypracowanie strategii postępowania na najbliższą przyszłość.

Symbol szkolenia

HK

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.          Prezentacja uczestnikom celów warsztatu.

2.           Odpowiedzi na podstawowe pytania biznesu:

· Kim jest nasza konkurencja, klienci wewnętrzni i zewnętrzni?

· W jakiej branży jesteśmy?

· Co nas wyróżnia?

3.          Opracowanie bieżącej misji/polityki firmy na podstawie klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

4.          Zaplanowanie terminowe wizji, czyli gdzie firma chce być i czym się zajmować w przyszłości, łącznie z kluczowymi wskaźnikami rozwoju, według wymienionych kroków:

· Ustanowienie ogólnej wizji i polityki całej firmy oraz roczne plany.

·  Opracowana polityka zostaje przekazana na niższe szczeble zarządzania w celu zapoznania się i wypracowania własnej opinii. Proces ten nazywany jest "przerzucaniem piłki". "Piłka", czyli polityka firmy, przekazywana jest z działu do działu w celu jej przedyskutowania.

· Podczas procesu "przerzucania piłki" ogólna polityka firmy przekładana jest na cele i polityki szczegółowe. Całemu procesowi towarzyszy budowanie wskaźników KPI na wszystkich szczeblach.

· Poszczególne działy wraz z pracownikami ustalają cele i zadania do zrealizowania. Opracowane zostają także poszczególne działania i metody (mier­niki) oceny realizacji tych działań.

· Polityka przedsiębiorstwa przekazywana jest na coraz niższe szczeble zarządzania i poddawana dyskusji w celu opracowywania coraz bardziej szczegółowych zadań.

· Wszelkie ustalenia, zmiany i sugestie odnośnie do polityki opracowane na niższych szczeblach przekazane zostają najwyższemu kierownictwu. Na ich podstawie opracowywana jest ostateczna wersja polityki firmy.

5.          Ustalenie i wybranie szczegółowej strategii oraz taktyk działania, aby dojść do wizji – łącznie z terminami i liderami działań.

6.          Zazębienie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami:

· spojrzenie globalne” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych
celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.

7. Wnioski i przypisanie terminów oraz ról w zadaniach. Ustalenie priorytetów. Wypracowana mapa, razem z decyzjami w programie multimedialnym Xmind, wysłana do uczestników szkolenia.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:

 • jak poprzez Hoshin Kanri planować, wprowadzać i monitorować wskaźniki KPI w firmie
 • jak dobierać grupy i organizować sesje Hoshin Kanri
 • o kierunku wdrożeń celów biznesowych zgodny z Hoshin Kanri.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         zaangażowanie pracowników do włączania się w proces zmian.

·         lepsze planowanie i weryfikowania osiągnięć.

·         rozwijanie biznesu poprzez doskonalenie zarządzania.

·         łatwiejsze zrozumienie celów strategicznych przez wszystkich pracowników i wytworzenie się w     firmie wspólnej wizji przyszłości.

·         wsparcie tworzenie krótko- i długofalowych planów.

Adresaci

·         kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm),

·         pracownicy średniego i wyższego szczebla,

·         pozostałe osoby zarządzające biznesem.

Zastosowanie

Metoda Hoshin Kanri służy do planowania, wprowadzania i oceny zarządzania wskaźnikami. Umożliwia formułowanie i osiąganie najistotniejszych celów firmy przy zapewnieniu ich spójności ze wszystkimi działami zakładu. Stworzona została w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Została opracowana przez japońską firmę Bridgestone Tire Company, która w 1968 roku otrzymała prestiżową nagrodą Deminga. Hoshin Kanri opiera się na skutecznym wykorzystaniu cyklu PDCA, w którym wszyscy pracownicy firmy wykazują pełne zaangażowanie. Zastosowanie tej metody umożliwia tworzenie realistycznych planów. Ogólna polityka firmy, tworzona przez najwyższe kierownictwo, zostaje przełożona na zbiór spójnych, osiągalnych, zrozumiałych polityk oraz działań, które mogą zostać zastosowane na wszystkich poziomach firmy.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania