Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AS-SPC_MSA

STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM (SPC) ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH (MSA) WEDŁUG WYMAGAŃ BRANŻY LOTNICZEJ

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie, szczegółowe omówienie, praktyczne wykorzystanie i interpretacja wyników w zakresie stosowania narzędzi statystycznego sterowania procesem (SPC) i kwalifikacji systemów pomiarowych (MSA) zgodnie
  z aktualnymi wymaganiami branży lotniczej - SAE RM 13006:2021 „Process Control Methods”, SAE RM 13003:2021 „Measurement Systems Analysis”

Przedmiot szkolenia:

 • Podstawę formalną stanowią normy: SAE RM 13006:2021 „Process Control Methods”, SAE RM 13003:2021 „Measurement Systems Analysis” wraz z wszystkimi dokumentami powiązanymi, m.in. AS13003:2015, AS13006:2018, ASTM E2782:2014, ISO 22514-7:2021, AIAG Reference Manual MSA 4-th ed.2010, Detroid MI, AIAG Reference Manual SPC 2-nd ed.2005, Detroid MI, Breyfogle 2003 (ISBN 0-471-26572-1), Minitab suport documentation (www.minitab.com).

 

Symbol szkolenia

AS-SPC_MSA

Terminy i miejsce

20 - 22 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 17 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

Część 1 - Statystyczne sterowanie procesem (SPC).

 • Ocena zdolności procesu (współczynniki Pp, Ppk, Cp, Cpk): dwustronna granica specyfikacji/jednostronna granica specyfikacji, rozkład normalny/rozkład inny od rozkładu normalnego (transformacje Box-Cox/Johnson, procedura dopasowanie rozkładu). Zdolność Between/Within. Funkcja straty.
 • Zdolność procesu w przypadku oceny atrybutowej.
 • Karty kontrolne Shewharta w przypadku parametrów mierzalnych (xbar-R,I-MR, karta I-MR-R/S – dobór, konstrukcja, interpretacja). Karty kontrolne w przypadku oceny alternatywnej (p, np., c, u – dobór, konstrukcja, interpretacja). Inne karty kontrolne (w przypadku rozkładów innych od normalnego, w przypadku tzw. zdarzeń rzadkich).
 • Równoczesne monitorowanie procesu ze względu na wiele parametrów. Krótkie serie (karta prekontroli Green-Yellow-Red, karta DNOM odchyleń od wartości nominalnej). Organizacja SPC (korzyści, pokonywanie przeciwności, zalecenia odnośnie treningu).
 • Relacje SPC/PFMEA.

Część 2 - Analiza systemów pomiarowych (MSA).

 • Pojęcia podstawowe (proces/system pomiarowy, poprawność – błąd systematyczny, stabilność, liniowość; precyzja - powtarzalność, odtwarzalność, interakcja ).
 • Podział charakterystyk Critical/Major/Minor.
 • Ocena procesu pomiarowego (EMP – Evaluating the Measurement Process): jeden operator/urządzenie pomiarowe/jedna część, jeden operator/urządzenie pomiarowe/kilka części, kilku operatorów/urządzenia pomiarowe/kilka części.
 • Metody i kryteria kwalifikacji (Short/Basic EMP Study)–analiza wariancji (ANOVA) (preferowana !!!), metoda średniej
  i rozstępu, ocena spójności (Consistency Study), zasady wyznaczanie i interpretacja pasm ochronnych (Guard Bands), współczynnik korelacji wewnątrzklasowej (Interclass Correlation Coefficient ICC).
 • Współczynniki: precyzja/do tolerancji P/T, liczba rozróżnialnych kategorii ndc – wyznaczanie, interpretacja.
 • Analiza graficzna – karta kontrolna wartości średniej i rozstępu, wykres interakcji, wykorzystanie karty ANOM, karty przebiegu procesu pomiarowego, wykresy typu Multi-Vari Charts. Ocena błędu systematycznego (bias) oraz liniowości.
 • Wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności urządzenia pomiarowego Cg, Cgk (Cg, Cgk Study).
 • Kwalifikacja w przypadku jednostronnej granicy specyfikacji. Ocena wpływu temperatury.
 • MSA w przypadku oceny atrybutowej – metoda długa (R&R dla atrybutów), współczynnik kappa Cohena – technika, interpretacja.
 • Dane porządkowe (np. skale wzorców – wielkość ziarna, wtrącenia niemetaliczne) – wyznaczanie i interpretacja współczynnika ICC (Interclass Correlation Coefficient).
 • Wykorzystanie metod planowania eksperymentu (DOE) w MSA. Powiązania MSA/FMEA.

 

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika

 

Uczestnik nauczy się:

·         Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC i MSA w branży lotniczej .

·         Dokonywać statystycznej analizy danych pochodzących z procesu.

·         Określać warunki jakie muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC i MSA.

·         Posługiwać się narzędziami SPC i MSA  w sposób praktyczny – dobierając narzędzia, zasady rachunkowe i interpretacyjne.

 

Uczestnik dowie się:

·         Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC i MSA – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta.

·         Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC i MSA w kontekście współcześnie stosowanych formalnych oczekiwań – SAE RM 13006:2021 „Process Control Methods”, SAE RM 13003:2021 „Measurement Systems Analysis”

·         Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC i MSA.

·         Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych i kwalifikacji systemów pomiarowych. 

Metodyka

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Wszystkie podejmowane zagadnienia ilustrowane są wieloma przykładami, w których uwaga skierowana jest zarówno na stronę rachunkową (Minitab), jak i na stronę znaczeniową (interpretacja otrzymanych wyników w aspekcie oceny jakości procesów produkcyjnego/ pomiarowego oraz możliwości ich doskonalenia.

Adresaci

·         specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości, technolodzy,

·         osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości, inżynierowie jakości, analitycy,

·         osoby odpowiedzialne za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procedur SPC i MSA w przedsiębiorstwie,

·         osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów współpracujących z klientem,

·         osoby odpowiedzialne za nadzorowanie systemów / procesów pomiarowych,

·         pracownicy izb pomiarów, szefowie kontroli jakości.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2950.00 zł netto
3628.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania