Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LGS-GB-U I

Lean Six Sigma w usługach- poziom Green Belt zjazd I

Six Sigma

Cele szkolenia

1.Nabycie kompetencji i wiedzy przez Uczestników szkolenia w zakresie metodyki DMAIC oraz technik Six Sigma i Lean na poziomie Green Belt umożliwiających poprawę procesów usługowych, 2.Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział. 3.Realizacja projektu pilotażowego i otrzymanie certyfikatu Green Belt.

Symbol szkolenia

LGS-GB-U I

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Zjazd I Dzień I 1. Wprowadzenie • Filozofia zarządzania jakością - geneza Six Sigma i Lean Six Sigma: przykłady firm usługowych, które uruchomiły program Six Sigma, korzyści z realizacji programu Six Sigma • Terminologia Lean Six Sigma 2. Metodyka DMAIC • Charakterystyka metodyki DMAIC (Define Measure Analysis Improve Control) • Przebieg projektu • Role, zadania i wymagane kwalifikacje uczestników programu Six Sigma (Six Sigma Champions, Master Black Belts Black Belts, Green Belts). • Certyfikacja Green Belt 3. Faza Define: • Zmienność procesu - przebieg procesu w czasie, Time Series Plot • Mapowanie procesu, Koncepcja SIPOC Map + Value Streem Map VSM • Klient wewnętrzny, zewnętrzny, sponsor, analiza stakeholders • Klient w Six Sigma • Model Kano -VOC - CTQ - QFD : definiowanie parametrów CTQ (Critical To Quality), przejście z CTQ na wewnętrzne Y, metoda QFD (Quality Function Deployment) • Y produktu i Y procesu • Pareto- podstawowe mierniki projektów Six Sigma (przykłady dla działalności bankowej) • Project Charter: sformułowanie problemu i celu projektu, podstawowe cele projektów Six Sigma (przykłady dla działalności usługowej), zakres projektu Dzień II 4. Realizacja projektu pilotażowego • Identyfikacja potencjalnych projektów doskonalenia - przykłady projektów Six Sigma w działalności usługowej • Wstępny wybór projektów pilotażowych przez uczestników. 5. Faza Measure • Zależności Y - X w procesie • Diagram Ishikawy • Rodzaje danych, jakość danych, sposoby zbierania danych: plan zbierania danych (Data Collection Plan), arkusz zbierania danych 6. Realizacja projektu pilotażowego • Określenie planu zbierania danych dla projektu pilotażowego 7. Faza Measure • Zagadnienia MSA , R&R , Kappa • Dobór danych X • Matryce prioryteryzcji , FMEA • MSA - ćwiczenia • Metoda Gage R&R • Program statystyczny Minitab -zasady działania Dzień III 7. Faza Measure • Analiza systemu pomiarowego (MSA – Measurement System Analysis) • Sposoby graficznej wizualizacji danych • Pareto , Dot Plot , Bar Chart , Pie Chart • Statystyka - wykorzystanie w zarządzaniu , wskaźniki opisujące procesy i ich interpretacja: istota zmienności i jej przyczyny, wykresy: histogram, Dot Plot, Box Plot, Scatter Plot, Matrix Plot • Rozkłady danych - rozkład normalny i jego własności: badanie normalności rozkładu -Normality Plot (Normality Test), wskaźniki statystyczne (kurtozy, skośności), przedziały ufności • Zmienność procesu - próbkowanie • Szumy i sygnały procesu - sposoby rozpoznawania i interpretacji • Zdolność procesu • Cp, Cpk, Pp, Ppk, Zst, Zlt, Z-shift, Z-bench, wartość Sigma procesu

Korzyści dla uczestnika

Nabycie kompetencji i wiedzy Green Belta pozwala na efektywną realizację projektów Lean Six Sigma. Projekty przynoszą efekty rzędu setek tysięcy złotych, czyli są niezwykle efektywne ekonomiczne. Lean Six Sigma to bardzo skuteczna metodyka. Ktoś, kto ją opanuje, staje się rzadkim, a zatem cennym specjalistą dla firm, która takich specjalistów potrzebują.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Metodyka i narzędzia zintegrowanej koncepcji Lean Six Sigma dają bardzo duże możliwości zwiększenia zadowolenia klientów i poprawy wyników finansowych jednocześnie, czyli osiągnięcia „zadowolenia klientów z zyskiem” poprzez: • zwiększenie szybkości procesów, • zmniejszenia kosztów, strat, poziomu błędów, • redukcji złożoności procesów.

Metodyka

• Wykłady w formie 15-20 min prezentacji – stanowią w sumie ok. 30% czasu szkolenia • Omówienie przykładów (Case Studies) oraz projektów z firm usługowych – ok. 15% czasu szkolenia • Ćwiczenia zespołowe i indywidualne realizowane przez uczestników szkolenia - ok. 50% czasu szkolenia • Dyskusja - ok. 5% czasu szkolenia

Adresaci

• Szkolenie przeznaczone jest głownie dla praktyków Six Sigma – Green Belts, realizujących projekty doskonalenia procesów. • Może być również przydatne dla projektantów procesów, usług i systemów usługowych oraz osób realizujących projekty Kaizen i Continous Improvment Projects (CIP) w firmach oraz procesach usługowych i administracyjnych.

Zastosowanie

Szkolenie przeznaczone jest dla takich firm, jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, opieka zdrowotna, administracja, handel, logistyka, transport, linie lotnicze, itd., ale również typowych firm produkcyjnych w zakresie doskonalenia procesów, które mają charakter procesów usługowych, takich jak: marketing, sprzedaż, księgowość, inżynieria, IT, R&D, itd. W procesach usługowych tkwią znacznie większe niż w produkcji możliwości poprawy: • jakości, szybkości i kosztów jednocześnie, • przepływ informacji i interakcji między ludźmi, • ograniczenia zakłóceń, błędów i braków informacji, • zmniejszenia złożoności • redukcji działań nie dodających wartości (Non Value Added). Zintegrowana koncepcja Lean Six Sigma w usługach to bardzo skuteczna metodyka doskonalenia procesów biznesowych i transakcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jakościowego, kosztowego i czasowego.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania