Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AS-8D

Metoda 8D Problem Solving w branży lotniczej

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Zapoznanie uczestników z procesem rozwiązywania problemów – Problem Solving – przy zastosowaniu metody 8D w branży lotniczej. 

Uczestnicy poznają kolejne kroki postępowania oraz stosowane w nich narzędzia wspomagające. 

Symbol szkolenia

AS-8D

Terminy i miejsce

23 - 24 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 20 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 90%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do procesu 8D Problem Solving

a)       Definicja problemu

b)       Wymagania AS9100 i AS13100 w zakresie procesu zarządzania niezgodnościami zewnętrznymi
i wewnętrznymi

c)       Proces 8D – wymagania, opis kroków w procesie

d)       Proces 8D – kroki analizy

e)       8D – czy zawsze należy przejść wszystkie kroki analizy?

2.       Porównanie metod analiz – 8D według RM13000, 9S według ARP9136, A3, PDCA, DMAIC, Just Do It

3.       Stosowane formularze

4.       Niezgodności – stosowanie PARETO celem definiowania priorytetów do analiz

5.       Proces 8D – kroki analizy

D0 Przygotowanie do Global 8D

·         Wykrywanie niezgodności

·         Zbieranie informacji o niezgodności

D1 Powołanie zespołu

·         Dobór członków zespołu, role w zespole, ustanowienie zasad

D2 Opis Problemu

·         Sformułowanie problemu w postaci „SMART”,

·         Burza mózgów

·         Narzędzia do definiowania problemu – 5W2H, analiza Jest / Nie Jest

D3 Tymczasowe działania  - korekta

 

Case Study

 

D4 Zdefiniowanie przyczyny niezgodności

·         Przyczyna bezpośrednia a przyczyna źródłowa

·         Zbieranie danych i ich analiza

o    analiza PARETO

o    Diagramy Koncentracji

o    Histogram

o    Analiza czynnika ludzkiego (TWTTP, HERCA)

o    Analiza historii problemu (co i kiedy zmieniono i kiedy wystąpił problem)

o    mapowanie procesu

o    eksperymenty, proces kontrolowany

·         Techniki analizy

o    burza mózgów

o    diagram Ishikawy

o    technika grup nominalnych

o    metoda 5 x Why,

o    diagram pokrewieństwa

o    drzewo zdarzeń

o    FTA

Case Study

 

D5 Definiowanie działań korygujących

D6 Wdrożenie działań korygujących

·         Poka Yoke / Mistake Proofing

·         Ograniczanie czynnika ludzkiego

D7 Wprowadzenie akcji zapobiegawczych

·         Weryfikacja skuteczności działań

D8 Zamknięcie działań, docenienie zespołu, lessons learned

 

Ćwiczenia

Szkolenie realizowane w formie warsztatowej

Wypracowanie modelu postępowania w przypadku reklamacji, niezgodności wewnętrznych oraz niezgodności audytowych w oparciu o wymagania

Case study – analiza przypadku – przejście przez kroki 8D

Korzyści dla uczestnika

·         Umiejętność praktycznego zastosowania metod i narzędzi jakościowych w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych
i technicznych wg podejścia 8D (8 Disciplines) w branży lotniczej.  

·         Umiejętność postępowania w przypadku reklamacji, niezgodności wewnętrznych oraz niezgodności audytowych.

Adresaci

·         Pracownicy działów jakości

·         Pracownicy działów techniczno-technologicznych

·         Pracownicy działu przygotowania produkcji

·         Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2000.00 zł netto
2460.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania