Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KAIZ-P

Kaizen - ciągłe doskonalenie

Lean Manufacturing

Cele szkolenia

 • Organizacja i działanie systemu KAIZEN” dla członków zespołów KAIZEN ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów. 
 • Przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej i efektywnej współpracy dotyczącej ciągłego doskonalenia w ramach systemu KAIZEN. 
 • Przygotowanie do Kaizen, stosowanie Kaizen, zespołowość, metody rozwiązywania problemów. 
 • Opracowanie standardów operacyjnych mających na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników brygad produkcyjnych.

Symbol szkolenia

KAIZ-P

Terminy i miejsce

06 - 07 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie: 
 • Lean Manufacturing - zdroworozsądkowa redukcja kosztów działania.
 • Poszukiwanie strat w procesie. 
2. Istota i geneza KAIZEN: 
 • Podstawowe pojęcia.
3. KAIZEN jako proces rozwiązywania problemów: 
 • Pojęcie, istota i rodzaje problemów. 
 • 7 kroków KAIZEN. 
 • Korzyści Kazien.
4. Wdrażanie KAIZEN w przedsiębiorstwie: 
 • Struktura odpowiedzialności (uczestnicy zespołów, liderzy, koordynatorzy, zespół decydujący) - role.
 • Organizacja zespołów KAIZEN.
5. Komunikacja w ramach.
6. Eliminacja strat (Muda, Mura, Muri) – znaczenie i podstawowe techniki: 
 • Mapa strumienia wartości – krótkie KAIZEN.
7. PDCA – Problem Solving: 
 • Istota i cele stosowania. 
 • Etapy i fazy postępowania. 
 • Zbiór podstawowych narzędzi pomocniczych i ich zastosowanie (5W&2H, wykres Ishikawy, diagram Pareto, 5xwhy?). 
 • Istota zespołowo zorientowanego rozwiązywania problemów. 
 • Role w zespołach.
8. Metody i techniki stosowane w ramach Kaizen:
 • 5S - Porządek, organizacja i zarządzanie wzrokowe na stanowisku pracy.
 • Znaczenie zarządzania wzrokowego. 
 • Wykorzystanie techniki 5S. 
 • Przepływ jednej sztuki. 
 • TPM. 
 • Autonomus maintenance. 
 • OEE. 
9. Standaryzacja: 
 • Znaczenie standaryzacji w procesie KAIZEN.
 • Zasady standaryzowania rozwiązań. 
 • Najczęstsze błędy w Kaizen. 
10. Test, podsumowanie, ankiety. 
 
Ćwiczenia:
 • ćwiczenie MUDA,
 • warsztaty z zastosowania PDCA Problem Solving w procesie doskonalenia,
 • ćwiczenie z 5S,
 • ćwiczenia TPM, OEE,
 • ćwiczenie z zasad standaryzacji.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć umiejętności:
 • Współpracy z innymi pracownikami w ramach systemu KAIZEN.
 • Organizowania pracy w zespole.
 • Identyfikowania i opisywania pojawiających się przed nimi problemów.
 • Analizy przyczyn rozwiązywanych problemów.
 • Opracowywania i wdrażania rozwiązań.
 • Kontroli uzyskiwanych wyników i standaryzacji rozwiązań w ramach systemu KAIZEN.
 • Wdrażania KAIZEN.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poznanie zasad funkcjonowania i metod stosowanych w ramach systemu KAIZEN, umożliwiających uczestnikom skuteczne i efektywne doskonalenie procesu, produktu, własnego stanowiska.Nabycie umiejętności współpracy w zespole umożliwiających sprawne rozwiązywanie problemów z zakresu ciągłego doskonalenia.

Metodyka

Prezentacja, przykłady, ćwiczenia, dyskusja, film.

Adresaci

Pracownicy, których rolą w przedsiębiorstwie będzie/jest współudział w procesie ciągłego doskonalenia – niezależnie od charakteru ich macierzystych jednostek organizacyjnych oraz miejsca w strukturze organizacyjnej.

Opinie użytkowników

"Trener bardzo profesjonalnie podszedł do zagadnień jak i do uczestników. Bardzo otwarta, miła osoba, której chciało się słuchać. Godna polecenia. Brawo!""Profesjonalnie przygotowane. Ciekawa forma ćwiczeń.""Prowadzący dobrze znał tematykę, starał się referować do przykładów, prowadził szkolenie w przyjaznej atmosferze, odpowiadał na zadawane pytania.""Ciekawa tematyka, dobra dynamika prowadzącego.""Szkolenie ciekawe, oparte na przykładach.""Bardzo dobry prowadzący.""Uzupełnianie wykładu ćwiczeniami praktycznymi.""Bardzo efektywne szkolenie.""Dobrze przeprowadzone szkolenie."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania