Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Audyt relacji

Cele główne

Audyt relacji między firmą a jej pracownikami jest analizą i oceną interakcji pomiędzy pracownikami a firmą oraz pomiędzy grupami pracowników między sobą, w celu zidentyfikowania mocnych i słabych stron tych relacji. Celem audytu jest poprawa jakości tych interakcji, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz poprawa wyników biznesowych.

W ramach audytu relacji między firmą a jej pracownikami mogą być analizowane różne aspekty, takie jak polityka personalna, wynagrodzenia i benefity, szkolenia i rozwój pracowników, komunikacja wewnątrz firmy, kultura organizacyjna, systemy motywacyjne, a także sposób zarządzania pracownikami.

Wyniki audytu relacji między firmą a jej pracownikami mogą pomóc w opracowaniu strategii biznesowej związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi, które będą miały na celu poprawę jakości relacji z pracownikami, zwiększenie ich zaangażowania i satysfakcji z pracy, a w konsekwencji poprawę wyników firmy.

Korzyści

  • Daje pełen obraz sytuacji panującej w firmie pod kątem relacji pomiędzy poszczególnymi stopniami zarządzania.
  • Pokazuje nastawienie pracowników do firmy, stanowiska pracy, celów, podwładnych, współpracowników i przełożonych z punktu widzenia ich potrzeb i motywacji.
  • Daje precyzyjną i bogatą wiedzę na temat tego w jaki sposób budować zaangażowanie w organizacji oraz jakie kompetencje powinny być rozwinięte u pracowników.
  • Pozwala ocenić potrzeby  i motywacje poszczególnych grup pracowników.

Dla kogo

Dla firm średnich i dużych. Przeznaczony jako narzędzie decyzyjne dla kadry kierowniczej - zarządów i kierownictwa wyższego szczebla.

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje