Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TWI-P

Instruowanie pracowników - Training Within Industry

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • zdobycie umiejętności instruowania pracowników

  ·         doskonalenie metod pracy oraz radzenie sobie i przeciwdziałanie trudnym sytuacjom pojawiającym się w codziennej pracy przełożonego

  ·         zdobycie umiejętności budowania skutecznego instruktażu w oparciu o metodologie TWI

  ·         zdobycie zdolności skutecznego komunikowania się instruktora z podwładnym

Symbol szkolenia

TWI-P

Terminy i miejsce

23 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 18 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Czym jest metoda TWI?

2.       Jaka jest geneza metody TWI?

3.       Różnice pomiędzy stosowanymi w firmach tradycyjnymi sposobami instruowania pracowników (tylko mówienie, tylko pokazywanie) a instruowaniem wg TWI. 

4.       Typowe problemy podczas organizowania instruktażu wg TWI – trudne sytuacje.

5.       Umiejętności instruktora. 

6.       Trzy filary metody TWI:

- instruowanie pracowników IP (przygotowanie do szkolenia, własnoręczne wykonanie pracy, przekazanie informacji
o kluczowych krokach – wskazówkach, wykonanie czynności przez operatora, informacja zwrotna o kluczowych krokach ze strony operatora, monitorowanie postępów pracy szkolonego)

- doskonalenie metod pracy MP (elementy pracy, analiza czynności, doskonalenie zasad i czynności w metodzie pracy)

- budowa relacji z pracownikami RP (relacja w rozwiązywaniu problemów – zdobywanie faktów, analiza proponowanych rozwiązań, ocena skutków rozwiązań, ocena skuteczności rozwiązań).

7.       Jakie narzędzia i techniki stosujemy do budowania relacji z pracownikami podczas instruktażu – zachowanie instruktora

8.       Kroki instruktażu ( 4 kroki skutecznego instruktażu) - jak należy się przygotować do instruktażu – stanowisko pracy, APP, jakie powinno być zachowanie instruktora podczas instruktażu.

9.       Co dalej – przeprowadzony instruktaż – weryfikacja potrzeb szkoleniowych. 

10.    Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas instruktażu (długie operacje, hałas, przekazywanie wyczucia).

 

Ćwiczenia: 

Określanie problemów występujących w środowisku pracy mających wpływ na przebieg pracy i eliminowane przez metodę TWI, problemy instruowania – ćwiczenia w grupach.

Budowanie planu instruktażu opartego o filary metody TWI. Przygotować się do instruktażu – stanowisko pracy, APP (arkusz podziału pracy) – ćwiczenia w grupach.

Podział prezentowanej pracy, jasno określać kroki główne, informować o przyczynach – ćwiczenie indywidualne.

Realizacja instruktażu w oparciu o cztery kroki (symulacja stanowiska pracy, trener, uczeń): przygotowanie ucznia,  zaprezentowanie pracy, sprawdzenie ucznia, nadzorowanie ucznia.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Skuteczne instruowanie pracowników poprawiające wydajność, jakość i bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych.Natychmiastowa ocena i informacja zwrotna dotycząca skuteczności metod pracy.Optymalizacja czasu szkolenia.Doskonalenie metod pracy.Rozwiązywanie problemów w metodach pracy z wykorzystaniem informacji zwrotnej ze strony pracowników.Stabilizowanie procesu produkcyjnego.Poprawa jakości procesów produkcyjnych.Wzrost wydajności w procesach produkcyjnych.

Metodyka

prezentacja multimedialna, mini wykład, symulacja instruktażu na stanowisku pracy, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Adresaci

 • kierownicy,
 • mistrzowie,
 • liderzy grup produkcyjnych,
 • brygadziści.

Zastosowanie

Training Within Industry TWI to program rozwoju umiejętności przełożonych (brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników itp.) w zakresie Instruowania Pracowników (IP), budowania dobrych Relacji z Pracownikami (RP), doskonalenia Metod Pracy (MP) oraz zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy (BP) . Obecnie uważa się, że TWI stał się podstawą japońskich metod zarządzania, takich jak Lean Management. Celem programu TWI był szybki rozwój nowej, utalentowanej kadry produkcyjnej, aby w efekcie uzyskać wzrost produktywności i jakości.

Opinie użytkowników

"Szkolenie merytoryczne, wnoszące nowe spojrzenie i pespektywę wprowadzenia zmian."
"Bardzo fajnie i rzeczowo prowadzone szkolenie."
"Duże doświadczenie prowadzącego. Ciekawa forma przekazu."
"Ćwiczenia praktyczne. Przykłady z naszej pracy (przygotowanie APP i Instrukcja)."
"Praktyczne podejście do szkolenia."
"Dużo wiadomości przydatnych do polepszenia warunków pracy."
"Bardzo dobry przekaz informacji."
"Ciekawe gry, zajęcia praktyczne."
"Komunikatywność z prowadzącym."
"Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie przez trenera."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania