Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-HRPZ

HR Business Partner - przygotowanie do zawodu

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Celem głównym szkolenia jest zmiana mentalna w myśleniu o roli HR. Od specjalisty HR do HR Bussines Partnera.
Celem jest nauczenie uczestnika bycia doradcą, konsultantem wewnętrznym dla biznesu dostarczającym adekwatne do potrzeb wsparcie i rozwiązania.
 • Uczestnik zrozumie rolę strategiczną i nauczy się ją stosować HRBP.
 • Uczestnik nauczy się proaktywnie działać planując aktywności HR-owe dopasowane do potrzeb organizacji.
 • Uczestnik dowie się jak praktycznie stosować w swoim obszarze narzędzia coachingowe oraz jak zapoznawać managerów z tymi narzędziami.
 • Uczestnik nauczy się dopasowywać rozwiązania HR dostępne na rynku do potrzeb strategicznych firmy.
 • Uczestnik dowie się jak budować swoją rolę poprzez doradcze i wpierające działanie i współpracę z pracownikami na kilku poziomach organizacyjnych.
 • Uczestnik także pozna metody działania w każdej z oczekiwanych ról HRBP z zastosowaniem dostępnych narzędzi.

Symbol szkolenia

UO-HRPZ

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do różnorodnych struktur HR.
2. Strategiczne podejście do HR.
3. Procesy HR realizowane w organizacjach.
4. Podstawowe założenia stanowiska HR BP – skąd pomysł na taką rolę?
5. Partnerstwo w biznesie – dlaczego HR wspiera cele biznesowe?
 • Typowe zadania HRBP w organizacjach.
 • Skuteczności na stanowisku HRBP.
 • Korzyści kiedy HR zmienia się w partnera biznesu.
 • Obszary ryzyka pełnienia roli HRBP – gdzie należy szukać wsparcia, jakie funkcje można zlecić na zewnątrz?
 • Oczekiwane kompetencje od osoby pracującej na stanowisku HRBP.
 • Sposób budowania zaufania pomiędzy  menedżerem a HRBP.
6. Omówienie najważniejszych narzędzi w pracy nowoczesnego HRBP.
 • Adaptacja nowych pracowników. 
 • Wsparcie rekrutacji: Mini AC, symulacje, rekrutacja przez media społecznościowe, wywiad kompetencyjny.
 • Employer Branding.
 • Oceny pracowników – nowatorskie podejście.
 • Programy talent management.
 • Przegląd narzędzi zarządzania rozwojem pracowników (DC, szkolenia, ścieżki kariery, planowanie sukcesji, coaching, mentoring, meetupy).
7. Pięć kluczowych ról HR BP w organizacji – analiza kompetencji.
8. Animator rozwoju kapitału ludzkiego.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Zarządzanie wiekiem.
 • Zarządzanie rozwojem talentów.
 • Metodyka prowadzenia szkoleń, warsztatów.
 • Mentoring oraz Coaching jako metody pracy HR BP i inne metody rozwoju kompetencji.
9. Ekspert.
 • Ekspertyza i skuteczność – jak się specjalizować?
 • Umiejętności dopasowania narzędzi HR do wyzwań biznesowych – „rozwiązania szyte na miarę”.
10. Partner strategiczny.
 • Rozumienie celów strategicznych i ekonomicznych.
 • Planowanie w odległej perspektywie – przewidywanie rynku.
 • Uwzględnianie zmian generacyjnych, wartości, kompetencji, edukacji w kreowaniu rozwiązań HR.
 • Budowanie wizji i komunikowanie jej.
11. Agent zmian.
 • Badanie opinii pracowników – inicjowanie zmian w organizacji.
 • Zarządzanie zmianą i wywieranie wpływu.
 • Zdobywanie poparcia wewnątrz organizacji (u różnych grup pracowników).
 • Programy wspierania innowacyjności.
12. Rzecznik pracowników.
 • Programy motywacyjne, benefity, work life balance, fit & work.
 • Diagnoza potrzeb managerów.
 • Komunikacja wewnętrzna – wpieranie inicjatyw firmowych.
 • Wspiera szkoleniami szytymi na miarę.
 • Doradztwo i konsultacje.
 • Projekty zwiększające zaangażowanie oraz lojalność wobec firmy.
Ćwiczenia:

1.  Diagnoza swoich kompetencji w obszarze HR  w celu lepszego planowania działań HR.
2.  Narzędzia służące do diagnozy sytuacji w organizacji – priorytety w pracy HR BP.
3.  Rozwój zasobów ludzkich – dobór metody do sytuacji biznesowej, budżetu, perspektywy czasowej.
4.  Projektowanie warsztatu wewnętrznego – wskaźniki skuteczności.
5.  Jak wspierać kadrę managerską? - cenne metodyki coachingowo-mentoringowe (praca w parach).
6.  Jak optymalizować procesy rekrutacji? – nowoczesne podejście.
7.  Jak budować zaangażowanie różnych grup pracowników? – ćwiczenie w grupach.
8.  Dopasowanie narzędzi HR do wyników badań opinii pracowników w swojej organizacji.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:
 • Umiejętność łączenia celów strategicznych i biznesowych organizacji z zadaniami HRBP.
 • Umiejętność stosowania różnorodnych narzędzi rozwojowych stosowanych dla pracowników aby zaspokoić
  potrzeby oraz zabezpieczyć pulę kompetencji w organizacji. 
 • Umiejętność optymalizacji kosztów szkoleń i projektowanie warsztatów wewnętrznych. 
 • Umiejętność pracy z kadrą managerską w zakresie wspierania potrzeb biznesowych.
 • Umiejętność usprawniania procesów rekrutacji oraz automatyzacji.
 • Umiejętność budowania rozwiązań na wzrost zaangażowania pracowników w zadania.
 • Umiejętność budowa elastycznych procesów HR, które dopasowują się do zmian w organizacji.

Metodyka

Ćwiczenia coachingowe, warsztatowe, symulacje, filmy, praca w parach, burza mózgów, case study, analiza materiałów.

Adresaci

 • pracownicy z obszaru HR, 
 • specjaliści HR ds. szkoleń / rekrutacji / rozwoju / talentów / kadr / komunikacji, 
 • HR BP, 
 • osoby przygotowujące się do roli HR BP,
 • wszyscy, którzy w przyszłości chcą być HR BP lub planują rozwój kariery w obszarze HR.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania