Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

SIX SIGMA GREEN BELT - SZKOLENIE ONLINE

SIX SIGMA GREEN BELT - SZKOLENIE ONLINE

06.04.2020
SIX SIGMA GREEN BELT - SZKOLENIE ONLINE

Six Sigma Green Belt jest osobą prowadzącą projekty doskonalące w ramach optymalizacji procesów produkcyjnych i administracyjnych, nastawionych na oszczędności finansowe.

Takie kompetencje są szczególnie istotne w obecnym czasie dużych przeobrażeń i konieczności przedefiniowania procesów w firmach, dlatego opracowaliśmy warsztatowy program nauczania, oparty o rzeczywiste dane i projekty. Szkolenie pozwoli uzyskać niezbędne umiejętności i kompetencje do samodzielnego zdefiniowania, zmierzenia, analizy i rozwiązania problemów oraz uzyskania konkurencyjnej przewagi.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA SIX SIGMA ONLINE:

 • 4 tygodnie
 • 44h (w tym egzamin na zakończenie)
 • 8-14h tygodniowo (2-4h dziennie)
 • elastyczne dopasowanie terminów do Uczestników

Kluczowe korzyści:

 • wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej
 • uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów dla poprawy jakości i redukcji kosztów
 • skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące
 • poznanie algorytmów DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) 
 • możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektam doskonalenia z trenerem
 • możliwość poznania metodyki i realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz Excel​

Profil Uczestników:

 • innowatorzy, którzy chcą wzmocnić swoją zdolność analitycznego spojrzenia na stawiane przed nimi wyzwania
 • pracownicy działów ciągłego doskonalenia, którzy chcą i powinni patrzeć szerzej na stawiane przed nimi problemy i zadania
 • inżynierowie procesów, poszukujący efektywnych narzędzi opisania i modyfikowania procesów operacyjnych
 • agenci zmiany, wprowadzający nowe rozwiązania, aby oprzeć je o rzeczywiste dane i liczby i mieć silne argumenty za wprowadzaną zmianą
 • trenerzy wewnętrzni, którzy mają być wsparciem dla wszystkich pracowników zajmujących się reorganizacją i optymalizacją
 • koordynatorzy projektów, dla lepszego poznania, zrozumienia i nabycia umiejętności stosowania narzędzi statystycznych podczas prowadzenia projektów nastawionych na korzyści finansowe.

Program i zapisy:

https://tqmsoft.com/six-sigma-poziom-green-belt-szkolenia-online

Trener:

 • Certyfikowany Six Sigma Master Black Belt

Kontakt:

six sigma online

Podobne w kategorii