Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LIFT

Layout Inspection and Functional Testing

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

·      Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań dotyczących rekwalifikacji.  

·     Wyjaśnienie interpretacji wymagań. Layout Inspection and Functional Testing jako proces. Planowanie, realizacja, zapisy, raportowanie. Organizacja pracy. Najczęstsze niezgodności audytowe. Działania w przypadku wyników NOK. Analiza przypadków.

Symbol szkolenia

LIFT

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

· Wprowadzenie – po co nam dobre relacje z Klientem

· Wybrane wymagania IATF powiązane z tematem szkolenia

· Layout Inspection and Functional Testing – omówienie interpretacji wymagań

· Przegląd wybranych badań rekwalifikacyjnych

· Planowanie badań

· Przygotowywanie próbek do badań

· Prowadzenie badań

· Nadzorowanie statusu części

· Raportowanie i prezentacja wyników

· Działania w przypadku niezgodności

· Archiwizacja danych i próbek

· Przeglądy, serwis i kalibracje urządzeń

· Instrukcje i specyfikacje

· Przykładowe niezgodności audytowe

· MSA w testach rekwalifikacyjnych

· Kompetencje, wiedza i umiejętności personelu

· Najczęściej występujące problemy i ograniczenia

· Organizacja pracy i podział zadań

· Badania niepowtarzalne i niszczące

· Podsumowanie

Ćwiczenia:

· Opracowywanie procesu dla rekwalifikacji

· Przygotowywanie projektu / formularza specyfikacji

· Przygotowywanie projektu / formularza matrycy wyników z testów

· Analiza przykładowego raportu z kalibracji urządzenia testowego

· Analiza przykładowego MSA dla wybranego badania wyrobu

· Przygotowywanie planu działań dla wybranej niezgodności audytowej

· Typowanie największych ryzyk dla procesu rekwalifikacji

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·      Poprawność interpretacji wymagań IATF w zakresie rekwalifikacji

·      Optymalizacja procesu poprzez poprawę organizacji pracy i dokumentacji

·      Lepsze nadzorowanie statusu części podczas testów

·      Większa świadomość wpływu czynników zewnętrznych na wynik testu

·      Lepsze rozumienie znaczenia kalibracji urządzeń i MSA bądź jego braku

·      Bardziej czytelna kolekcja i prezentacja danych

·      Lepsza współpraca z klientem i dostawcą

Adresaci

·      Pracownicy laboratoriów

·      Pracownicy jakości

·      Inżynierowie produktu

·      Inżynierowie jakości

·      Inżynierowie projektu

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania