Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
STAT-P

Podstawy statystycznej analizy danych

Metody statystyczne

Cele szkolenia

 • Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Symbol szkolenia

STAT-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Metody statystyczne w dokumentach - charakterystyka:
 • Poradnik stosowania metod statystycznych w zakresie ISO 9001 - ISO/TR 10017:2003.
 • Raport Techniczny PKN-ISO/TR 10017: luty 2005 (omówienie technik statystycznych w układzie: technika - możliwości zastosowania - ograniczenia),
 • zapotrzebowanie na metody statystyczne wg ISO 9001:2008,
 • metody statystyczne w normach ISO 9000 – ISO/TR 18532:2009.
2.  Zakres stosowania metod statystycznych: 
 •  statystyka matematyczna,
 • statystyka opisowa. 
3. Podstawowa statystyczna analiza danych, statystyczny opis zmienności:
 • wyznaczanie parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, kwartyle, percentyle, miary kształtu: skośność, kurtoza…),
 • identyfikacja wyników odskakujących (izolowanych) – średnia „ucięta”,
 • test Grubbsa. 

4. Graficzna prezentacja danych:

 • konstrukcja histogramu,
 • rozkład empiryczny vs. rozkład teoretyczny,
 • wykres pudełkowy,
 • wykresy kołowe,
 • wykres łodyga-liście itp.
 • Rozkład normalny.

5.  Statystyczne sterowanie procesem (SPC):

 • ocena możliwości procesu w odniesieniu do oczekiwań szeroko pojętego klienta (współczynniki zdolności),
 • monitorowanie procesu za pomocą techniki kart kontrolnych.

6. Analiza systemów pomiarowych (MSA):

 • kwalifikacja systemów pomiarowych do nadzorowania procesu/produktu.

7.  Statystyczne plany odbiorcze – zasada funkcjonowania planu, możliwości wykorzystania:

 • plany w przypadku oceny alternatywnej,
 • plany w przypadku parametrów mierzalnych,
 • rodzaje planów: odbiór partii za partią, odbiór partii izolowanych.

8. Metody statystyczne w doskonaleniu procesu:

 • Podstawy analizy wariancji (ANOVA),
 • wyznaczanie związków przyczynowo-skutkowych w warunkach niepewności,
 • zasady metody planowania eksperymentu (DOE).

9.  Prognozowanie statystyczne:

 • podstawowe statystyczne modele prognostyczne,
 • jakość prognozy,
 • przykłady wykorzystania.

10.  Niezawodność - liczbowe i funkcyjne miary niezawodności (obiekty nieodnawialne/odnawialne).
11.  Podsumowanie, dyskusja.

Korzyści dla uczestnika

 • Ocena własnych potrzeb i możliwości w zakresie możliwości wykorzystania metod statystycznych.
 • Podniesienie kwalifikacji personelu nadzorującego i doskonalącego proces.

Adresaci

 • osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości,
 • pracownicy działów jakości,
 • inżynierowie jakości,
 • technolodzy,
 • kierownicy,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • analitycy i planiści produkcji,
 • pracownicy działów raportowania.

Opinie użytkowników

15.05.2019 r. "Dobrze przygotowanym prowadzący pod względem merytorycznym."
26.10.2018 r. "Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego."
12.02.2018 r. "Prowadzący bardzo pozytywny, chętny do współpracy."
30.10.2017 r. "Dużo praktycznych ćwiczeń oraz praca z normami."
12.10.2015 r. "Bardzo przyswajalny sposób przekazywania informacji."
12.10.2015 r. "Praktycznie przekazywana wiedza, wyjaśniająca aspekty wykorzystywane w codziennej pracy."
12.10.2015 r. "Dobrze dobrany zakres szkolenia."
12.10.2015 r. "Wiedza trenera i przygotowanie. Materiały szkoleniowe."
12.10.2015 r. "Trener bardzo kompetentny, rozległa wiedza, obrazowe przedstawianie zagadnień, możliwość ogólnego spojrzenia na temat statystyki. Mimo tak krótkiego czasu przekazał dużą dozę wiadomości."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania