Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MPROC

Mapowanie procesów

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

 • Szkolenie poświęcone rejestracji procesów na potrzeby ich przyszłego doskonalenia (diagnoza i modelowanie), obejmuje stosowanie współczesnych metod mapowania procesów.
 • Ponadto omawiane są następujące kwestie: kryteria wyrobu właściwej metody mapowania procesów, sposoby tworzenia wskaźników monitoringu procesów, przesłanki doskonalenia procesów oraz uzasadnienie szczegółowości zapisu.

Symbol szkolenia

MPROC

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Podejście procesowe w zarządzaniu jakością:

 • podstawowe pojęcia pomiaru procesów: wydajność, efektywność, skuteczność,
 • identyfikacja podstawowych elementów procesu,
 • szczegółowość mapy procesu,
 • przegląd metod mapowania procesów,
 • wykorzystanie informacji z monitorowania procesu (rejestracji).

2.  Zagadnienie pomiaru procesów:

 • rodzaje mierników procesów na potrzeby zarządzania,
 • standardowe mierniki jakości procesów,
 • cechy dobrze sformułowanych wskaźników,
 • doskonalenie wskaźnikowej oceny realizacji procesów,
 • przykład analizy wskaźników pomiaru procesu.

3.  Przykład mapowania procesu:

 • „zrozumienie” procesu na potrzeby zarządzania procesami,
 • opisowa i graficzna postać mapy: zalety i wady,
 • sformułowanie wskaźników pomiaru realizacji procesu,
 • przeprowadzenie krytycznej analizy i oceny procesu,
 • formułowanie wniosków z oceny.

Ćwiczenia:

 • Opis wybranego procesu, jego rejestracja za pomocą technik graficznych i analiza.
 • Definiowanie wskaźników monitoringu procesów i ustalenie wielkości docelowych procesu.
 • Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Zdobycie wiedzy o stosowanych w praktyce metodach i wskaźnikach oceny jakościowej procesów.
 • Zdobycie wiedzy o cechach, jakimi powinien wykazywać się prawidłowo zaprojektowany wskaźnik oceny procesów.
 • Nabycie umiejętność uzasadnienia doboru metody mapowania procesów ze względu na przyjęty poziom szczegółowości.
 • Nabycie umiejętności projektowania systemu oceny wskaźnikowej procesów wprzedsiębiorstwie.
 • Nabycie umiejętności doboru mierników (wskaźników) dla różnych procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Adresaci

Pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych od dyrekcji po pracowników szczebla podstawowego firm wdrażających system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9000:2000, a w szczególności osoby odpowiedzialne za jakość:
 • Dyrektorzy jakości,
 • Pełnomocnicy ds. jakości,
 • pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych firm stosujących w praktyce zarządzanie procesowe,
 • Członkowie zarządów, dyrekcji,
 • menedżerowie średniego szczebla zarządzania.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania