Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AS-8D

Metoda 8D Problem Solving w branży lotniczej

Narzędzia jakości

Cele szkolenia

Zapoznanie uczestników z procesem rozwiązywania problemów – Problem Solving – przy zastosowaniu metody 8D w branży lotniczej. 

Uczestnicy poznają kolejne kroki postępowania oraz stosowane w nich narzędzia wspomagające. 

Symbol szkolenia

AS-8D

Terminy i miejsce

27 - 28 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 11 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 90%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do procesu 8D Problem Solving

a)       Definicja problemu

b)       Wymagania AS9100 i AS13100 w zakresie procesu zarządzania niezgodnościami zewnętrznymi
i wewnętrznymi

c)       Proces 8D – wymagania, opis kroków w procesie

d)       Proces 8D – kroki analizy

e)       8D – czy zawsze należy przejść wszystkie kroki analizy?

2.       Porównanie metod analiz – 8D według RM13000, 9S według ARP9136, A3, PDCA, DMAIC, Just Do It

3.       Stosowane formularze

4.       Niezgodności – stosowanie PARETO celem definiowania priorytetów do analiz

5.       Proces 8D – kroki analizy

D0 Przygotowanie do Global 8D

·         Wykrywanie niezgodności

·         Zbieranie informacji o niezgodności

D1 Powołanie zespołu

·         Dobór członków zespołu, role w zespole, ustanowienie zasad

D2 Opis Problemu

·         Sformułowanie problemu w postaci „SMART”,

·         Burza mózgów

·         Narzędzia do definiowania problemu – 5W2H, analiza Jest / Nie Jest

D3 Tymczasowe działania  - korekta

 

Case Study

 

D4 Zdefiniowanie przyczyny niezgodności

·         Przyczyna bezpośrednia a przyczyna źródłowa

·         Zbieranie danych i ich analiza

o    analiza PARETO

o    Diagramy Koncentracji

o    Histogram

o    Analiza czynnika ludzkiego (TWTTP, HERCA)

o    Analiza historii problemu (co i kiedy zmieniono i kiedy wystąpił problem)

o    mapowanie procesu

o    eksperymenty, proces kontrolowany

·         Techniki analizy

o    burza mózgów

o    diagram Ishikawy

o    technika grup nominalnych

o    metoda 5 x Why,

o    diagram pokrewieństwa

o    drzewo zdarzeń

o    FTA

Case Study

 

D5 Definiowanie działań korygujących

D6 Wdrożenie działań korygujących

·         Poka Yoke / Mistake Proofing

·         Ograniczanie czynnika ludzkiego

D7 Wprowadzenie akcji zapobiegawczych

·         Weryfikacja skuteczności działań

D8 Zamknięcie działań, docenienie zespołu, lessons learned

 

Ćwiczenia

Szkolenie realizowane w formie warsztatowej

Wypracowanie modelu postępowania w przypadku reklamacji, niezgodności wewnętrznych oraz niezgodności audytowych w oparciu o wymagania

Case study – analiza przypadku – przejście przez kroki 8D

Korzyści dla uczestnika

·         Umiejętność praktycznego zastosowania metod i narzędzi jakościowych w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych
i technicznych wg podejścia 8D (8 Disciplines) w branży lotniczej.  

·         Umiejętność postępowania w przypadku reklamacji, niezgodności wewnętrznych oraz niezgodności audytowych.

Adresaci

·         Pracownicy działów jakości

·         Pracownicy działów techniczno-technologicznych

·         Pracownicy działu przygotowania produkcji

·         Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2000.00 zł netto
2460.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania