Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KL-P

Kierownik laboratorium

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 

 • Przedstawienie systemowych elementów, które określają działalność merytoryczną laboratoriów.
 • Poprawa skuteczności i efektywności działania laboratorium w oparciu o wymagania ISO 17025:2017 oraz IATF 16949:2016
 • Zapoznanie z wymaganiami dla laboratoriów wg. ISO 17025:2017, dla wykazania, że laboratorium jest kompetentnie i może generować ważne wyniki. 

 


Symbol szkolenia

KL-P

Terminy i miejsce

22 - 23 czerwca 2023 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 12 dni 9 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
13 - 14 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

 • Systemowe elementy, które określają działalność merytoryczną laboratoriów
 • Specjalne wymagania ISO 9001:2015, IATF 16949: 2016 i wybranych OEM sektora samochodowego w zakresie funkcjonowania laboratoriów
 • Szacowanie ryzyka i optymalizacja metody badawczej, pomiarowej lub wzorcowania przez kierownika laboratorium
 • Poprawa skuteczności i efektywności działania laboratorium w oparciu o wybrane wymagania ISO 17025:2017 oraz IATF 16949:2016
  • w zakresie wymagań ogólnych i struktury
   • znaczenie bezstronności i poufności w pracach laboratorium zakładowym
   • struktura organizacyjna i określenie odpowiedzialności za laboratorium
   • zakresy obowiązków różnych szczebli zarządzania w laboratorium
  • w zakresie zasobów
   • kompetencje personelu
   • pomieszczenia i warunki środowiskowe
   • wyposażenie i postępowanie z wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz
   • wymagania IATF dotyczące organizacji laboratorium wewnętrznego i wykorzystywania laboratorium zewnętrznego
   • ustanawianie i utrzymywanie spójności pomiarowej wobec wzorców SI / innych właściwych odniesień
   • praktyczne podejście do zapewnienia spójności pomiarowej:
    • ILAC-P10:01/2013 Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów
    • ILAC-G24 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych
   • zasady realizacji wzorcowania wyposażenia
   • proces zarządzania zapisami z wzorcowania/ weryfikacji zgodny z IATF
  • w zakresie wymagań procesowych
   • wybór, weryfikacja i walidacja metod właściwych dla działalności laboratorium
   • ryzyka związane z pobieraniem próbek i postępowaniem z obiektami
   • elementy oceny systemów pomiarowych MSA dla zmiennych i atrybutów (GR&R, KAPPA)
   • podstawy oceny niepewności pomiaru w oparciu o:
    • EA-4/02 M: 2013 Wyznaczanie niepewności przy wzorcowaniu
    • EA-04/16 Wytyczne dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych
   • wykorzystanie miar zmienności w metodzie do redukcji błędów w zakresie podejmowania decyzji o zgodności produktu
   • zdolność uzyskania ważnych wyników
   • sposoby obniżania zmienności w ocenie atrybutowej – elementy wizualne
   • dobre praktyki w zakresie raportowania wyników
   • specyficzne podejście IATF do charakterystyk określonych przez wymagania prawne i regulacyjne

 • Warunki jakie musi spełnić System Zarządzania laboratorium zgodny z IS0 9001: 2015 / IATF 16949: 2016, aby wykazać spełnienie wymagań ISO 17025:2017 – OPCJA B
 • Warunki jakie musi spełnić System Zarządzania laboratorium zgodny z ISO 17025:2017, aby wykazać spełnienie wymagań IS0 9001: 2015 / IATF 16949: 2016 - OPCJA A
  • zarządzanie dokumentacją dla ISO 17025:2017:
  • działania wobec ryzyka (zagrożenia i możliwości)
  • doskonalenie i działania korygujące
  • przeprowadzanie auditów
  • przeglądy zarządzania

Ćwiczenia

 • Oszacowanie ryzyka w oparciu o diagram żółwia dla wybranej metody
 • Ocena systemów pomiarowych dla zmiennych i atrybutów (GR&R, KAPPA)
 • Dla wybranej metody ocena niepewności pomiaru podejściem typu B poprzez usystematyzowane szacowanie wpływu jaki mają poszczególne elementy metody


Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności: 

 

 • Pogłębienie wiedzy i wzrost kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania laboratorium z wykorzystaniem zasad ISO 17025:2017 i IATF 16949: 2016
 • Zapoznanie z wymaganiami dla laboratoriów, dla wykazania, że laboratorium jest kompetentnie i może generować ważne wyniki
 • Obniżenie kosztów złej jakości poprzez uzyskiwanie ważnych wyników
 • Optymalizacja metod badawczych, pomiarowych lub wzorcowania 
 • Przygotowanie kierownika laboratorium do auditów certyfikacyjnych, nadzoru, kontrolnych i klientowskich

 


Adresaci

 

 • Kierownicy laboratorium 
 • Pracownicy laboratoriów 
 • Osoby które projektują, wdrażają i utrzymują system zarządzania laboratorium 
 • Auditorzy wewnętrzni 

 


Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Tagi:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2350.00 zł netto
2890.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania