Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

HUMAN DYNAMICS

POTRZEBA

Każda organizacja zainteresowana jest ciągłym doskonaleniem z wielu oczywistych powodów:

 • utrzymaniem konkurencyjności i doskonaleniem produktów i procesów,
 • zwiększeniem efektywności działania i wydajności przez co zmniejszenie kosztów i wzrost przychodów,
 • stworzeniem atmosfery odpowiedniej dla innowacyjności i kreatywności pracowników oraz ich zaangażowania,
 • zapewnieniem zadowolenia klienta, który otrzymuje produkty o coraz lepszej jakości w atrakcyjnej cenie.

Najczęściej w firmach jest wiedza jakie metody i narzędzia twarde powinno się w przypadku projektów doskonalących zastosować.

Coś jednak nie działa jak powinno. Nie ma odpowiedniego klimatu dla zespołowej pracy nad nowymi wyzwaniami, nie wszyscy czują potrzebę zaangażowania się lub dzielenia wiedzą, nie ma odpowiedniej dynamiki zespołu.

Efektem tego są zrywy i szarpane działania doskonalące, najczęściej wymuszane „z góry” lub przez reklamacje wewnętrzne lub zewnętrzne.

W  większości przypadków motorem napędzającym działania doskonalące, ale także wszystkie inne aktywności innowacyjno – rozwojowe są elementy interakcji, zachowań i wzorców występujących w grupach ludzkich oraz ich wpływu na efektywność, efektywność i dynamikę tych grup.

Elementy te zebrane są pod pojęciem Human Dynamics.

 

CZYM JEST HUMAN DYNAMICS?

Human Dynamics obejmuje badanie sposobów, w jakie ludzie komunikują się, współpracują, podejmują decyzje i wpływają na siebie nawzajem.

 

W skład pojęcia Human Dynamics wchodzą kompetencje miękkie oczekiwane obecnie od inżynierów:

 • Komunikacja interpersonalna: Badanie sposobów jak ludzie komunikują się między sobą, zarówno w warstwie werbalnej, jak i niewerbalnej. Zrozumienie i poprawa stylów komunikacji, sposobów wyrażania myśli i uczuć, sposobów słuchania i reagowania na innych.
 • Kultura feedbacku: Prawidłowe udzielanie informacji zwrotnej nie tylko przełożony – podwładny, ale również podwładny – przełożony oraz pracownik-pracownik. Wzmocnienie bardzo efektywnego a niedocenianego narzędzia komunikacji i zarządzania
 • Praca zespołowa: Analiza dynamiki pracy w zespole, w tym sposobów organizacji, koordynacji i rozwiązywania problemów. Zrozumienie i poprawa roli liderów, rozwoju zaufania, efektywności komunikacji, konfliktów i współpracy w grupie.
 • Zachowania grupowe: Badanie wzorców zachowań występujących w grupie, takich jak normy, wartości, hierarchia, podział ról i wpływ społeczny. Zrozumienie i doskonalenie procesów grupowych, takich jak formowanie się grup, wpływ większości, konformizm, społeczne uwarunkowania decyzji itp.
 • Liderowanie i motywacja: Wyjaśnienie wpływu liderów na grupę oraz czynników motywacyjnych w kontekście grupowym. Badanie i zrozumienie stylów przywództwa, nabycie umiejętności mobilizacji, budowania zaangażowania, zadowolenia i satysfakcji w grupie.
 • Rozwiązywanie konfliktów: Identyfikacja, zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie. Zrozumienie różnych typów konfliktów, technik mediacji, negocjacji i budowania porozumienia w grupie.

Działania

Human Dynamics to kompleksowe podejście, w ramach którego:

 • badamy interakcje między ludźmi w grupach pod kątem zwiększenia efektywności, współpracy i rozwoju grupy,
 • przygotowujemy zestaw modułów szkoleniowo-warsztatowych, odpowiednich dla zaobserwowanej sytuacji,
 • realizujemy wspólne praktyczne warsztaty, angażujące uczestników, i uczące odpowiednich wzorców zachowań pod kątem  pracy grupowej.

Korzyści

Każda organizacja zainteresowana ciągłym doskonaleniem wie z jakich narzędzi skorzystać. Czy jednak wiadomo jest w jaki sposób, przez kogo i kiedy je zastosować, aby przyniosły trwały efekt w postaci ciągłego napływania wartościowych pomysłów, wpływających  na:

 • zmniejszenie ilości problemów jakościowych,
 • redukcję wykorzystania energii
 • zmniejszenie ilości awarii maszyn i urządzeń
 • zwiększenie elastyczności i wydajności produkcji
 • poprawę ergonomii i bezpieczeństwa na stanowiskach pracy
 • budowanie zaangażowania pracowników

Dla kogo

 • menedżerów i kierowników obszarów produkcyjnych i około produkcyjnych
 • Inżynierów jakości, produkcji, procesu
 • specjalistów, kontrolerów i liderów zespołów

CO DALEJ?

Sprawdź, w jaki sposób możemy pomóc Twojemu zespołowi osiągnąć wyższe cele.

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje