Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LIFT

Layout Inspection and Functional Testing

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

·      Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań dotyczących rekwalifikacji.  

·     Wyjaśnienie interpretacji wymagań. Layout Inspection and Functional Testing jako proces. Planowanie, realizacja, zapisy, raportowanie. Organizacja pracy. Najczęstsze niezgodności audytowe. Działania w przypadku wyników NOK. Analiza przypadków.

Symbol szkolenia

LIFT

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

· Wprowadzenie – po co nam dobre relacje z Klientem

· Wybrane wymagania IATF powiązane z tematem szkolenia

· Layout Inspection and Functional Testing – omówienie interpretacji wymagań

· Przegląd wybranych badań rekwalifikacyjnych

· Planowanie badań

· Przygotowywanie próbek do badań

· Prowadzenie badań

· Nadzorowanie statusu części

· Raportowanie i prezentacja wyników

· Działania w przypadku niezgodności

· Archiwizacja danych i próbek

· Przeglądy, serwis i kalibracje urządzeń

· Instrukcje i specyfikacje

· Przykładowe niezgodności audytowe

· MSA w testach rekwalifikacyjnych

· Kompetencje, wiedza i umiejętności personelu

· Najczęściej występujące problemy i ograniczenia

· Organizacja pracy i podział zadań

· Badania niepowtarzalne i niszczące

· Podsumowanie

Ćwiczenia:

· Opracowywanie procesu dla rekwalifikacji

· Przygotowywanie projektu / formularza specyfikacji

· Przygotowywanie projektu / formularza matrycy wyników z testów

· Analiza przykładowego raportu z kalibracji urządzenia testowego

· Analiza przykładowego MSA dla wybranego badania wyrobu

· Przygotowywanie planu działań dla wybranej niezgodności audytowej

· Typowanie największych ryzyk dla procesu rekwalifikacji

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·      Poprawność interpretacji wymagań IATF w zakresie rekwalifikacji

·      Optymalizacja procesu poprzez poprawę organizacji pracy i dokumentacji

·      Lepsze nadzorowanie statusu części podczas testów

·      Większa świadomość wpływu czynników zewnętrznych na wynik testu

·      Lepsze rozumienie znaczenia kalibracji urządzeń i MSA bądź jego braku

·      Bardziej czytelna kolekcja i prezentacja danych

·      Lepsza współpraca z klientem i dostawcą

Adresaci

·      Pracownicy laboratoriów

·      Pracownicy jakości

·      Inżynierowie produktu

·      Inżynierowie jakości

·      Inżynierowie projektu

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania