Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Konsultacje online

Konsultacje online

02.04.2020
Konsultacje online

Oferta konsultacji online

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą konsultacji online. 

Konsultacje on-line - to koncepcja konsultacji inżynierskich w formule godzinowej służąca do wspomagania Państwa kadry w momentach szczególnie wymagających dodatkowych zasobów lub w momentach, w których zespół utknął i zwolnił tempo prac, np. w ramach:

 • wprowadzenia nowego produktu dla klienta,
 • wykonania lub weryfikacji dokumentacji technicznej lub procesowej,
 • interpretacja norm i wymagań branżowych,
 • weryfikacji planów przejścia na nową technologię, halę, maszyny,
 • koordynacji merytorycznej w sytuacjach spornych na styku działów i procesów,
 • moderowania pracy zespołów wdrożeniowych lub pracujących nad wybranym problemem czy zagadnieniem, jak: OEE, SMED, TPM, AQL, SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP, PSW, CSR i wiele innych,
 • pomocy w obiektywnej ocenie procesów i rekomendacji działań do poprawy.

Etapy konsultacji online:

konsultacje online

Prowadząc konsultacje on-line mają Państwo dostęp do kilkunastu specjalistów z różnych obszarów oraz maksymalną elastyczność cenową, merytoryczną i realizacyjną.

 • sami decydujecie w jakim obszarze i zakresie prowadzona ma być pomoc konsultacyjna,
 • sami decydujecie jakie działania chcielibyście podjąć i w jakim czasie, 
 • nie musicie zatrudniać dodatkowych osób na stałe – wystarczy pomoc w trakcie trwania projektu lub do momentu rozwiązania problemu.

Wsparcie i opieka konsultanta w firmie przy działaniach doskonalących w obszarze Jakość :

1. APQP – Zaawansowane planowanie jakości wraz z Core Tools:

 • Pomoc we wprowadzeniu nowego produktu do produkcji wg APQP, 
 • Weryfikacja dokumentacji dla klienta - PPAP, PSW, 
 • Analiza ryzyka przy projektowaniu i doskonaleniu procesu produkcyjnego – Proces FMEA i powiązania z FMEA konstrukcji,
 • Pomoc w doborze i weryfikacji charakterystyk specjalnych - Plany kontroli, 
 • Pomoc w zaprojektowaniu optymalnego systemu pomiarowego oraz statystycznego monitorowania procesu - SPC i MSA,
 • Szacowanie potencjału istniejących systemów zbierania danych typu SPC i możliwości ich wykorzystania z uwzględnieniem MSA.

2. Normy jakości i wymagania branżowe:

 • Pomoc przy spełnieniu wymagań wytycznych : IATF 16949:2016, VDA 6.3, VDA 6.5
 • Przygotowanie współpracy z klientami o specyficznych wymaganiach – CSR – BMW, VW, DAIMLER, Nissan Renault, FCA, Ford, Toyota
 • Pomoc przy wdrożeniu i utrzymaniu Audytów warstwowych procesu wg AIAG CQI 8, 
 • Weryfikacja procedur Audyty procesów technologicznych (spawania, zgrzewania, formowania) wg AIAG CQI.

3. Rozwiązywanie problemów – Problem solving:

 • pomoc w ramach wdrożenia i prowadzenia projektów doskonalących i problem solving w oparciu o:

                         - PDCA - ciągłe doskonalenie wg cyklu Deminga,

                         - G8D - podejście Global 8 Disciplines w rozwiązywaniu problemów i  zarządzaniu reklamacjami,

                         - FTA - analiza drzewa błędów,

                         - RCA - analiza przyczyn źródłowych,

 • współpraca i konsultacje on-line w ramach moderatora lub zewnętrznego  członka zespołu.

4. Projektowanie produktu:

 • Pomoc w zastosowaniu narzędzia do planowania produktu wg rozwinięcia funkcji jakości  - QFD,
 • Pomoc w ocenie ryzyka poprzez analizę FMEA konstrukcji dla projektowanego produktu - Design FMEA,
 • APQP – zaawansowane planowanie jakości w fazie prototypu i pierwszej sztuki. Pomoc w fazie ofertowania,
 • Pomoc w odpowiednim wykorzystaniu podejścia Design for Six Sigma,
 • Pomoc w analizie danych związanych z badaniem niezawodności i przeżywalności.

5. Analiza danych procesów biznesowych:

 • Przygotowanie raportu opartego na narzędziach graficznych i statystycznych pozwalających na interpretację danych, określenie ryzyka płynącego ze specyfiki analizowanych danych ich wielkości i jakości,
 • Wstępne wnioskowanie na bazie analizy, możliwość przeprowadzenia poprawności wniosków na podstawie przeglądu procesu w rzeczywistości w ramach metody 5G i dedykowanego audytu procesu.

6. Statystyczne narzędzia procesowe: 

 • Statystyczne sterowanie procesem (SPC) - pomoc w zakresie wyboru narzędzi SPC, interpretacji wyników i wsparcia komputerowego (Minitab, QDA, JMP, Qs-stat, Excel, itd.),
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) - pomoc w zakresie przeprowadzania kwalifikacji systemów pomiarowych MSA, interpretacji wyników, wyboru narzędzi, wykonania obliczeń z wykorzystaniem programów  Excel, Minitab, Solara, itd.,
 • Analiza danych w zakresie doskonalenia procesów - pomoc w wykorzystaniu narzędzi statystycznych takich jak: testy statystyczne, analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja, planowanie eksperymentu (DOE) itd., wsparcie obejmuje zarówno stronę rachunkową (z wykorzystaniem środowisk Minitab, Excel, itd.) jak i znaczeniową (interpretacja wyników),
 • Przygotowanie narzędzi rachunkowych w zakresie procesowych analiz statystycznych (SPC,MSA, doskonalenie procesu).

7. Statystyczne narzędzia oceny jakości produktu:

 • Statystyczne plany odbiorcze w kontroli odbiorczej produktów gotowych i kontroli dostaw - pomoc w zakresie wyboru odpowiedniego planu, interpretacji i oceny funkcjonowania, przygotowania odpowiednich procedur/instrukcji. Przygotowanie narzędzi rachunkowych w zakresie metod statystycznych kontroli odbiorczej i kontroli dostaw,
 • Kwalifikacja jakościowa z wykorzystaniem testów statystycznych - pomoc w doborze procedur statystycznych, interpretacji wyników, optymalizacja ze względu ma liczność próbki, wsparcia komputerowego (Excel, Minitab, itd.),
 • Statystyczna kontrola towarów paczkowanych i butelkowanych - pomoc w zakresie interpretacji wymagań metody referencyjnej wg ustawy o towarach paczkowanych i butelkowanych, konstrukcji metody wewnętrznej zgodnej z metodą referencyjną.

8. Zapewnienie i rozwój jakości dostawców:

 • Audyty dostawców według wyznaczonego przez klienta standardu lub typowego standardu wynikającego z norm ISO lub IATF lub VDA,
 • Skanowanie potencjału dostawców na zlecenie klienta,
 • Wielowymiarowe spojrzenie na dostawcę od działu konstrukcji, zakupy, logistykę jakość i dział produkcji - raport ze skanu pozwalający na ocenę możliwości współpracy z dostawcami, 
 • Ustalenie zasad współpracy opartych o akceptowalne poziomy jakości AQL.

9. Analiza łańcucha dostaw:

 • Audyt szacujący jego możliwości i straty,
 • Pomoc w analizie całego łańcucha dostaw,
 • Pomoc w opracowaniu identyfikowalności produktu - procedury traceability.

Zapraszamy również do przeczytania case study na temat przeprowadzonych konsultacji!

Kontakt: 

Bartosz Banaś
Kierownik Projektów Konsultacyjnych
☎ tel. 12 211 72 92, kom. 695 860 147
✉ email: bartosz.banas@tqmsoft.eu
 Skype for Business: Bartosz Banaś

koszultacje online

 

 

Podobne w kategorii