Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HK-ONL

Hoshin Kanri - budowanie wskaźników KPI i strategia zarządzania firmą - szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

·         dokładne wykazanie w jaki sposób Hoshin Kanri wpływa na zarządzanie biznesem,

·         praktyczne przedstawienie, jak identyfikować wartości kluczowe dla firmy,

·         zmapowanie organizacji po kątem wskaźników Hoshin Kanri i wypracowanie strategii postępowania na najbliższą przyszłość.

Symbol szkolenia

HK-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.          Prezentacja uczestnikom celów warsztatu.

2.           Odpowiedzi na podstawowe pytania biznesu:

· Kim jest nasza konkurencja, klienci wewnętrzni i zewnętrzni?

· W jakiej branży jesteśmy?

· Co nas wyróżnia?

3.          Opracowanie bieżącej misji/polityki firmy na podstawie klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

4.          Zaplanowanie terminowe wizji, czyli gdzie firma chce być i czym się zajmować w przyszłości, łącznie z kluczowymi wskaźnikami rozwoju, według wymienionych kroków:

· Ustanowienie ogólnej wizji i polityki całej firmy oraz roczne plany.

·  Opracowana polityka zostaje przekazana na niższe szczeble zarządzania w celu zapoznania się i wypracowania własnej opinii. Proces ten nazywany jest "przerzucaniem piłki". "Piłka", czyli polityka firmy, przekazywana jest z działu do działu w celu jej przedyskutowania.

· Podczas procesu "przerzucania piłki" ogólna polityka firmy przekładana jest na cele i polityki szczegółowe. Całemu procesowi towarzyszy budowanie wskaźników KPI na wszystkich szczeblach.

· Poszczególne działy wraz z pracownikami ustalają cele i zadania do zrealizowania. Opracowane zostają także poszczególne działania i metody (mier­niki) oceny realizacji tych działań.

· Polityka przedsiębiorstwa przekazywana jest na coraz niższe szczeble zarządzania i poddawana dyskusji w celu opracowywania coraz bardziej szczegółowych zadań.

· Wszelkie ustalenia, zmiany i sugestie odnośnie do polityki opracowane na niższych szczeblach przekazane zostają najwyższemu kierownictwu. Na ich podstawie opracowywana jest ostateczna wersja polityki firmy.

5.          Ustalenie i wybranie szczegółowej strategii oraz taktyk działania, aby dojść do wizji – łącznie z terminami i liderami działań.

6.          Zazębienie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami:

· spojrzenie globalne” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych
celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.

7. Wnioski i przypisanie terminów oraz ról w zadaniach. Ustalenie priorytetów. Wypracowana mapa, razem z decyzjami w programie multimedialnym Xmind, wysłana do uczestników szkolenia.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:

  • jak poprzez Hoshin Kanri planować, wprowadzać i monitorować wskaźniki KPI w firmie
  • jak dobierać grupy i organizować sesje Hoshin Kanri
  • o kierunku wdrożeń celów biznesowych zgodny z Hoshin Kanri.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         zaangażowanie pracowników do włączania się w proces zmian.

·         lepsze planowanie i weryfikowania osiągnięć.

·         rozwijanie biznesu poprzez doskonalenie zarządzania.

·         łatwiejsze zrozumienie celów strategicznych przez wszystkich pracowników i wytworzenie się w     firmie wspólnej wizji przyszłości.

·         wsparcie tworzenie krótko- i długofalowych planów.

Adresaci

·         kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm),

·         pracownicy średniego i wyższego szczebla,

·         pozostałe osoby zarządzające biznesem.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania