Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PR-LAK-A

Lakiernictwo przemysłowe

Procesy technologiczne

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest:??Poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu funkcjonowania lakierniNauczyć się kontrolować dział lakierni podczas audytówUmieć zadawać trafne pytania w dochodzeniu do faktycznych wyników produkcyjnych lakierniNauczyć się kontrolować umiejętności i wiedzę personelu lakierni Umieć wyznaczyć działania korygujące dla audytowanej lakierni 

Symbol szkolenia

PR-LAK-A

Terminy i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej: 10%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Budowa i rodzaje lakierni Parametry procesu lakierniczegoMetody przygotowania powierzchni przed lakierowaniemMateriały lakiernicze – dostarczanie, magazynowanie, przygotowywanie, dopuszczanie do proceesuCo kontrolować podczas audytu lakierniDokumentacja technologicznaCzynności kontrolne w procesie lakierniczymBłędy lakierniczeLakierowanie robotami – wady, zalety, metody aplikacjiBHP w lakierni 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik szkolenia:Pogłębi wiedzę techniczną  z zakresu funkcjonowania lakierniPozna narzędzia stosowane w lakierni oraz ich przeznaczeniePozna błędy lakiernicze oraz ryzyko ich powstawaniaBędzie zwracał uwagę audytowanym osobom na popełniane błędy oraz wytyczał działania korygujące, których wprowadzenia będzie oczekiwał na kolejnym audycie  Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:Wiedza technologiczna o przebiegu procesu lakierowaniaBudowa i zasada działania różnego rodzaju kabin i lakierni przemysłowychRozwiązywanie problemów u dostawców celem polepszenia jakości dostaw lakierowanych komponentów. Dobra znajomość procesu lakierniczego, pozwalająca skutecznie i efektywnie audytować pracę lakierni 

Metodyka

Wykład z dużą ilością zdjęć, filmów i przykładów 

Adresaci

Przedstawiciele firm zlecających usługi lakierowania, audytorzy dostawców.Inzynierowie Rozwoju Dostawców – SQD.Przedstawiciele innych działów w firmie, które korzystają z usług wewnętrznej lakierni 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemieBiblioteka TQMsoft,certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzezPanel Konsultacyjny,obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych