Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-HRBP

HR Business Partner - rola i sposób działania w organizacji

HR

Cele szkolenia

 • ?Szkolenie określa podstawowe funkcje HR Business Partnera w organizacji.
 • Wskazuje w jaki sposób efektywnie wykorzystać HRBP w zakresie pięciu podstawowych ról: animatora rozwoju kapitału ludzkiego, eksperta, partnera strategicznego, agenta zmiany i rzecznika pracowników.
 • Prezentuje metody współpracy między HRBP a zarządem, dyrektorami i kierownikami w zakresie analizy twardych i miękkich wskaźników biznesowych w kontekście Zasobów Ludzkich.
 • Pokazuje jak wykorzystać HRBP zarówno jako wsparcie dla procesów biznesowych, jak i konkretnych stanowisk (specjalisty, generalisty, kierownika).

Symbol szkolenia

UO-HRBP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. HR w firmie – funkcja i obszary działania i kompetencji.
2. Funkcje HR BP w organizacji wymieniane jako nowe dla działów HR:
 • znajomość otoczenia biznesowego firmy/identyfikacja wartości dostarczanych Klientowi w oparciu o które firma buduje swoją przewagę (klienci, dostawcy, społeczność lokalna),
 • kreowanie kultury organizacyjnej wspierającej wartości decydujące o przewadze konkurencyjnej firmy,
 • budowanie strategii HR wspierającej strategię firmy/zabezpieczenie optymalnej struktury działu i kompetencji ludzi,
 • budowanie sprawnych kanałów informacyjnych/inicjowanie dyskusji udowanie sprawnych kanałów informacyjnych/inicjowanie dyskusji,
 • budowanie i wdrażanie modelu przywództwa odzwierciedlającego strategiczne cele oraz wartości firmy/zarządzanie talentami (przykład dotyczący znaczenia stylów przywódczych a zaangażowania pracowników), praca z HR BP nad rozwojem stylów przywódczych.
3. Pięć podstawowych ról: animatora rozwoju kapitału ludzkiego, eksperta, partnera strategicznego, agenta zmiany i rzecznika pracowników:
 • animator rozwoju kapitału ludzkiego - zarządzanie wiedzą, wiekiem, rozwojem talentów, metodykami szkoleń, mentoring oraz coaching,
 • ekspert (dostawca usług HR) - kadry, płace, techniki motywacji oraz najnowsze narzędzia psychologii biznesu, trener kompetencji miękkich,
 • partner strategiczny - rozumienie strategicznych celów biznesowych i ekonomicznych uwarunkowania działalności firmy, przewidywanie potrzeb personalnych, jakie są konieczne do realizacji celów, zmiany w zasobach ludzkich (generacyjnych, wartości, kompetencji, edukacji). Potrafi zbudować wsparcie dla biznesu poprzez język i metody,
 • agent zmian (architekt i developer) -  narzędzia strategii komunikacji zmian i wywierania wpływu, zarządzanie projektem zmiany, komunikacja zmiany na wszystkich szczeblach organizacji,
 • rzecznik pracowników  - poznanie klientów wewnętrznych, metody zdobywanie wiedzy od wszystkich pracowników, budowanie zaufania.
4. Metody współpracy między HRBP a zarządem, dyrektorami i kierownikami:  
 • modele HR i struktury/sposób raportowania (przykłady, case’y).
5. Twarde i miękkie wskaźniki biznesowe w kontekście Zasobów Ludzkich:
 • wskaźniki biznesowo - ekonomiczne,
 • wskaźniki HR - miękkie ludzkie  - relacje, współpraca, wsparcie (motywacja i zaangażowanie).
6. HR BP jako wsparcie dla procesów biznesowych (mapowanie procesów).
7. HR BP jako wsparcie dla konkretnych stanowisk (specjalisty, generalisty, kierownika).
8. HR BP a przywództwo, zarządzanie, managerowie  - kluczowa korzyść z wykorzystania modelu HR BP.
9. Audyt obecnego stanu HR w celu zaprojektowania procesu zmiany i wprowadzenia roli HR BP.
 
Ćwiczenia:
 
1. HR jako usługa: rekrutacja, kadry, płace, szkolenia a HR BP (dopasuj stwierdzenia opisujące dział HR).
2. Po co HR wiedza o biznesie w którym pracuje?/Czy mój dział HR orientuje się w: analiza własnego środowiska HR?
3. W jaki sposób strategia HR wiąże się ze strategią firmy? – Zadanie w grupach.
4. Narzędzia komunikacji w organizacji a HR (pisma, biuletyny, spotkania, prezentacje, integracje, szkolenia wewnętrzne, kongresy, mailing, newslettery, odprawy na produkcji, badanie opinii i zaangażowania pracowników, badania poziomu motywacji).
5. Rodzaj organizacji a rodzaj struktury HR (3 grupy, słabe i mocne strony).
6. Mapowanie procesu i wpisanie w to roli HR BP.
7. Wyzwania Rynku Pracy i gospodarki a HR BP.

Korzyści dla uczestnika

Po zakończeniu szkolenia  Uczestnik: 
 • Będzie rozumiał potrzebę wdrożenia modelu HR BP.
 • Będzie  umiał uzasadnić i odróżnić tradycyjne funkcje HR a HR BP.
 • Pozna kluczowe kompetencje potrzebne dla HR BP, aby wdrożyć to stanowisko w organizacji.
 • Kompleksowo zmapuje obszar czynnika ludzki w budowaniu biznesowej przewagi konkurencyjnej.
 • Zrozumie korzyści biznesowe dla organizacji dzięki funkcji HR BP.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Stworzenie strategicznego podejścia do zasobów ludzkich w organizacji.Wypracowanie modelu odpowiedzialności HR za wynik finansowy.Zapewnienie organizacji ciągłości biznesowej poprzez adekwatny rozwój i planowanie zasobów ludzkich.

Adresaci

 • Osoby decyzyjne z obszaru HR,
 • dyrektorzy operacyjni,
 • członkowie zarządów,
 • właściciele firm,
 • prezesi.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania