Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
HK-ONL

Hoshin Kanri - budowanie wskaźników KPI i strategia zarządzania firmą - szkolenie online

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • dokładne wykazanie w jaki sposób Hoshin Kanri wpływa na zarządzanie biznesem,
 • praktyczne przedstawienie, jak identyfikować wartości kluczowe dla firmy,
 • zmapowanie organizacji po kątem wskaźników Hoshin Kanri i wypracowanie strategii postępowania na najbliższą przyszłość.

Symbol szkolenia

HK-ONL

Terminy i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Prezentacja uczestnikom celów warsztatu.

2. Odpowiedzi na podstawowe pytania biznesu:

 • Kim jest nasza konkurencja, klienci wewnętrzni i zewnętrzni?
 • W jakiej branży jesteśmy?
 • Co nas wyróżnia?

3. Opracowanie bieżącej misji/polityki firmy na podstawie klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

4. Zaplanowanie terminowe wizji, czyli gdzie firma chce być i czym się zajmować w przyszłości, łącznie z kluczowymi wskaźnikami rozwoju, według wymienionych kroków:

 • Ustanowienie ogólnej wizji i polityki całej firmy oraz roczne plany.
 • Opracowana polityka zostaje przekazana na niższe szczeble zarządzania w celu zapoznania się i wypracowania własnej opinii. Proces ten nazywany jest "przerzucaniem piłki". "Piłka", czyli polityka firmy, przekazywana jest z działu do działu w celu jej przedyskutowania.
 • Podczas procesu "przerzucania piłki" ogólna polityka firmy przekładana jest na cele i polityki szczegółowe. Całemu procesowi towarzyszy budowanie wskaźników KPI na wszystkich szczeblach.
 • Poszczególne działy wraz z pracownikami ustalają cele i zadania do zrealizowania. Opracowane zostają także poszczególne działania i metody (mier­niki) oceny realizacji tych działań.
 • Polityka przedsiębiorstwa przekazywana jest na coraz niższe szczeble zarządzania i poddawana dyskusji w celu opracowywania coraz bardziej szczegółowych zadań.
 • Wszelkie ustalenia, zmiany i sugestie odnośnie do polityki opracowane na niższych szczeblach przekazane zostają najwyższemu kierownictwu. Na ich podstawie opracowywana jest ostateczna wersja polityki firmy.

5. Ustalenie i wybranie szczegółowej strategii oraz taktyk działania, aby dojść do wizji – łącznie z terminami i liderami działań.

6. Zazębienie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami:

 • „spojrzenie globalne” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.

7. Wnioski i przypisanie terminów oraz ról w zadaniach. Ustalenie priorytetów. Wypracowana mapa, razem z decyzjami w programie multimedialnym Xmind, wysłana do uczestników szkolenia.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:

 • jak poprzez Hoshin Kanri planować, wprowadzać i monitorować wskaźniki KPI w firmie
 • jak dobierać grupy i organizować sesje Hoshin Kanri
 • o kierunku wdrożeń celów biznesowych zgodny z Hoshin Kanri.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • zaangażowanie pracowników do włączania się w proces zmian.
 • lepsze planowanie i weryfikowania osiągnięć.
 • rozwijanie biznesu poprzez doskonalenie zarządzania.
 • łatwiejsze zrozumienie celów strategicznych przez wszystkich pracowników i wytworzenie się w     firmie wspólnej wizji przyszłości.
 • wsparcie tworzenie krótko- i długofalowych planów.

Adresaci

 • kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm),
 • pracownicy średniego i wyższego szczebla,
 • pozostałe osoby zarządzające biznesem.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych