Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
BUI-PBI1-ONL
Online

Obsługa programu Power BI - poziom podstawowy – szkolenie online

Kompetencje cyfrowe

Cele szkolenia

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat wykorzystania narzędzia w analizie i prezentacji dużych zbiorów danych celem efektywnej pracy w środowisku Power BI. Nabycie podstawowych umiejętności wizualizacji danych i ich późniejszej analizy.

Symbol szkolenia

BUI-PBI1-ONL

Terminy i miejsce

13 lutego 2023
do rozpoczęcia pozostało 15 dni 11 godzin
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 

1.       Business Intelligence – wspieranie decyzji biznesowych.
Krótka historia, definicja, przegląd zastosowań, wspomaganie komputerowe – przegląd, charakterystyka narzędzi (relacyjne bazy danych, hurtownie danych, narzędzia Microsoft Power)

 

2.       Charakterystyka narzędzia Microsoft Power BI.
Narzędzia Power Microsoft – Power Query, Power Pivot, Power View, Power BI.
Krótka historia, zastosowanie, wzajemne relacje pomiędzy wymienionymi narzędziami, Język M – tworzenie formuł
w Power Query, ogólna charakterystyka. Język DAX  dla użytkowników programu Excel i narzędzi Power – zastosowanie, ogólna charakterystyka

 

3.       Dane, źródła danych, modele danych.
Źródła danych – Excel, bazy danych, hurtownie danych, strony internetowe, pliki tekstowe. Modelowanie danych. Model danych – budowa modeli danych – tabele, łączenie tabel (relacje pomiędzy tabelami – jeden do jeden, jeden do wiele, wiele do wiele), schematy modeli. Filtrowanie danych, segmentacja danych – konstrukcja prostych kwerend (zapytań)

 

4.       Wizualizacji danych.
Praktyczne zasady wizualizacji danych – wykresy, rodzaje wykresów, skale – liniowe, nieliniowe, wizualizacja zachowania ze względu na zmienność, wizualizacja zachowania w czasie (prezentacja szeregów czasowych), narzędzia graficzne

w zarządzaniu jakością.

 

5.       Power BI Desktop praca w środowisku

§  Charakterystyka środowiska, instalacja (uwagi), interfejs użytkownika, dostosowanie ustawień

§  Źródła danych – technika zaciąganie danych do analizy

§  Praca z plikami excelowymi (pliki .xlsx, pliki .csv)

§  Importowanie danych z MS Access (import tabel, relacji)

§  Przygotowanie danych do analizy – edytor kwerend (kwerendy wybierające, wybrane kwerendy funkcjonalne), porządkowanie, scalanie, definiowanie kolumn wyliczeniowych, budowa relacji pomiędzy tabelami

§  Praca z jedną tabelą

§  Praca z wieloma tabelami – wybrane przypadki

§  Wizualizacja danych – możliwości graficzne

§  Budowa raportów

§  Techniki udostępniania, aktualizacji raportów

 

 

6.       Podsumowanie, dyskusja

Literatura, Power BI w Internecie (ciekawe strony internetowe), uwagi na temat możliwości bardziej zaawansowanego wykorzystania środowiska Power BI (analizowanie danych - język M, język DAX, strukturalny język zapytań SQL, raporty

w chmurze …)

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Wszystkie podejmowane zagadnienia  ilustrowane są wieloma przykładami w których uwaga skierowana jest na efektywną pracę w środowisku Power BI.

Adresaci

Adresaci:

  • Menedżerowie
  • Analitycy
    Inżynierowie

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1090.00 zł netto
1340.70 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania