Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

?Podstawowe pojęcia i zasady Six Sigma. Narzędzia statystyczne w strategii doskonalenia DMAIC: (Definiuj – Zmierz – Analizuj – Doskonal – Sprawdź). Miary poziomu jakości wg Six Sigma (wskaźniki DPU, DPO, DPMO), pojęcie jakości doskonałej. Statystyczne sterowanie procesem (SPC). Wprowadzenie do analizy systemów pomiarowych (MSA). Metody statystyczne w doskonaleniu procesów (przykłady wykorzystania testów statystycznych, analizy wariancji, wstęp do metod planowania eksperymentu). Charakterystyka innych metod statystycznych (np. statystyczne plany odbiorcze). Wykład, liczne przykłady i ćwiczenia.

Symbol szkolenia

SS-GB

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 5 dni po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

 • Praktyczne zapoznanie się z metodami statystycznych stosowanymi w zapewnieniu jakości procesów i ich doskonaleniu.
 • Uzyskanie umiejętności przeprowadzenia statystycznej analizy danych i dokonywania szczegółowej interpretacji wyników w tym zakresie na poziomie Green Belt.
 • Możliwość skonsultowania z trenerem problemów napotkanych w praktyce.

Adresaci

 • osoby o kwalifikacjach Green Belts,
 • kandydaci lub praktykujący / certyfikowani,
 • pracownicy działów zapewnienia jakości,
 • osoby biorące udział w przygotowaniu i realizacji projektów doskonalących,
 • wszyscy zainteresowani wdrażaniem i stosowaniem metod statystycznych we współczesnych systemach zarządzania jakością.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych

Dokumenty do pobrania