Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-HRPZ

HR Business Partner - przygotowanie do zawodu

HR

Cele szkolenia

Celem głównym szkolenia jest zmiana mentalna w myśleniu o roli HR. Od specjalisty HR do HR Bussines Partnera.
Celem jest nauczenie uczestnika bycia doradcą, konsultantem wewnętrznym dla biznesu dostarczającym adekwatne do potrzeb wsparcie i rozwiązania.
 • Uczestnik zrozumie rolę strategiczną i nauczy się ją stosować HRBP.
 • Uczestnik nauczy się proaktywnie działać planując aktywności HR-owe dopasowane do potrzeb organizacji.
 • Uczestnik dowie się jak praktycznie stosować w swoim obszarze narzędzia coachingowe oraz jak zapoznawać managerów z tymi narzędziami.
 • Uczestnik nauczy się dopasowywać rozwiązania HR dostępne na rynku do potrzeb strategicznych firmy.
 • Uczestnik dowie się jak budować swoją rolę poprzez doradcze i wpierające działanie i współpracę z pracownikami na kilku poziomach organizacyjnych.
 • Uczestnik także pozna metody działania w każdej z oczekiwanych ról HRBP z zastosowaniem dostępnych narzędzi.

Symbol szkolenia

UO-HRPZ

Terminy i miejsce

19 - 20 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 29 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do różnorodnych struktur HR.
2. Strategiczne podejście do HR.
3. Procesy HR realizowane w organizacjach.
4. Podstawowe założenia stanowiska HR BP – skąd pomysł na taką rolę?
5. Partnerstwo w biznesie – dlaczego HR wspiera cele biznesowe?
 • Typowe zadania HRBP w organizacjach.
 • Skuteczności na stanowisku HRBP.
 • Korzyści kiedy HR zmienia się w partnera biznesu.
 • Obszary ryzyka pełnienia roli HRBP – gdzie należy szukać wsparcia, jakie funkcje można zlecić na zewnątrz?
 • Oczekiwane kompetencje od osoby pracującej na stanowisku HRBP.
 • Sposób budowania zaufania pomiędzy  menedżerem a HRBP.
6. Omówienie najważniejszych narzędzi w pracy nowoczesnego HRBP.
 • Adaptacja nowych pracowników. 
 • Wsparcie rekrutacji: Mini AC, symulacje, rekrutacja przez media społecznościowe, wywiad kompetencyjny.
 • Employer Branding.
 • Oceny pracowników – nowatorskie podejście.
 • Programy talent management.
 • Przegląd narzędzi zarządzania rozwojem pracowników (DC, szkolenia, ścieżki kariery, planowanie sukcesji, coaching, mentoring, meetupy).
7. Pięć kluczowych ról HR BP w organizacji – analiza kompetencji.
8. Animator rozwoju kapitału ludzkiego.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Zarządzanie wiekiem.
 • Zarządzanie rozwojem talentów.
 • Metodyka prowadzenia szkoleń, warsztatów.
 • Mentoring oraz Coaching jako metody pracy HR BP i inne metody rozwoju kompetencji.
9. Ekspert.
 • Ekspertyza i skuteczność – jak się specjalizować?
 • Umiejętności dopasowania narzędzi HR do wyzwań biznesowych – „rozwiązania szyte na miarę”.
10. Partner strategiczny.
 • Rozumienie celów strategicznych i ekonomicznych.
 • Planowanie w odległej perspektywie – przewidywanie rynku.
 • Uwzględnianie zmian generacyjnych, wartości, kompetencji, edukacji w kreowaniu rozwiązań HR.
 • Budowanie wizji i komunikowanie jej.
11. Agent zmian.
 • Badanie opinii pracowników – inicjowanie zmian w organizacji.
 • Zarządzanie zmianą i wywieranie wpływu.
 • Zdobywanie poparcia wewnątrz organizacji (u różnych grup pracowników).
 • Programy wspierania innowacyjności.
12. Rzecznik pracowników.
 • Programy motywacyjne, benefity, work life balance, fit & work.
 • Diagnoza potrzeb managerów.
 • Komunikacja wewnętrzna – wpieranie inicjatyw firmowych.
 • Wspiera szkoleniami szytymi na miarę.
 • Doradztwo i konsultacje.
 • Projekty zwiększające zaangażowanie oraz lojalność wobec firmy.
Ćwiczenia:

1.  Diagnoza swoich kompetencji w obszarze HR  w celu lepszego planowania działań HR.
2.  Narzędzia służące do diagnozy sytuacji w organizacji – priorytety w pracy HR BP.
3.  Rozwój zasobów ludzkich – dobór metody do sytuacji biznesowej, budżetu, perspektywy czasowej.
4.  Projektowanie warsztatu wewnętrznego – wskaźniki skuteczności.
5.  Jak wspierać kadrę managerską? - cenne metodyki coachingowo-mentoringowe (praca w parach).
6.  Jak optymalizować procesy rekrutacji? – nowoczesne podejście.
7.  Jak budować zaangażowanie różnych grup pracowników? – ćwiczenie w grupach.
8.  Dopasowanie narzędzi HR do wyników badań opinii pracowników w swojej organizacji.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:
 • Umiejętność łączenia celów strategicznych i biznesowych organizacji z zadaniami HRBP.
 • Umiejętność stosowania różnorodnych narzędzi rozwojowych stosowanych dla pracowników aby zaspokoić
  potrzeby oraz zabezpieczyć pulę kompetencji w organizacji. 
 • Umiejętność optymalizacji kosztów szkoleń i projektowanie warsztatów wewnętrznych. 
 • Umiejętność pracy z kadrą managerską w zakresie wspierania potrzeb biznesowych.
 • Umiejętność usprawniania procesów rekrutacji oraz automatyzacji.
 • Umiejętność budowania rozwiązań na wzrost zaangażowania pracowników w zadania.
 • Umiejętność budowa elastycznych procesów HR, które dopasowują się do zmian w organizacji.

Metodyka

Ćwiczenia coachingowe, warsztatowe, symulacje, filmy, praca w parach, burza mózgów, case study, analiza materiałów.

Adresaci

 • pracownicy z obszaru HR, 
 • specjaliści HR ds. szkoleń / rekrutacji / rozwoju / talentów / kadr / komunikacji, 
 • HR BP, 
 • osoby przygotowujące się do roli HR BP,
 • wszyscy, którzy w przyszłości chcą być HR BP lub planują rozwój kariery w obszarze HR.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2150.00 zł netto
2644.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania