Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MPROC

Mapowanie procesów

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

 • Szkolenie poświęcone rejestracji procesów na potrzeby ich przyszłego doskonalenia (diagnoza i modelowanie), obejmuje stosowanie współczesnych metod mapowania procesów.
 • Ponadto omawiane są następujące kwestie: kryteria wyrobu właściwej metody mapowania procesów, sposoby tworzenia wskaźników monitoringu procesów, przesłanki doskonalenia procesów oraz uzasadnienie szczegółowości zapisu.

Symbol szkolenia

MPROC

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Podejście procesowe w zarządzaniu jakością:

 • podstawowe pojęcia pomiaru procesów: wydajność, efektywność, skuteczność,
 • identyfikacja podstawowych elementów procesu,
 • szczegółowość mapy procesu,
 • przegląd metod mapowania procesów,
 • wykorzystanie informacji z monitorowania procesu (rejestracji).

2.  Zagadnienie pomiaru procesów:

 • rodzaje mierników procesów na potrzeby zarządzania,
 • standardowe mierniki jakości procesów,
 • cechy dobrze sformułowanych wskaźników,
 • doskonalenie wskaźnikowej oceny realizacji procesów,
 • przykład analizy wskaźników pomiaru procesu.

3.  Przykład mapowania procesu:

 • „zrozumienie” procesu na potrzeby zarządzania procesami,
 • opisowa i graficzna postać mapy: zalety i wady,
 • sformułowanie wskaźników pomiaru realizacji procesu,
 • przeprowadzenie krytycznej analizy i oceny procesu,
 • formułowanie wniosków z oceny.

Ćwiczenia:

 • Opis wybranego procesu, jego rejestracja za pomocą technik graficznych i analiza.
 • Definiowanie wskaźników monitoringu procesów i ustalenie wielkości docelowych procesu.
 • Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Zdobycie wiedzy o stosowanych w praktyce metodach i wskaźnikach oceny jakościowej procesów.
 • Zdobycie wiedzy o cechach, jakimi powinien wykazywać się prawidłowo zaprojektowany wskaźnik oceny procesów.
 • Nabycie umiejętność uzasadnienia doboru metody mapowania procesów ze względu na przyjęty poziom szczegółowości.
 • Nabycie umiejętności projektowania systemu oceny wskaźnikowej procesów wprzedsiębiorstwie.
 • Nabycie umiejętności doboru mierników (wskaźników) dla różnych procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Adresaci

Pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych od dyrekcji po pracowników szczebla podstawowego firm wdrażających system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9000:2000, a w szczególności osoby odpowiedzialne za jakość:
 • Dyrektorzy jakości,
 • Pełnomocnicy ds. jakości,
 • pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych firm stosujących w praktyce zarządzanie procesowe,
 • Członkowie zarządów, dyrekcji,
 • menedżerowie średniego szczebla zarządzania.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek