Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
L6S-YB-ONL

Lean Six Sigma- Yellow Belt- szkolenie online

Six Sigma

Cele szkolenia

Nabycie umiejętności prowadzenia jako lider projektów Lean Six Sigma na poziomie wybranym przez uczestnika Yellow Belt.
Stworzenie specjalistycznej ścieżki kariery w zakresie metodologii Lean Six Sigma 

Symbol szkolenia

L6S-YB-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 4 godz.

Program i ćwiczenia

- Wstęp

- Omówienie koncepcji szkolenia

- Prezentacja założeń programów Lean Six Sigma

DMAIC – koncepcja przepływu produktu

- Faza Define – Przepływ produktu i jego koncepcja, definiowanie klienta, Wskaźnik OEE i jego

- rozwiniecie na CTQ i mierniki, model kosztów procesu

- Faza Measure – dokładne mapy procesu, obserwacja procesu i pomiar jego przepływu, wstęp do

- statystyki opisowej (na podstawie pomiarów przepływu), jakość danych

- Faza Analyse – mapy stanu docelowego, analiza wartości dodanej w procesie, analiza standardów
i ich używania, logika przyczynowo skutkowa

- Faza Improve – koncepcja rozwiązań ukierunkowanych na sterowanie przepływem procesu,

- Metody poszukiwanie rozwiązań oparte na burzy mózgów

- Faza Control – wdrażanie działań, standaryzacja

Metody i narzędzia:

Karta Projektu, VOC, CTQ, wskaźniki statystyczne opisu procesu, Pareto, wykresy słupkowe, kołowe
i przebiegu procesu w czasie, histogram, mapy przepływu, arkusze obserwacyjne, metoda 5W +1H
wizualizacja, SMED, Matryca is/is not, Matryca jak jest/ jak być powinno, Burza mózgów, Diagram pokrewieństwa, Diagram Spaghetti, Straty „Szczupłego zarządzania” w procesach, diagram żółwia, mapa wartości dodanej, Parking Area, PICK CHART, 5S

Korzyści dla uczestnika

  • Umiejętność efektywnego wykorzystania metodologii Lean Six Sigma w własnym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie lidera projektu na wybranym przez siebie poziomie.
  • Możliwość panelowego zaplanowania ścieżki kariery specjalizacji w Lean Six Sigma i jej łączenia (łączenie poszczególnych paneli szkoleniowych w czasie)

Adresaci

  • Kandydaci na Yellow i Green Belt
  • Kandydaci na Black Belt
  • Koordynatorzy Lean
  • Specjaliści ds. Jakości
  • Specjaliści ds. Ciągłego Doskonalenia
  • Osoby prywatne

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania