Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MPROC-MK

Makigami - mapowanie procesów biznesowych w organizacji

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

·         zapoznanie uczestników z metodologią mapowania,

·         budowa przez Uczestników mapy wybranego procesu podczas pracy warsztatowej

·         poszerzenie wiedzy na temat doskonalenia i optymalizacji procesów biznesowych organizacji, a także podzielenie się wiedzą między uczestnikami zespołu, pochodzącymi z różnych działów,

·         zapoznanie z metodami planowania zmian w organizacji i koordynowania wdrażanych projektów usprawniających.

Symbol szkolenia

MPROC-MK

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 8 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie

- Lean Management, podstawowe założenia, charakterystyka koncepcji

- Dlaczego zaczynamy od budowy mapy stanu obecnego? - idea mapowania

- Charakterystyka marnotrawstwa

- Definicja wartości dodanej

 

2. Mapowanie procesów - niezbędne informacje:

- przykładowa mapa,

- definicje i parametry wykorzystywane podczas budowania map,

- mapa stanu obecnego, przyszłego i strategia działania + plan akcji,

- wybór procesu,

- zebranie wiarygodnych danych,

- mapowanie przepływu informacji.

 

Część warsztatowa: 

- ułożenie pytań auditowych na marnotrawstwo i pokazanie przykładowych - 8 kroków mapowania, na kroku 2-gim i 3-cim opracowanie czasów ogólnych maksymalnych, średnich oraz czasy V/A (Value Added).,

- na kroku 6-tym: omówienie i przećwiczenie diagramu Ishikawy, 5WHY oraz burzy mózgów, narzędzi do rozwiązywania problemów, wynikłych na kroku 5-tym mapowania,

- diagnoza stanu istniejącego na podstawie procesu firmy, tworzenie mapy wspólnie z uczestnikami szkolenia,

- charakterystyka kluczowych dostawców strumienia wartości,

- charakterystyka kluczowych klientów lub grupy klientów strumienia wartości.

 

3. Analiza mapy stanu istniejącego, poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności strumienia wartości.

Część warsztatowa:

- projektowanie wizji stanu przyszłego, budowa mapy wraz z uczestnikami na podstawie wypracowanych wcześniej rozwiązań.

- budowa strategii logistycznej

- określenie zasad obsługi klientów, planowania, zaopatrywania, zarządzania zapasami i przepływem w procesie.

- długoterminowy i krótkoterminowy plan doskonalenia i wdrożenia rozwiązań.

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla uczestników

·         Pobudzenie świadomości dotyczącej większości procesów w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności patrzenia na przedsiębiorstwo jako na całość organizacji

·         Nabycie wiedzy i umiejętności budowania map procesów

·         Poznanie narzędzi pozwalających na bardziej efektywną pracę

·         Nabycie umiejętności identyfikacji problemów oraz możliwości ich eliminacji celem eliminacji kosztów przedsiębiorstwa

Metodyka

- część warsztatowa,

- dyskusja,

- studium przypadku, ćwiczenia.

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania