Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LLG-S-AT

Lean Logistic - ekonomia i ergonomia transportu- symulacja w warunkach produkcyjnych

Logistyka

Cele szkolenia

Doskonalenie procesów logistycznych w oparciu o metodę KAIZEN. 

Zaprezentowanie zasad filozofii Lean w zarządzaniu procesami logistycznymi.
 
Narzędzia i techniki stosowane w celu poprawy efektywności i produktywności w obszarze logistyki. 
Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania prezentowanych narządzi i technik w ciągłym doskonaleniu. 
Zaznajomienie z metodologią Kaizen zarządzania wprowadzaniem nieustannych usprawnień przez pracowników. 
Sposoby opracowywania wniosków usprawniających. 
Warsztaty, przykłady wprowadzanych usprawnień dla obszarów logistycznych.

Symbol szkolenia

LLG-S-AT

Terminy i miejsce

20 - 21 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Rzemieślnicza 20A (Hala AT Technik dla symulacji warunków produkcyjnych).
15 - 16 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 5 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Rzemieślnicza 20A (Hala AT Technik dla symulacji warunków produkcyjnych).

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program

1. Wprowadzenie i pojęcia filozofii Kaizen – redukcja kosztów w przedsiębiorstwie, doskonalenie procesów.

2. Filozofia Metody Kaizen - podstawy i historia:

 • istota filozofii, fundamenty Gemba Kaizen,
 • praca w małych zespołach, wzrost produktywności,
 • Kaizen, a innowacje w przedsiębiorstwie, kreatywne myślenie, istota twórczego myślenia,
 • praca zespołowa, motywowanie pracowników,
 • Case Study,
 • studium przypadku dla obszaru logistycznego.

3. Mapowanie strumienia wartości w procesie logistycznym (Value Stream Mapping):

 • istota i znaczenie mapowania strumienia wartości,
 • analiza strumienia wartości,
 • identyfikacja i analiza problemów napotykanych podczas realizacji procesów logistycznych, działania zaradcze,
 • czynniki wpływające na przebieg procesu: system planowania, czasy przetwarzania w poszczególnych etapach procesu, czasy operacyjne, produktywność procesu logistycznego, elastyczność systemu,
 • analiza wpływu czynników i napotkanych problemów na koszty systemu,
 • wykonanie mapy stanu obecnego dla zdefiniowanego w przedsiębiorstwie przebiegu procesu,
 • rozwiązania do zastosowania po wykonaniu mapy stanu obecnego,
 • projektowanie.

4. 7 rodzajów strat (muda).
5. Techniki i narzędzia:

 • PDCA, PDCA a SDCA, zastosowanie PDCA do rozwiązywania problemów, 8 kroków rozwiązania problemu,
 • 5 Why, 4M, analiza i diagram Pareto, analiza 5W1H, burza mózgów,
 • narzędzia Lean Logistics: koncepcja "przepływu jednej sztuki", zdefiniowanie ciągłego przepływu produktów, wprowadzenie do zasady Just In Time, "Siedem zero" czyli wytwarzanie bez strat, strategia push and pull (ciągnij i pchaj), model supermarketu, Kanban jako przykład systemu „ciągnij”, zastosowanie w/w podejścia w procesach logistycznych, idea logistyki wewnętrznej według Lean, założenia szczupłego łańcucha dostaw, pełna dostępność materiałów i komponentów - ograniczenia zapasów, usprawnienie procesu planowania.

6. 5S czyli organizacja miejsc pracy:

 • 5S w logistyce,
 • zasady wdrożenia techniki „5 S”,
 • przygotowanie i przeprowadzenie akcji, polityka 5S,
 • korzyści wynikające z wdrożenia,
 • przygotowanie i realizacja audytów 5S w obszarach logistycznych,
 • przykłady rozwiązań 5S dla obszarów logistycznych.

7. Kaizen - jako systemy zgłaszania wniosków usprawnień.

Ćwiczenia:
1.
Będą miały formę warsztatów gry symulacyjnej na dedykowanym przez trenera procesie lub procesie klienta (zespołowe rozwiązywanie problemów w symulowanym procesie logistycznym z wykorzystaniem poznanych narządzi, wnioski, dyskusja).
2. Ćwiczenia będą realizowane w grupach i indywidualnie.
3. Zakończeniem ćwiczeń będzie Feedback ze strony uczestników, prezentacja wyników i dyskusja.

 • Zasady identyfikacji i analizy Muda w procesie logistycznym – warsztaty na dedykowanym przez trenera procesie logistycznym.
 • Rozwiązywanie problemu z wykorzystaniem 4M, 5WHY, 5W1H, PDCA – na podstawie wyniku analizy dobór narzędzia Lean Logistics.
 • Wykorzystanie PDCA do procesu CI (Continous Improvement) – warsztaty.
 • Organizacja stanowiska pracy z wykorzystaniem techniki 5S – warsztaty, przeprowadzenie procedury 5S.
 • Standaryzacja pracy – warsztat na omawianym procesie, zasady standaryzacji pracy.
 • Organizacja systemu zgłaszania wniosków i usprawnień – techniki motywacyjne – warsztaty.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Umiejętność dostrzegania strat i marnotrawstwa w obszarach logistycznych. Umiejętność odpowiedniego reagowania za pomocą dedykowanych narzędzi w celu doskonalenia obszarów. Sposób organizacji i zarządzania procesem ciągłego doskonalenia. Zwiększenie efektywności, wydajności i produktywności procesów logistycznych.

Adresaci

 • Kierownicy i specjaliści do spraw logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, zaopatrzenia, kontaktów z dostawcami.

Zastosowanie

Metody i narzędzia Lean stosowane są do doskonalenia procesów logistycznych w celu zwiększenia ich efektywności i zapewnia lepszej organizacji procesu na linii klient końcowy– fabryka– dostawcy. Mapowanie strumienia wartości (VSM) dla procesów logistycznych pomoże w optymalnym zorganizowaniu oraz zdefiniowaniu i standaryzowaniu zadań, pozwoli na właściwe dobranie technik, które to zapewnią, poprawią funkcjonowanie logistyki wewnętrznej wspierającej procesy wytwórcze. Wykorzystanie metodologii Kaizen spowoduje zwiększenie orientacji pracowników na przebieg procesów logistycznych i wprowadzanie ich usprawnień. Pozwoli zorientować zespół na pracę grupową i wspólne osiąganie celów w doskonaleniu i usprawnianiu procesów.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1890.00 zł netto
2324.70 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania